Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Merete Johnson Kommunaldirektør FIU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Merete Johnson Kommunaldirektør FIU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Merete Johnson Kommunaldirektør FIU

2 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernomfattende effektiviseringsprogram på anskaffelsesområdet 1995-1999 Byrådets budsjettforslag for 2002 varslet utarbeidelse av overordnet anskaffelsesstrategi Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Bakgrunn for strategien

3 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Det skal utarbeides en overordnet anskaffelsesstrategi for Oslo kommune; –Beskrive rammebetingelser for anskaffelsesvirksomheten –Beskrive dagens innkjøpsordning og organisering samt hva som er gjort –Profesjonalisering av anskaffelsesfunksjonen Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Mandat

4 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten –Valg av virkemidler og verktøy –Stordriftsfordeler/økt samordning gjennom kommunens samkjøpsmodell –Foreslå fremtidig rolle og organisering for Konserninnkjøp Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Mandat

5 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Volum –budsjett 2004 28 mrd. –ansk. 2003 9 mrd. –internkjøp 2003 3 mrd. –samkjøp 2003 1,3 mrd Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Nøkkeltall

6 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Økonomisk potensiale –målbart 10-15% av volum på repetitive kjøp der kontrakter ikke tidligere er inngått Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Nøkkeltall

7 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Anskaffelsesaktiviteten i Oslo kommunes skal være den ledende innen offentlig sektor Visjon

8 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Profesjonalitet –Leverandørerelasjoner basert på åpenhet, forutberegnelighet og likebehandling –Kontinuerlig oppdatering av anskaffelsesfaglig kompetanse Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Overordnede målformuleringer

9 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Profesjonalitet –Utvikling og bruk av verktøy og metoder som sikrer kvalitet og effektiv ressursbruk –Dedikerte ressurser til anskaffelsesaktivitetene Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Overordnede målformuleringer

10 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Synlige økonomiske effekter Økonomisk handlefrihet til konsernet Oslo kommune gjennom kosteffektiv tjenesteproduksjon Overordnede målformuleringer

11 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernoverorgripende anskaffelsestrategi Synlige økonomiske effekter Høyere fokus på innkjøpsarbeidet for å tilfredsstille krav til effektivisering uten å måtte redusere tjenestetilbudets omfang og/eller kvalitet. Overordnede målformuleringer


Laste ned ppt "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune 2005 - 2009 Merete Johnson Kommunaldirektør FIU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google