Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Kulturetaten Etablering av en kulturetat og en idrettsetat Videre prosess.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Kulturetaten Etablering av en kulturetat og en idrettsetat Videre prosess."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Kulturetaten Etablering av en kulturetat og en idrettsetat Videre prosess

2 Oslo kommune Kulturetaten Byrådssak 1037/08: Etablering av ny kulturetat og ny idrettsetat Saken vedtatt 27.03.2008 – virkningstidspunkt 01.04.2008 Kap 502 Kulturetaten (KUL) etablert med følgende fagområder: - bibliotek - byarkiv - kunstmuseer - kultureiendommer - tilskuddsforvaltning - andel stab/støtte Kap 501 Kultureiendommer videreføres Kap 541 Idrettsetaten (IDR) etablert med følgende fagområder: - idretts- og badeanlegg - forvaltning av idrettstilskudd - spillemiddelordningen - andel stab/støtte

3 Oslo kommune Kulturetaten Byrådssak 1037/08: Etablering av ny kulturetat og ny idrettsetat Ansatte i fagavdelingene overføres til de respektive etater. Brev er sendt ut. Ansatte i Kultur- og idrettsetatens administrasjon innplasseres gjennom en egen prosess under ledelse av de berørte byrådsavdelinger og i samsvar med lov- og avtaleverk

4 Oslo kommune Kulturetaten Innplasseringsprosess Møte mellom byrådsavdelingene (NOI og KUO) og fagforeningene sentralt etter § 14 F i Hovedavtalen den 31.03.2008 Enighet om prosess Protokoll er ikke skrevet ut og undertegnet av partene pr d.d.

5 Oslo kommune Kulturetaten Innplasseringsprosess Det opprettes et innplasseringsutvalg for de administrative stillingene Utvalget vil bestå av 2 personer fra NOI, 2 personer fra KOU og 4 personer fra fagforeningene Innplasseringsutvalget vil også ha funksjon som interims AMU og MBU Sentralt hovedverneombud Vidar Evje vil være verneombud i prosessen

6 Oslo kommune Kulturetaten Innplasseringsprosess Begge etater skal innen 10.04.2008 utarbeide følgende materiale: - stillingsbeskrivelser for nye stillinger - stillingsplan Skal behandles i AMU/MBU -oversikt over berørte arbeidstakere -oversikt over kompetanse, utdanning/erfaring -oversikt over den enkelte arbeidstakers funksjoner og oppgaver i dag -eventuelle individuelle rettigheter

7 Oslo kommune Kulturetaten Innplasseringsprosess Kriterier for innplassering er ikke endelig utformet. Vil foreligge når protokoll fra møtet 31.03.2008 er klar. Forventet sluttført prosess: 1. mai


Laste ned ppt "Oslo kommune Kulturetaten Etablering av en kulturetat og en idrettsetat Videre prosess."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google