Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.likestilling.no Handlingsplaner for likestilling En analyse av planene for 2003 levert av underliggende virksomheter i Oslo kommune pr.1.april 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.likestilling.no Handlingsplaner for likestilling En analyse av planene for 2003 levert av underliggende virksomheter i Oslo kommune pr.1.april 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.likestilling.no Handlingsplaner for likestilling En analyse av planene for 2003 levert av underliggende virksomheter i Oslo kommune pr.1.april 2005

2 www.likestilling.no Innhold 1.Introduksjon 2.Handlingsplaner 3.Forslag til tiltak 4.Avsluttende kommentar

3 www.likestilling.no 1. Introduksjon Bakgrunn for prosjektet –Avtale om likestilling (dok.nr. 24) hvor målet er at alle arbeidstakere skal gis samme mulighet til arbeid, personlig og faglig utvikling. –Aktivitets- og redegjørelsesplikten §1a i Likestillingsloven Likestillingssenterets oppgave –Gå gjennom alle handlingsplanene for likestilling levert av underliggende virksomheter i Oslo kommune i 2003 –Lage en analyse med forslag til tiltak

4 www.likestilling.no 2.Handlingsplaner Hovedfunn Vurdering av likestillingsaktiviteter Gode eksempler Suksesskriterier og fallgruver

5 www.likestilling.no Hovedfunn En håndfull eksemplariske rapporter –inkl noen i tradisjonelle mannsdominerte virksomheter Følger ikke malen –varierer også mht detaljeringsgrad Mangelfullt statistisk grunnlag –gjelder f eks kjønnsdelt statistikk mht stillingskategorier, lønn, kurs og opplæring, deltid (frivillig eller uønsket) m.m.

6 www.likestilling.no Hovedfunn (fort.) Høyt sykefravær. –Et problem for kvinner spesielt (i relative og absolutte tall) Er aktivitets-og redegjørelsesplikten en ”pusteøvelse” for de aller fleste? Er rekruttering av etniske minoriteter sett på som enda viktigere?

7 www.likestilling.no Vurdering av likestillingsaktiviteter Kvantitativ og kvalitativ vurdering Mulige poeng: Fra 0-10 pluss Kategorier: 1.Eksempel for andre (8- ) 2.God begynnelse (4-7) 3.Trenger støtte (0-3) Eksempel for andre God begynnelse Trenger støtte

8 www.likestilling.no 51 virksomheter 70 % 17 virksomheter 24 % 4 virksomheter6 % Total=72 virksomheter Aktivitetskategorier Eksempel for andre God begynnelse Trenger støtte

9 www.likestilling.no Gode eksempler* CV-bygging for kvinner Konkretisering av situasjoner hvor kvotering bør benyttes inkl avholdelse av kurs/foredrag og representasjon i utvalg Beordring inn i høyere midlertidige stillinger, stedfortrederroller og prosjektledelse Bestemmelse om at alle kvinnelige ansatte skal være tilknyttet et prosjekt eller et nettverk *Inkludert planlagte tiltak

10 www.likestilling.no Gode eksempler* Svangerskap/permisjonsreglene Bevisst praktisering av permisjonsreglene og andre rettigheter som særlig nyttes av kvinner slik at dette ikke fører til at kvinnene blir stilt dårligere enn menn i jobbsituasjonen Forhold legges til rette for kvinnelige ansatte under svangerskap Permisjonsrettighetene skal praktiseres slik at det også motiverer menn til å delta i omsorgsarbeidet *Inkludert planlagte tiltak

11 www.likestilling.no Gode eksempler* Kjønnstesting av budsjetter Hvor stor del av prosjektene på investeringsbudsjett styres av kvinner? Hvor stor del av driftsprosjektenes midler styres av kvinner? Hva er kvinneandelen og mannsandelen av opplæringsmidler per hode? *Inkludert planlagte tiltak

12 www.likestilling.no Gode eksempler* Fremskaffelse/analyse av statistikk/nøkkeltall For å sikre at personer med samme kvalifikasjoner, ansvar og resultatkrav også har sammenlignbar lønn For å vite hvor aktive tiltak skal rettes mot *Inkludert planlagte tiltak

13 www.likestilling.no Gode eksempler* Ansettelser: Utlysningen skal ikke gi inntrykk av at virksomheten foretrekker et kjønn fremfor et annet Spørsmålsstillingen skal være jobbrelatert og kjønnsnøytral Innstillinger skal omtale hvor mange registrerte søkere det er fra hvert kjønn Innkallingsregel: minst X kandidater av det underrepresenterte kjønn *Inkludert planlagte tiltak

14 www.likestilling.no Gode eksempler* Lønn Økning av lønnen til kvinnene i de lavere lønnsskiktene forutsatt at stillingskravene er oppfylte Fokus på småbarnsfasen, uansett kjønn Mer fleksible arbeidsforhold for alle småbarnsforeldre som ønsker det *Inkludert planlagte tiltak

15 www.likestilling.no Gode eksempler* Fokus på det underrepresenterte kjønn Det underrepresenterte kjønn må oppfordres til å søke visse stillinger i hht forskrifter Evt vurdering av alternative kompetansekrav Fokus på menn Aktiv rekruttering av menn til stillinger hvor de er underrepresentert Legitimering og synliggjøring av menns omsorgsoppgaver *Inkludert planlagte tiltak

16 www.likestilling.no Suksesskriterier og fallgruver SUKSESSKRITERIER Konkrete tiltak som bygger på et statistisk grunnlag Ha en analyse av utfordringene hos virksomheten Kan vise til positive endringer Ha planer framover Forankring hos ledelsen FALLGRUVER Har ingen plan og ser heller ikke behovet for den Har lite anelse om hvilke grep som kan tas Ledelsen ser på rapporteringen som et unødvendig mas

17 www.likestilling.no 3.Forslag til tiltak Forbedring av det statistiske grunnlaget inkl. kjønnstesting av det enkelte budsjettet Forbedring av analysen av likestillingsutfordringer Ta kraftigere tak i sykefraværsproblemet sentralt Enda klarere maler. Obligatoriske svar på alle punkter Ansvar og organisering som eget punkt i malen

18 www.likestilling.no 3. Forslag til tiltak Gjør standard tekstformuleringer tilgjengelige for å aktivt kunne rekruttere det underrepresenterte kjønn Enda bedre inspirasjon gjennom eksemplets makt. ½ dags seminar? Nærmere analyse av de beste rapportene Innføring av system for belønning og sanksjoner?

19 www.likestilling.no 4.Avsluttende kommentar Hvordan motivere til likestillingsarbeid Hovedutfordringen til UKE er


Laste ned ppt "Www.likestilling.no Handlingsplaner for likestilling En analyse av planene for 2003 levert av underliggende virksomheter i Oslo kommune pr.1.april 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google