Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsforum 20.09.2007 ”Tap anker og posisjon” Morten Bøhlerengen Norges Rederiforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsforum 20.09.2007 ”Tap anker og posisjon” Morten Bøhlerengen Norges Rederiforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsforum 20.09.2007 ”Tap anker og posisjon” Morten Bøhlerengen Norges Rederiforbund

2 RNNS 2006 Utdrag av Ptils pressemelding ”De siste årene har det vært en økning i antallet alvorlige hendelser knyttet til forankringssystemer. Risikonivåprosjektet viser også en økning i 2006, både i forhold til utrausing av og brudd i ankerliner. Ptil ser behov for en generell standardheving i næringen, og utfordrer Norges Rederiforbund til å formulere mål og gjennomføre aktiviteter som viser målbar forbedring.”

3 Hendelsesutvikling Ankerhendelser på innretninger Kilde: Ptil

4 Hvor går det galt? Hendelse fordelt på skadested 1996-2006 Kilde: Ptil

5 Hendelser så langt i 2007… 23.02 – Transocean Winner, Svikt i vinsjebrems 25.02 – Transocean Winner, Boltebrudd i ankervinsj 10.03 – Deepsea Delta, Feiloperasjon førte til delvis avkappet wire 02.04 – Deepsea Delta, Slitasjeskader wire 08.04 - Songa Dee, Utrausing 09.04 - Songa Dee, Utrausing 09.05 – Borgland Dolphin, Knekt link i adaptor (mulig produksjonsfeil) 12.05 – Borgland Dolphin, Deformasjoner i vinsjefundament (flere har senere funnet samme) 03.06 – Scarabeo 5, Linebrudd Betydelig høyere antall i 1. halvår enn både 2005 og 2006… Kilde: Ptil

6 NR tar utfordringen Styret for Gruppen for offshore entreprenørvirksomhet (GOE Styret) vedtok 7. juni å igangsette aktivitet/prosjekt for å snu den negative trenden Administrasjonen utarbeider, i samråd med DUBE, et konkret og målrettet mandat for arbeidet i lys av aktuelle utfordringer

7 Tidligere DUBE nedsatte arbeidsgrupper EN DUBE nedsatt arbeidsgruppe gjennomførte i 2005 en kartlegging og analyse av analyse av ankringshendelser på norsk sokkel for perioden 2002 – 2005 (Rapport presentert på Ptils forankringsseminar 01.12.2005) En DUBE nedsatt arbeidsgruppe gjennomførte 2006/2007 en vurdering av de mest kritiske faktorene for sikker forankring (herunder vurdering av Ptils krav om testing av ankerline opptil maksimalt strekk som erfares under 100 års storm) (Rapport presentert for Ptil i møte 03.07.2007)

8 ”Vi vet hvor skoen trykker” Analyser/rapporter viser at utfordringene er relatert til: –Opplæring av vinsjoperatører –Vedlikehold av ankervinsjer –Korrekt installasjon av anker/valg av anker ut fra bunnforhold –Testing/sertifisering av ankerkjettinger/-liner –Utskifting/dokumentasjon av kjetting eldre enn 20 år –Pålitelighet av utstyr for strekkmålinger Utfordringen er derfor ikke å finne ut hva som er problemet men å få gjort noe med det gjennom fokus, koordinering og innsats GOEs ”Forankringsforum” derfor vedtatt etablert

9 GOEs Forankringsforum Mandat [1/2] Formål Fremme sikker forankring/posisjonering av MOUs Etablere nettverk mellom fagpersoner i selskapene Oppgave Fremme beste praksis gjennom informasjon og erfaringsoverføring mellom selskapene Utvikle retningslinjer/standarder etter behov Liaison overfor myndigheter, operatører og utstyrleverandører

10 GOEs Forankringsforum Mandat [2/2] Organisering Etableres med en egen leder/sekretær fra selskapene Deltakere er GOE medlemmer med flyttbare innretninger på norsk sokkel Aktiviteter Regelmessige møter (hver 2. måned) Arbeidsgrupper (etter behov) Resultater/produkter Mer sikker forankring/posisjonering Retningslinjer/normer etter behov

11 GOEs Forankringsforum Status Konstituerende møte avholdt 4. september Neste møte berammet til 30. oktober Målsetting : –50 % reduksjon i antall alvorlige ankringshendelser innen 2009 sammenlignet med 2006 –75 % reduksjon i antall alvorlige ankringshendelser innen 2010


Laste ned ppt "Sikkerhetsforum 20.09.2007 ”Tap anker og posisjon” Morten Bøhlerengen Norges Rederiforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google