Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsplan for seksjonen – innspill til drøfting 1.FoU-virksomhet 2.Studier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsplan for seksjonen – innspill til drøfting 1.FoU-virksomhet 2.Studier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsplan for seksjonen – innspill til drøfting 1.FoU-virksomhet 2.Studier

2 FoU-virksomhet •Definere faglige tyngdepunkter, satsningsområder (avgrensning) •Forskningsproduksjon (mål?) •Faglig produksjon rettet mot ”praksisfeltet” (mål?) •Organisering? •Finansiering? •Rekruttering? •Samarbeid internt i seksjonen / mellom seksjoner / med partnere eksternt? •Laboratorienes plass og funksjon (ballspill lab / psykologi lab)?

3 Studier •BA-studiene: a) Våre moduler i ulike program? b) Vårt ansvar for programmet ”trener- rollen”? •MA-moduler:a) Samordning eller ytterligere differensiering? b) Studentrekruttering (mål, avgrensning)? c) Studentgjennomføring (organisering, oppfølging)? •Nyutvikling:a) Evu-kurs (tilby studiepoengmoduler eksternt)? b) Autorisering (idrettspsyk., trenere)? c) annet? •Rekruttering av undervisningskompetanse?

4 Evalueringsrapportens anbefalinger 1.Konsentrasjon/avgrensning av NIHs forskningsområde ”NIH har gapt over for mange kunnskapsområder og latt de ”tusen blomster blomstre”. Forskning på et høyt faglig nivå forutsetter en faglig fokusering og en innsatsmessig konsentrasjon om de tematiske felt institusjonen velger å rette oppmerksomheten mot. For NIH er det nødvendig med en konsentrasjon på avgrensede forskningsområder for at NIH skal få en fortsatt positiv utvikling.”

5 Evalueringsrapportens anbefalinger 2.Rekrutteringsstrategi ”Med bakgrunn i at NIH ikke har utviklet en klar forskningsstrategi som styrer valg av forskningsområder har man heller ikke hatt en klar rekrutteringsstrategi. Gjennom en bevisst rekrutteringspolitikk må NIH sikre tilførsel til temaområder som i dag mangler slik kompetanse.”

6 Evalueringsrapportens anbefalinger 3.Organisering ”En må sikre at den nye organiseringen ikke etablerer barrierer for et samarbeid innad ved institusjonen. I den gamle strukturen så utvalget klare trekk i en positiv retning med hensyn til et større samarbeid mellom FoU-gruppene. Denne tendensen bør man holde fast ved også innen den nye strukturen. Etter utvalgets oppfatning vil større felles prosjekter på tvers av seksjonene som springer ut av en forskningsstrategisk plan ved NIH være av stor viktighet for å legge en plattform for en videreutvikling av forskningskvaliteten.”

7


Laste ned ppt "Virksomhetsplan for seksjonen – innspill til drøfting 1.FoU-virksomhet 2.Studier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google