Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi som jobber i skolesatsningen Psykisk Helse i Skolen er veldig glade for å bli invitert med på denne dialogkonferansen med ungdom og psykisk helse som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi som jobber i skolesatsningen Psykisk Helse i Skolen er veldig glade for å bli invitert med på denne dialogkonferansen med ungdom og psykisk helse som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi som jobber i skolesatsningen Psykisk Helse i Skolen er veldig glade for å bli invitert med på denne dialogkonferansen med ungdom og psykisk helse som tema. Det er nettopp ungdom og deres psykiske helse vi jobber med å få satt på dagsorden i skolen. Opplæringsloven paragraf 9a Obs målgruppe

2 Bakgrunn for satsingen
Oppstart 2004 Opplæringsloven § 9A Samarbeid mellom Barne –og familiedepartementet, Sosial og Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet Satsingen har : program for barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring Psykisk helse er i dag et aktuelt tema i skolen og ellers i vårt samfunn . Det ble økt åpenhet etter at Kjell Magne Bondevik selv fikk merke på kroppen hvordan psyken kan sette en ut av spill. Med Bondeviks åpenhet om egen psykiske helse ble det økt fokus på at alle har en psykisk helse, og at mange sliter. Denne åpenheten er skolesatsingen en del av. Psykisk Helse i Skolen har i dag seks program hvor siste nykommer ,Zippys venner er beregnet p¨å 1.klasse i barneskolen. Videre har vi program for u.skole og vg. skole Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet leder i dag arbeidet med Psykisk Helse i Skole. Noen av programmene oppstart allerede 2000 – behov for å samle programmene førte til sekretariatet psykisk helse i skolen

3 Hvorfor ungdom som målgruppe?
ca tjue prosent av ungdommene sliter i dag psykisk ca fire til syv prosent sliter så mye at de trenger profesjonell hjelp sterke fordommer høy terskel for å søke hjelp Undersøkelser som er foretatt viser at ungdommene hadde lite kunnskaper om psykiske lidelser og om hvor de kunne få hjelp. Dette understøttes av mange andre undersøkelser. Sosial og helsedirektoratet henvendte seg derfor først og fremst til ungdom som målgruppe.

4 Hvorfor opplæringsprogram?
Skolen en god arena for forebyggende arbeid Ungdommene ønsker opplæring om temaet på skolen Opplæringsloven §9a. Strekpunkt 1 Allerede på 1800-tallet ble skolen etablert som arena for forebyggende arbeid. Da var det husstell som ble satt på dagsorden, og målet var å lære alle elevene betydningen av å renhold, både av seg selv og hus og hjem. Slik ble skolen en viktig brikke i å få redusert infeksjoner og smitte som følge av dårlig renhold og personlig hygiene. Vi vet at dette var en kampanje som virket på sikt og vedlikehold av elevenes fysiske helse har slik fortsatt å ha fokus i skolehverdagen. Alle elevene vet at de bør spise fem om dagen , gå tusenvis av skritt, de får utdelt kokebøker og ingen er i tvil om hva de skal gjøre når brannalarmen går, Strekpunkt 2 men vet de hva de skal gjøre hvis de har problemer med den psykiske helsen? Vet de når de har problemer med den psykiske helsen? Selv sier ungdommene nei til dette. De skiller ofte verden i sort-hvitt, . Nå vil vi at skolen skal få mer fokus også på den psykiske helsen, Ungdommer ønsket at skolen skulle bli mer delaktig i arbeidet for å fremme bedre psykiske helse., Gjerne med prosjektarbeid og besøk utenfra. Strekpunkt 3 Visjonen er at psykisk helse som tema også skal inn i skolen på lik linje med trafikkopplæringen og at informasjonen gjentas hele skoleløpet. Opplæringsloven sier i kapitel 9a at alle elever har rett til godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

5 Målsettinger for programmene i skolesatsingen:
Hvordan ivareta egen psykisk helse Hvordan være venn for en som sliter Kunnskap om hjelpeapparatet: Hvor og hvordan søke hjelp? Programmene er forskjelige is in utforming, men det som er felles for alle er målsettingene Strekpunkt 1 Man har brannøvelser for å øve seg på hva en skal gjøre dersom brann oppstår – hvor er nødutgangene, hvor er brannslokkningsutstyret, hvem gjør hva? (rolleavklaring), at man skal ligge lavt for å unngå røyken osv. På samme vis når ungdom opplever en krise så bør de vite at det er viktig å snakke med noen om det, at det er hjelp å få og hvor hjelpen er. Ved å bære tunge ting alene over tid så kan problemene forstørres og at man mister løsningsmuligheter mer av syne og mestrer livet dårligere – når andre ikke vet at en sliter så kan de ikke hjelpe deg/ta hensyn til dette. Strekpunkt 2 Vennene setter ofte standarden for hvordan en skal være, og det er ofte venner en betror seg til. Mange føler seg handlingslammet i møte med psykiske lidelser hos venner. Strekpunkt 3 Gi kunnskap om hjelpeapparat: Hvor får en hjelp og hvordan går jeg fram?

6 En utfordring: Finn frem tre ting;
1.En ting som du forbinder med noe som er fint eller hyggelig 2.En ting som du forbinder med noe som er vanskelig 3.En ting som du forbinder med håp eller løsning I løpet av denne timen vil vi gjerne vise litt av det mangfoldet vi har innenfor programmene og la dere ta del i noen av øvelsene. Dette er en øvelse tatt fra u. skole programmet. Ta dere to minutt til å finne fram tre ting. Prat med sidemannen om hva og hvorfor de har valgt akkurat de tingene. Spør et par av deltakerne for å illustrere Med denne utfordringen fikk dere føle litt på kroppen hvordan det er å sette psykisk helse på dagsorden i skolen. Det berører og utfordrer. Dette tar programmene våre for seg i opplæringen.

7 WEBSIDEN Hjem > VELKOMMEN TIL PSYKISKHELSEISKOLEN.NO PSYKISK HELSE I SKOLEN består av skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter og kunnskap om det lokale hjelpeappratet. Les mer om programmene under Grunnskole, VGO og Om oss DIALOGKONFERANSER OM VERDENSDAGEN 2007 Ungdom og psykisk helse er tema for Verdendsdagen for psykisk helse 2007.Dialogkonferansene er for mange starten på planleggingen av Verdensdagen :: Les mer   FEIL PÅ BESTILLINGSSYSTEMET HOS OSS Tom postkasse? Mange har ringt og sagt at de savner materiell de har bestilt på websiden vår. Vår postkasse har dessverre ikke fått alle bestillinger. Feilen skyldes omlegging til nye websider. :: Les mer   OPPDATERT MATERIALE FOR UNGDOMSSKOLEPROGRAMMET Endelig er de nye permene med oppdatert materiale for programmet Alle har en psykisk helse ferdig - og oppdatert ift Kunnskapsløftets krav og evalueringer fra lærere som har brukt permen. :: Les mer   UNGKUL FAMILIESTUDIE Hvordan mestrer barn og unge med ulik kulturell bakgrunn hverdagen? :: Les mer   :: Flere nyheter i arkivet  Vi har nettopp lansert vår nye nettside, og har fokusert på at siden skal være brukervennlig for alle.

8 Avklaring: Eleven må sette grenser for hvor personlig og privat en vil være – og samtidig respektere andres grenser og åpenhet Noen elever blir mer berørt enn andre. Det er viktig å kunne trekke seg ut av prosessen og komme tilbake når ting er mer på plass Programmene våre handler om hvordan håndtere egen og andres situasjon når livet går i motbakke Før eleven blir utsatt for programmene bør alltid dette avklares. Det er med å bevisstgjøre eleven og sier noe om å selv kjenne etter egen grenser.

9 ”Zippys venner” elever i grunnskole: 1. trinn
Et program i regi av Voksne for Barn Beregnet på 1. klasse. 24 timer i løpet av et skoleår Siste tilskudd i satsingen vår. Siden denne komnferansen har fokus på ungdom går vi ikke nærmere inn på dette.

10 ”Alle har en psykisk helse” elever i grunnskole: 8, 9 og 10 trinn
Utarbeidet av Rådet for psykisk helse Tema for hvert skoletrinn: 8.kl ”Selvopplevelse og identitet” 9.kl ” Annerledeshet” 10.kl ” Frykt for det ukjente” Det er bevisst valgt ulike temaer og struktur på gjennomføringen, i forhold til elevenes alder, skolesituasjon og forhåndskunnskap. I 8. klasse er temaet "Selvopplevelse og identitet" fordi elevene nettopp er begynt på ungdomsskolen og befinner seg i et nytt miljø med andre krav og forventninger. De er også i en alder hvor dette er særlig viktig med tanke på utviklingspsykologi og læring. I 9. klasse befinner elevene seg midt i mellom de yngste og eldste på skolen, noe som utsetter de unge for nye problemstillinger som de må takle i hverdagen. Temaet her er ”Annerledeshet”. I 10. klasse er "Frykt for det ukjente" valgt fordi elvene snart skal begynne på noe nytt. Undervisningspakken inneholder en egen veiledningsmodul for læreren. Her vil både prosjektarbeid og temaet psykisk helse utdypes.

11 For ungdomsskole og videregående opplæring – gratis film

12 ”VIP” elever på VG1 - står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse og ungdom utviklet av Sykehuset Asker og Bærum bygger på tett samarbeid med skoleledelse og helsetjenesten på alle nivå fagfolk kommer på skolebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene VIP et program som har fokus på å alminneliggjøre psykiske problemer og lidelser. Elevene får vite om hvor de kan søke hjelp om de selv eller venner sliter. Gjennomføringen av VIP-prosjektet ved den enkelte skole består av: Lærerkurs 2 timer Mini-lærerkurs Arbeid i klassene 3 timer fra lærer Klassebesøk v/helsepersonell Evalueringsmøte 11 timer totalt.

13 Spørsmål fra ungdom Går det an å få depresjon uten at noe stor dramatisk handling har skjedd? Hva kan jeg gjøre for å hjelpe en med psykisk lidelse? Hvilke psykiske lidelser er mest farlige? Hvorfor får mennesker psykiske lidelser? Spørsmål som ungdom gjerne spør om i forbindelse med vip gjennomføring

14 Kan man dø av psykiske lidelser?
Er psykiske problem en funksjonsheming? Hva skjer med kroppen under en psykisk lidelse? Er det mulig å unngå en psykisk lidelse – hvordan? Hvem skal vi ta kontakt med?

15 ”STEP- ungdom møter ungdom” elever i VG2 og VG3
et program i regi av Voksne for Barn, tilpasset norske forhold aktivitetsfag som går over et skoleår elevstyrt psykososialt miljøfag elever og lærere får opplæring i å lede programmet Videregående skole: STEP – ungdom møter ungdom . Programmet er mestringsorientert og hovedmålet er å øke unges kunnskaper, innsikt og mulighet til å mestre sin egen livssituasjon og utvikling. "STEP - ungdom møter ungdom" består av: samtaletjeneste og jente- og guttegrupper. I samtaletjenesten kan ungdom bistå yngre og jevnaldrende i spørsmål som berører hverdagslivet. I opplæringen legges det spesielt vekt på kommunikasjon og samtaleteknikk i drift av jente - og guttegrupper. Elevene får oversikt over hjelpeinstanser i lokalsamfunnet. Andre temaer for opplæringen er rusmisbruk, spiseforstyrrelser, relasjoner og vennskap, mestring, seksualitet, identitet, selvbilde og presentasjonsteknikk. Ungdommene kan utforme egne tiltak ut fra behov som viser seg i skolen eller i deres miljø, for eksempel trivselsundersøkelser, arrangere trivselsdager hvor man fokuserer på det psykososiale miljøet, etablere fadderordning og lignende. Hybelboere, innvandrergrupper, felles forkostdager. Turer og info om nærmiljøet. Er tiltak som ofte tas i bruk. Stortinget vedtok i 2002 nye regler for det psykososiale skolemiljøet. §9a De nye lovreglene i opplæringsloven innebærer at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for et godt miljø og ungdommene skal trekkes inn i arbeidet. STEP kan gi skolen gode rammer og muligheter for å bedre det psykososiale miljøet for elevene. Ungdommene er aktive endringsagenter som arbeider for et positivt skolemiljø hvor flere elever blir ivaretatt. Lærer får to dagers opplæring i Oslo på forhånd.

16 ”Venn1.no” elever i VG2 og VG3
utviklet av Mental Helse en miks av samtale, øvelser, foredrag - personlig erfaring og informasjon fra kursholdere tre timers gjennomføring Videregående VG2/VG3: VENN 1.no ”Venn1.no” er et opplæringstilbud til videregående skole og er utviklet av Mental Helse Norge. venn1.no er rettet mot aldersgruppen år. Gjennom venn1.no settes søkelys på hvordan ungdom kan ivareta egen psykisk helse og hvordan de kan være venn med en som her det vanskelig.. Ved å øke kunnskap om psykiske plager og problemer blant yngre mennesker og hvordan en kan få hjelp / ta kontakt, hvis en ønsker det. Venn1.no vil ikke fjerne ungdoms psykiske problemer, men bidra til å fokusere på viktigheten av vennskap og aksept fra venner. Med venn1.no ønsker vi også å nå voksne som omgås med ungdom i det daglige. Det mulig å påvirke forløp, alvorlighetsgrad og følger, dersom personer med psykiske plager og problemer blir oppdaget på et tidlig tidspunkt og får den hjelpen de trenger. Firkløver: norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving

17 Et eksempel på øvelse: Hvor engasjert er samfunnet i ungdommens psykiske problemer? Hvor viktig opplever du det er at temaet tas opp? Forberedelser: Rydd golvet, plasser dere langs veggen Visualiser en strek Del streken inn fra 0, 20, 40, 60, 80 og 100 og be alle om å plassere seg der det er riktig for deg. Vi stiller to spørsmål og ber dem stille seg på tankestreken Spør så et par spørsmål om hvorfor de står akkurat der de står! Viktig å si noe om at en ikke må begrunne hvorfor en står der en står. Bare ved å sette seg der har du sagt det du mener.

18 ”Hva er det med Monica?” for lærere, helsepersonell og andre som jobber med ungdom
utarbeidet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning gjør deg tryggere når du står overfor elever som sliter psykisk gjør deg bedre i stand til å ta opp psykiske tema i undervisningen lærere blir kurset av psykiatere/psykologer, samfunnsvitere og pedagoger ift ungdom og psykisk helse Lærerkurs: Hva er det med Monica? Kurset avholdes i samarbeid med det respektive fylkets skolekontor. Det pedagogiske personalet i skolen opplever at et stadig stigende antall elever sliter med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og andre former for psykiske lidelser/belastninger. Behovet for å øke den faglige kompetanse for det pedagogiske personalet er derfor stort. Kurset er et tiltak for å øke kompetansen for lærere, og vi håper på sikt at det vil bli gitt opplæring i psykisk helse under utdanning. Nevn Stavanger piloten.

19 Hvor mange har vi nådd? Ca 80 000 elever (gjelder vgo)
ca 106 vg skoler i landet, dvs 45% av landets vgs 400 ungdomsskoler fått materiell Ca lærere/andre Ca 180 skoler (zippy) Zippy startet i som pilotprosjekt på 5 skoler i Norge. var det 26 skoler som deltok ,dette skoleåret er det 52 skoler som bruker programmet. Lærere zippy : ca 220 Totalt er det ca 500 vg.skoler i landet.

20 Evaluering prosjektene vurdert positivt av lærere og elever
elevene har lært mer om psykisk helse og psykiske lidelser gitt ungdom informasjon om hvor de skal søke hjelp lærerne synes de får et verktøy i hverdagen bedre klassemiljø Alle programmer i skolesatsingen ”Psykisk helse i skolen” er evaluerte.

21 Elevkommentarer ”Hvis jeg selv får psykiske lidelser vet jeg at det ikke er veldig unormalt og at jeg kan få bra hjelp.” ” At jeg kan snakke med læreren min og helsestasjonen” ”Jeg kommer til å snakke mer med mine venner.”

22 Elevkommentarer ” Hvor man skal gå, og at man ikke venter til siste liten før man gjør noe” ” Å bry meg mer om vennene mine” ” Vet bedre hva jeg skal gjøre hvis noen betror seg til meg”

23 Sekretariatet Psykisk Helse i Skolen Breigaten21, 4006 Stavanger Telefon | Faks E-post: Web:


Laste ned ppt "Vi som jobber i skolesatsningen Psykisk Helse i Skolen er veldig glade for å bli invitert med på denne dialogkonferansen med ungdom og psykisk helse som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google