Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av en kulturetat og en idrettsetat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av en kulturetat og en idrettsetat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering av en kulturetat og en idrettsetat
Videre prosess

2 Byrådssak 1037/08: Etablering av ny kulturetat og ny idrettsetat
Saken vedtatt – virkningstidspunkt Kap 502 Kulturetaten (KUL) etablert med følgende fagområder: - bibliotek - byarkiv - kunstmuseer - kultureiendommer - tilskuddsforvaltning - andel stab/støtte Kap 501 Kultureiendommer videreføres Kap 541 Idrettsetaten (IDR) etablert med følgende fagområder: - idretts- og badeanlegg - forvaltning av idrettstilskudd - spillemiddelordningen - andel stab/støtte

3 Byrådssak 1037/08: Etablering av ny kulturetat og ny idrettsetat
Ansatte i fagavdelingene overføres til de respektive etater. Brev er sendt ut. Ansatte i Kultur- og idrettsetatens administrasjon innplasseres gjennom en egen prosess under ledelse av de berørte byrådsavdelinger og i samsvar med lov- og avtaleverk

4 Innplasseringsprosess
Møte mellom byrådsavdelingene (NOI og KUO) og fagforeningene sentralt etter § 14 F i Hovedavtalen den Enighet om prosess Protokoll er ikke skrevet ut og undertegnet av partene pr d.d.

5 Innplasseringsprosess
Det opprettes et innplasseringsutvalg for de administrative stillingene Utvalget vil bestå av 2 personer fra NOI, 2 personer fra KOU og 4 personer fra fagforeningene Innplasseringsutvalget vil også ha funksjon som interims AMU og MBU Sentralt hovedverneombud Vidar Evje vil være verneombud i prosessen

6 Innplasseringsprosess
Begge etater skal innen utarbeide følgende materiale: - stillingsbeskrivelser for nye stillinger - stillingsplan Skal behandles i AMU/MBU oversikt over berørte arbeidstakere oversikt over kompetanse, utdanning/erfaring oversikt over den enkelte arbeidstakers funksjoner og oppgaver i dag eventuelle individuelle rettigheter

7 Innplasseringsprosess
Kriterier for innplassering er ikke endelig utformet. Vil foreligge når protokoll fra møtet er klar. Forventet sluttført prosess: 1. mai


Laste ned ppt "Etablering av en kulturetat og en idrettsetat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google