Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

. Hovedmål: ILN skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ". Hovedmål: ILN skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet."— Utskrift av presentasjonen:

1 . Hovedmål: ILN skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet

2 Kombinere høye krav med god støtte og muligheter for videre utvikling sikre tett oppfølging av den enkelte medarbeider bla. gjennom medarbeidersamtaler vurdere individuelle tilpasninger av arbeidsoppgavene ut fra instituttets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon følge opp forpliktelsene i avtalen om inkluderende arbeidsliv

3 Sikre fornyelse av kompetanse Lage en samlet oversikt over rekrutteringsbehov basert på forventet avgang og faglige prioriteringer Gjennom bevisst ansettelsespolitikk sikre at vi rekrutterer dyktige forskere, gode forelesere som bidrar positivt i fag- og arbeidsmiljø

4 Skape gode arenaer for diskusjon av viktige spørsmål sikre at den enkelt medarbeider får informasjon om de saker som angår vedkommende utvikle gode relasjoner mellom ledelse, administrasjon og den enkelte ansatte samt innad i ledelsen legge til rette for møteplasser i og mellom fagmiljøene, og mellom ledelse og ansatte

5 Hovedmål: ILN skal bidra til å utvikle en skapende og inkluderende bedriftskultur hvor anerkjennelse, involvering og medbestemmelse er verdigrunnlaget

6 Bedre samspillet mellom alle deler av organisasjonen utvikle gode rutiner for studentkontakt utvikle gode rutiner mellom studieadministrasjon og undervisningskoordinatorene utvikle gode rutiner for mottak av nytilsatte utvikle gode rutiner for intern informasjon utvikle interne websider


Laste ned ppt ". Hovedmål: ILN skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google