Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møteplass Folkehelse 12. mai 2009 Universell utforming – en betingelse for aktivitet Fagsjef Toril Laberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møteplass Folkehelse 12. mai 2009 Universell utforming – en betingelse for aktivitet Fagsjef Toril Laberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møteplass Folkehelse 12. mai 2009 Universell utforming – en betingelse for aktivitet Fagsjef Toril Laberg

2 NETFs program 2007-2010 1.Samfunns-, helse- og velferdspolitikk 1.1Et samfunn for alle NETF skal: arbeide for et mer inkluderende samfunn og mot alle former for diskriminering bidra til at universell utforming blir lagt til grunn for alle samfunnsplanlegging

3 NETFs program 2007-2010 3.Fagpolitikk og yrkesutøvelse 3.1Rammebetingelser for yrkesutøvelsen NETF skal: arbeide for at befolkningen sikres nødvendig og likeverdig tilgang til ergoterapikompetanse stimulere til at ergoterapeuter ser sitt samfunnsansvar og bidrar aktivt med sin kompetanse på systemnivå arbeide for hensiktsmessig tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

4 NETFs program 2007-2010 3.6Ergoterapi i et internasjonalt perspektiv NETF skal: følge opp NETFs medlemskap i internasjonale ergoterapeutorganisasjoner og nettverk

5 Universell utforming og aktivitet Aktivitet er avgjørende for god helse Behandling og rehabilitering er ikke tilstrekkelig for all aktivitet Uheldige samfunnsstrukturer på ulike nivåer kan skape uhelse Det kan være enklere å endre samfunnet enn individet

6 Universell utforming og aktivitet Deltakelse på ønskede livsarenaer er avgjørende for god helse Nedbygging av funksjonshemmende barrierer fører til inkludering og følelse av økt egenverd Særløsninger sementerer uheldige holdninger og roller

7 Universell utforming og aktivitet Tilgjengelighet er en demokratisk rettighet Inkluderende fellesløsninger OG individuell tilpasning etter behov!

8 Ergoterapeuter og universell utforming NETFs samfunnskontrakt Synliggjøre bredden i eget fag Innhente økt kunnskap om universell utforming Anvende erfaringer fra rehabilitering i lokale planprosesser Etterspørre samarbeid; fagmiljøer/etater/kommunale råd/brukerorganisasjoner/brukere Samarbeide utover helse- og sosialsektoren

9 Ergoterapeuters kompetanse Kunnskap om betydningen av og forutsetninger for aktivitet – Aktivitetsanalyse – Funksjonsvurdering Kunnskap om enkeltindividers/gruppers barrierer i egen kommune Kunnskap om enkeltindividers/gruppers problemer med produkter Kunnskap om å tilrettelegge omgivelser

10 Ergoterapeuter kan! Ergoterapeuter får i sin grunnutdannelse kunnskap om mennesket, aktivitet og omgivleser Ergoterapeuter har muligheter til å skaffe seg fordypet kompetanse ved videreutdanning og kurs Ergoterapeuter er gode til å samarbeide

11 Teorier og modeller MoHo CMOP Occupational Justice P-E-O- model (Person-Environment-Occupation) ICF ……. ………

12 Kulturelle Institusjonelle Sosiale Fysiske Omgivelser - CMOP

13 P-E-O modell Person OmgivelserAktivitet

14 Omgivelsene

15 Brukbarhetspyramiden Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Brukerstyring! Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Alles behov! Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Brukermedvirkning! Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler. Brukerstyring!

16 Omgivelsene skaper funksjonshemming Matvarebutikker ligger oftest på bakkeplan Det lønner seg ikke å lage barrierer!

17 Takk for meg! Toril Laberg Fagsjef E-post: toril.laberg@netf.notoril.laberg@netf.no Tlf: 2205 9911/4825 2484


Laste ned ppt "Møteplass Folkehelse 12. mai 2009 Universell utforming – en betingelse for aktivitet Fagsjef Toril Laberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google