Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Model of Human Occupation og Arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Model of Human Occupation og Arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Model of Human Occupation og Arbeid
Brian Ellingham Ergoterapeututdanningen

2 University of Illinois at Chicago
Arbeid som fokus for FoU Utgave av tidsskriftet ”Work” Utvikling av kliniske instrumenter Klinisk virksomhet HMA ved UIC

3 samfunn kultur rom grupper ting personer organisasjoner sted
Model of Human Occupation samfunn kultur rom grupper Motivasjon (viljesystem) mestring interesser verdier ting Deltakelse Funksjoner (utførelsessystem) fysiske nevrologiske kognitive symbolske Utførelse Omgivelsene Vaner (vanesystem) Internalisert roller vanemønstre kapasitet Ferdigheter personer organisasjoner sted

4 Omgivelsene og arbeidsmiljø
Model of Human Occupation - arbeid arbeidslag kultur samfunn ledelse arbeids rom Motivasjon mestring interesser verdi av arbeid verktøy og materialer Deltakelse Funksjoner (utførelsessystem) fysiske nevrologiske kognitive symbolske Utførelse Omgivelsene og arbeidsmiljø Vaner arbeiderrollen arbeidsvaner arbeidsrutiner arbeidskapasitet Ferdigheter arbeidskamerater arbeidsplass organisering eksterne forhold

5 MOHO og arbeid MOHO - arbeideren Viljesystem: Valg av yrke/jobb/oppgaver, opplevelse av prestasjon og følelse av tilfredshet Mestringsoppfatning Interesser Verdier

6 MOHO og arbeid MOHO - arbeideren Vanesystem: arbeiderens integrasjon av rutiner, atferd, og normer som gjelder i arbeidslivet og på arbeidsplassen. Internaliserte roller Vaner/rutiner

7 MOHO og arbeid MOHO - arbeideren Utførelsessystem: fysiske, fysiologiske og mentale funksjoner som trenges for å gjennomføre handlinger. Modellen har ikke et eget begrepsapparat for disse funksjonene men støtter seg til andre etablerte modeller (f.eks biomekaniske, kognitive). MOHO understreker at kapasitet kan ikke sees isolert fra andre personlige egenskaper og omgivelsenes påvirkning.

8 MOHO - omgivelsene Virksomhetsarenaer Fysiske omgivelser
MOHO og arbeid MOHO - omgivelsene Virksomhetsarenaer Fysiske omgivelser Rom forhold: arbeidsplassens utforming Objekter: arbeidsredskap Sosiale omgivelser Arbeidsfelleskap Occupational forms

9 MOHO og arbeid MOHO og arbeidsliv Arbeidsatferd er en funksjon av samspillet mellom individet og miljøet Variablene fra modellen kan arte seg meget ulikt fra person til person Modellen krever at man ikke neglisjere eller overforenkle faktorene som påvirker en persons evne til å delta i arbeidslivet.

10 Aktuelle instrumenter
MOHO og arbeid Aktuelle instrumenter Worker Role Interview Work Environment Impact Scale Occupational Questionaire Kartlegging av daglige aktiviteter Interest Checklist


Laste ned ppt "Model of Human Occupation og Arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google