Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 OTM nov 2003, rev 01 Status i prosjektet fremdrift, resultater og tendenser 14. november 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 OTM nov 2003, rev 01 Status i prosjektet fremdrift, resultater og tendenser 14. november 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 OTM nov 2003, rev 01 Status i prosjektet fremdrift, resultater og tendenser 14. november 2003

2 2 OTM nov 2003, rev 01 Fremdriftsplan

3 3 OTM nov 2003, rev 01 Hva har vi gjort l Utviklet et kjønnsnøytralt, enkelt og effektivt arbeidsvurderingssystem l Arbeidsvurdert 566 utvalgte stillinger i samarbeid med de 15 virksomhetene l Utarbeidet rapporter for alle virksomhetene l Presentert rapportene i hver virksomhet l Gitt tilbakemeldinger og støtte i arbeidet med å lage tiltaksplaner l Utarbeidet en metode for Likestillingsombudet og gitt opplæring

4 4 OTM nov 2003, rev 01 Virksomheter

5 5 OTM nov 2003, rev 01 To sentrale former for diskriminering l Verdsettingsdiskriminering Stillinger av lik verdi verdsettes ulikt / har ulik lønn l Stillingsdiskriminering (eller ”bare” skjevfordeling) Kvinner og menn fordeler seg ulikt på stillingsnivåene. Færre kvinner i høyere stillinger

6 6 OTM nov 2003, rev 01 Verdsettingsdiskriminering Lønnen fastlegges ikke alene ut fra stillingens verdi StillingPerson Marked

7 7 OTM nov 2003, rev 01 Verdsettingsdiskriminering Bedriftseksempel

8 8 OTM nov 2003, rev 01 Verdsettingsdiskriminering trend i forsøket

9 9 OTM nov 2003, rev 01 Stillingsdiskriminering – hva har vi funnet?

10 10 OTM nov 2003, rev 01 Fakis - anvendelsesområder  Rapportering av status i likestillingsarbeid, jfr. ny lov om dette  Etablering av en lønnsstruktur i virksomheten  Gap-analyse som grunnlag for kompetanseutvikling  Dokumentasjon av realkompetanse  Behovsanalyse for bruk i rekrutteringssammenheng  Lønnssammenligninger I prosjektet har vi registrert at virksomhetene som deltar er interessert i å bruke arbeidsvurdering på flere områder:


Laste ned ppt "1 OTM nov 2003, rev 01 Status i prosjektet fremdrift, resultater og tendenser 14. november 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google