Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER DET? Grethe Haldorsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER DET? Grethe Haldorsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER DET? Grethe Haldorsen
Mappevurdering HVA ER DET? Grethe Haldorsen

2 KUNNSKAPS- OG LÆRINGSSYN
Kunnskap er ikke en gitt størrelse som overføres fra lærer til elev. Formidling av kunnskap er i beste fall en starter/hjelp i læringa. Kunnskap bygges opp av og i hver enkelt elev, og i et samspill mellom elev, lærer og medelever. Kunnskap betyr her: ferdigheter, kreativitet, innsikt og faktakunnskaper Kunnskapssynet i mappevurdering åpner for en aktiv og medskapende elevrolle.

3 Hva er mappevurdering? Mappevurdering (portfolio) er en undervisnings- og læringsform der læringsprosesser og vurdering sees i sammenheng. En mappe er en systematisk samling av arbeider som gir et bilde av elevens utvikling og læring innenfor et bestemt område. Et fellestrekk ved all mappevurdering er å samle/ velge ut/ reflektere/ vurdere.

4 Vurderingsaspektet Eleven får ikke vurdering på hvert enkelt produkt.
Eleven blir vurdert på grunnlag av arbeider som blir samlet i ei mappe. Eleven kan selv velge de ulike arbeidene som skal danne grunnlaget for vurderingen. (Innenfor visse rammer) Sluttvurderinga blir gjort på grunnlag av innholdet i mappene. Dette kan kombineres med andre former for vurdering.

5 Sentralt for norskfaget:
å lage tekster å framføre tekster å høre/lese andre sine tekster å samtale om tekstene å gi skriftlig eller muntlig tilbakemelding å bygge opp et språk om språket å reflektere over eget arbeid (egenvurdering)

6 Underveis………

7 Publisering

8 Mappevurderingen skal hjelpe elevene til å:
ta hånd om egen læringsprosess bedre se og påvirke sin egen utvikling. lære seg å arbeide målrettet med hjelp av ulike delmål. reflektere over sitt eget arbeid. reflektere over hvordan hun / han lærer best. utvikle gode læringsstrategier samarbeide, få og gi respons / hjelp. ta med seg pedagogisk informasjon til en ny skole.

9 Mappevurderingsprinsippet betyr for meg som lærer:
et klart skille mellom veilederrollen og vurdererrollen. større vekt på prosessen. større vekt på veiledning under prosessen. en bevisst metodikk. en mulighet til å oppfylle læreplanens krav

10 Mappevurdering Synliggjør undervisningen, elevens sterke sider og det som kan forbedres. Tydeliggjør utviklingsbehov, motivasjoner og mål. Ansvarliggjør eleven selv. Bevisstgjør eleven om hvordan hun / han lærer, tenker, planlegger og hvilke muligheter eleven har for å få hjelp. Grethe Haldorsen


Laste ned ppt "HVA ER DET? Grethe Haldorsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google