Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juli 14 1 Erfaringer fra IA arbeidet Bodil Irene Helgeland Arbeidslivssenteret i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juli 14 1 Erfaringer fra IA arbeidet Bodil Irene Helgeland Arbeidslivssenteret i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 juli 14 1 Erfaringer fra IA arbeidet Bodil Irene Helgeland Arbeidslivssenteret i Oslo

2 juli 14 2 Bakgrunn Endringer av lovverk Innføring av nye rutiner og regler Endring av praksis

3 juli 14 3 Hva har blitt gjort ? Fokus på IA handlingsplaner og konkretisering av målformuleringer for virksomheten I hovedsak revidering av sykefraværsrutinene/HMS Opplæring og kompetanseheving av ledere og medarbeidere Tettere samarbeid og dialog med TK, BHT, fastlege og Hjelpemiddelsentralen Prosjekter som arbeidsform - igangsatt flere steder

4 juli 14 4 Erfaringer - Før og etter IA avtalen STAMI 1992 - 2004 Ansatte i bedrifter uten IA avtale har hatt en sterkere økning i sykefraværslengden Sykemeldingstilfeller for personer ansatt i en IA bedrift var kortere enn for bedrifter uten avtale Antallet uførepensjoner har hold seg lavt for ansatte i IA bedrifter Kan ikke bruke fraværsprosenten alene som et måltall på om man har lykkes med å skape et mer inkluderende arbeidsliv

5 juli 14 5 Erfaringer – hva har gitt resultater? SINTEF 2004 Ingen tiltak virker over alt og alltid Alle tiltak må tilpasses lokalt av de som skal leve med tiltakene Uten lokal tiltro til et tiltak vil det ikke virke Prosess like viktig som tiltakene Godt nærværsarbeid er en kontinuerlig prosess og man kan aldri stoppe

6 juli 14 6 Erfaringer Oslo Kommune Stabilt sykefravær og nedgang i uførepensjoneringen? Mye godt arbeid på ulike tjenestesteder Vanskelig å få til i hel skala Sammensatte og komplekse utfordringer Krever kontinuerlig fokus!

7 juli 14 7 Suksesskriterier Forankring hos ledelsen Motivasjon og engasjement Vilje til å gripe fatt i utfordringene Avsette tid og ressurser Kompetent nøkkelpersonell som ansvarlige pådrivere Ledere og medarbeidere deltar og engasjerer seg Rapporteringssystemer som støtter opp under IA arbeidet


Laste ned ppt "Juli 14 1 Erfaringer fra IA arbeidet Bodil Irene Helgeland Arbeidslivssenteret i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google