Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.07.2014Trond Sommer1 Offentlige anskaffelser Glåmdalsregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.07.2014Trond Sommer1 Offentlige anskaffelser Glåmdalsregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.07.2014Trond Sommer1 Offentlige anskaffelser Glåmdalsregionen

2 11.07.2014Trond Sommer2 Bakgrunn ”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.”

3 11.07.2014Trond Sommer3 Formålet med RIIG Alt innkjøpsarbeide skal foretas innenfor en høy etisk standard og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og politiske vedtak. Bidra til økt verdiskapning i Glåmdals-kommunene og regionen ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk gjennom at alle anskaffelser baseres på forretningsmessighet og likebehandling – hvor brukernes behov og ønsker står i fokus. Ved å utnytte markedskreftene og stordriftsfordeler skape en vinn-vinn situasjon for RIIG, kommunene og næringslivet i Glåmdalsregionen Bidra til utvikling av regionens leverandører til konkurransedyktige og lønnsomme samarbeidspartnere Bidra til å utvikle Glåmdalsregionen

4 11.07.2014Trond Sommer4 Organisering av regionalt innkjøp i Glåmdal Kongsvinger er vertskommune Rådmannskollegiet er styringsgruppe Daglig leder Innkjøpsråd Brukergrupper

5 Regionalt innkjøp i Glåmdal (www.riig.no) Kommuner og kommunale foretak og IKS i Glåmdal anskaffer for ~ 900 mill. pr. årwww.riig.no Produktansvarlige

6 11.07.2014Trond Sommer6 Omfang i dag Alle kommunene med KF i Glåmdalsregionen GIVAS GIR GBI Strategidokument legger opp til at alle IKS SKAL omfattes av ordningen

7 11.07.2014Trond Sommer7 Viktige endringer Endret finansiering av innkjøpsordningen Sekretariatsbidrag for 2012 fakturert med kr. 240.000,- Felles strategidokument for ordningen Ansatt innkjøpsrådgiver Kostnad for ordningen 2012 – 1.378.000 etter Kongsvinger faste andel, bidrag fra GIR og GIVAS samt sekretariatsbidrag, fordeles 647.000,- på kommunene Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal etter folketall

8 11.07.2014Trond Sommer8 Prioriteringer nå Vedlikeholde og utvide avtaleporteføljen Kompetanseheving – alle innkjøpere skal kjenne regelverk og metoder Rådgivning og bistand ved alle typer anskaffelser Etablering av E-handelsløsninger og E-fakturaløsninger Legge til rette for lokalt næringsliv sine muligheter Vedlikehold av www.riig.nowww.riig.no Utarbeide innkjøpsveileder


Laste ned ppt "11.07.2014Trond Sommer1 Offentlige anskaffelser Glåmdalsregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google