Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University Science and GLOBALISERINGENS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University Science and GLOBALISERINGENS."— Utskrift av presentasjonen:

1 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no GLOBALISERINGENS ELITESKOLER - en utfordring for det nasjonale skoleverket? Foredrag på Educator-konferansen 2005, Runni ungdomsskole, Årnes, Nes, Akershus: Bedre norsk offentlig skole raskt: muligheter og begrensninger, Årnes 26. august 2005

2 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no INNLEDNING •Hva ser vi internasjonalt? •Hvordan reagerer Norge? •Hva kommer til å skje i Norge?

3 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET 1. LÆREPLAN/LÆRINGSORGANISERING •Fag og elevsentrering samtidig •Sterk vekt på kunnskap – forutsetning for kompetanse og moralsk bevissthet •Sterk vekt på prøver som middel til forbedring •Forskyvning fra progressivisme til essensialisme blandet med progressivisme

4 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET 2. SKOLEORGANISASJONEN  Høykvalifisert ledelse med stor myndighet, på kontrakt  Høykvalifiserte lærere, på kontrakt  Ekstern evaluering av skolen/akkreditering

5 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET 3. DEN OFFENTLIGE SKOLENS OMGIVELSER 1) Privat/friskoler –Stimulering til flere friskoler –Mer lokal fleksibilitet –Foreldreinvolvering –Indirekte konkurranse 2) England –Arbeiderpartiledet kvalitetsreform –Utdanningspolitikken relativt lite kontroversiell –Likhetsverdien koblet til kvalitetsskole for alle

6 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET 3) Finland –Best i kvalitetsklassen –Læreryrket høyest sosial status –Likeverd som verdi står høyt 4) Utdanning som verdi –Europeisk gjennomsnitt: 81 % –Norge: 48 % –Norge: 20 % lavere enn nordiske naboer

7 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET 5) Norsk motstandsbevegelse –Fagforeninger –Media –Utdanningsbyråkratiet –Pedagogiske forskere –Politiske partier

8 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no I. HVA SER VI INTERNASJONALT? 1.LÆRINGSORGANISERINGEN –Mål –Metodikk –Evaluering –Læreplanfilosofi

9 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no I. HVA SER VI INTERNASJONALT? 2. SKOLEN SOM ORGANISASJON –Materiell standard –Skoleeier/styre –Rektor –Lærerne –Ansettelsesforhold –Administrativt personale –Finansiering

10 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no I. HVA SER VI INTERNASJONALT? 3. ENGLAND – KVALITETSSKOLE FOR ALLE –Økt foreldreengasjement i skolen –Reformere styringsstrukturen i skolen –Gjøre det lettere for nye friskoler –Reformere rolle og makt til Skoleinspektoratet (OFSTED) –Øke den faglige standarden i skolen

11 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no I. HVA SER VI INTERNASJONALT? 4. FINLAND –Kvalitet på lærerrekrutter –Kvalitet på lærerutdanning –Læreryrket har meget høy sosial status –Konsensus mellom partier og fagforeninger –Økonomisk faseforskyvning innen Norden –Utdanning stadig viktig for sosial mobilitet –Sterke likhetsverdier – som Norge –Forskjell i læreplantradisjon

12 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no II. HVORDAN REAGERER NORGE? 1.SISTE 4 ÅR: INTERNASJONALISERING –De nasjonale prøvene –Mer kvalifiserte lærere og sterkere skoleledere –Privatskoler

13 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no II. HVORDAN REAGERER NORGE? 2. NORSK MOTSTANDSBEVEGELSE •Den pedagogiske lobbyen –tunge fagorganisasjoner –deler av utdanningsbyråkratiet –vesentlige deler av den pedagogiske forskningen –de politiske partiene som representerer disse aktørgruppene, og –deler av media •Mediemakt mot utdanningsreformer

14 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no III. HVA VIL SKJE I NORGE? 1. MED NY ”RØD-GRØNN” REGJERING 2. ENDRINGER UANSETT REGJERINGSTYPE –Læreplaner –Lærerutdanning –Skoleledelse –Konkurranse ”I PISA år 2099 er Norge på topp i matematikk og naturfag”

15 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no TIL SLUTT: KUNNSKAP ER MAKT 1.Global kunnskapsøkonomi ”fordrer at der vites meget” 2. Arbeiderpartiet er hoveddrivkraften - i England

16 University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University arild.tjeldvoll@ped.uio.noof Science and Technologyarild.tjeldvoll@ped.uio.no MULIGE SPØRSMÅL til diskusjon – etter foredraget, hvis tid •Hvor sterk er egentlig den pedagogiske lobbyen? •Hva kan komme til å endre nordmenns syn på utdanning som verdi? •Hvordan vil friskolene påvirke norsk skoleutvikling? •Hva kan være risiko ved sakte internasjonalisering av norsk utdanning?


Laste ned ppt "University of OsloProfessor Arild TjeldvollNorwegian University Science and GLOBALISERINGENS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google