Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styreseminar ILN Paris 18.-20. september 2007. Hvorfor er vi her?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styreseminar ILN Paris 18.-20. september 2007. Hvorfor er vi her?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styreseminar ILN Paris 18.-20. september 2007

2 Hvorfor er vi her?

3 Stoppe opp og tenke på hva vi har oppnådd, hvor vi står

4 Hvorfor er vi her? Stoppe opp og tenke på hva vi har oppnådd, hvor vi står Skal vi endre kurs på noe i de siste halvannet årene?

5 Hvorfor er vi her? Stoppe opp og tenke på hva vi har oppnådd, hvor vi står Skal vi endre kurs på noe i de siste halvannet årene? Hvor er vi i forhold til –vår strategiske plan –langtidsplanen –fakultetets faglige prioriteringer for forskning

6 Fire hovedområder Organisasjon/struktur/medarbeidere (Kari) Undervisning (Lasse) Forskning (Kristian) Økonomi (Martin)

7 Organisasjon/struktur/ medarbeidere

8 En av hovedutfordringene for ILN vil være å bygge sterke fagområder som kan bidra til å fornye og videreutvikle våre faglige aktiviteter innenfor forskning, dokumentasjon og undervisning. (fra innledningen til ILNs strategiske plan)

9 Organisasjon/struktur/ medarbeidere Fulgt fakultetets anbefalinger mht organisering av undervisning og forskning

10 Organisasjon/struktur/ medarbeidere Fulgt fakultetets anbefalinger mht organisering av undervisning og forskning Utredet organisering og finansiering av norskkursene

11 Organisasjon/struktur/ medarbeidere Fulgt fakultetets anbefalinger mht organisering av undervisning og forskning Utredet organisering og finansiering av norskkursene Utredet dokumentasjons- og samlingsvirksomheten ved ILN

12 Organisasjon/struktur/ medarbeidere Vi har foretatt en dimensjonering av (nesten) alle fagområdene våre Gjenstår: dimensjonering av dokumentasjons/samlingsvirksomheten

13 Organisasjon/struktur/ medarbeidere

14 Informasjonsflyt (O4; M4) Sikre studentdeltakelse (O4) Rekruttering (M2) Medarbeiderundersøkelsen ved HF H2007

15 Undervisning

16 Hovedmål i strategisk plan: ILN skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå som gir godt grunnlag for arbeidslivet og videre faglig fordypelse og forskning.

17 Undervisning Fra fakultetet: –Fase 2 i de faglige prioriteringene, der undervisningskomponenten skal legges på toppen av de forskningsmessige prioriteringene

18 Undervisning For ILN overordnet mål: –Øke studiepoengsproduksjonen

19 Undervisning Emneporteføljen: spisse, modernisere og samordne studietilbudet (U2) Internasjonalisering - utvikle flere engelskspråklige tilbud (U4) EVU (U8) Sikre faglig og pedagogisk kvalitet (U2)

20 Forskning

21 Hovedmål i strategisk plan: ILN skal innenfor sine fagområder være det ledende forskningsmiljøet i Norge og ha et godt omdømme internasjonalt. ILN skal innenfor norsk språk og litteratur være internasjonalt ledende.

22 Forskning Oppfordret til organisering i forskergrupper (F5) Arbeidet for å få frem nye forskningsinitiativ og øke ambisjonsnivået (F7) Hatt fokus på struktur rundt søknadsskriving og prosjektutvikling (F3)

23 Forskning Hva med forskerutdanning? (F6) Har vi fått til å skjerme forskningstiden? (F4) Hva er egentlig status på forskningsproduksjonen?

24 Økonomi

25 Viktigste virkemiddel - holde lønnsutgiftene nede (riktig dimensjonering i forhold til inntjening; også bedre balanse mellom lønn og drift) Samtidig stort behov for fornyelse, for å fornye kompetansen, og få inn nye initiativer

26 Økonomi Se på langtidsplanen. Hvor er vi nå i forhold til nøkkeltall om –Antall stillinger –Studiepoengsproduksjon –Forskningsproduksjon Kriterier for dimensjonering av samlingene Langtidsbudsjettet


Laste ned ppt "Styreseminar ILN Paris 18.-20. september 2007. Hvorfor er vi her?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google