Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilretteleggerfunksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilretteleggerfunksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilretteleggerfunksjon
”Kveldene er lange og helga er pyton!” Brukerundersøkelse Hamar kommune 1998 Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

2 Brobyggerfunksjon ”Det er overgangene som er verst” Sitat: Gro Beston
Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

3 Avd.psyk.b og rehablitering Enhet for kultur og fritid
Kulturkontakter SIHF, Sanderud Avd.psyk.b og rehablitering Seksjon for tidl. intervensjon Seksjon for ressurs- og sikkerhet Seksjon for rehabilitering Enhet kultur og fritid Kommuner i kulturnettverket Elverum (kultur og fritidsenheten) Hamar (kultur og fritidsenheten) Kongsvinger (dagsenter) Løten (kultur- og fritd + helse- og sos.) Ringsaker (kultur- fritidseneheten) Stange (kultur- fritidseneheten) Trysil (dagsenter, helse- og sos.) (Tynset) Region nord? Region sør? Enhet for kultur og fritid Avd. for psykosebehandling og rehabilitering Sanderud Blaarud, Braset Innlede med hvem vi er og hvor vi er i plassert organisatorisk Arenaer/ samarbeidspartnere: Stange jeger- og fiskeforening, Budor skianlegg, Trysilfjellet, Norlandia Trysil hotell, Hornsjø høyfjellshotell, Tjuvholmen, Espern aktivitetspark, Frisk Moelv, Family Sport Club Løten og Elverum, Stangehallen, Kolboden (Rokosjøen), Næra (Ringsaker) Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

4 STRATEGI Enhet for Kultur og fritid SIHF, avdeling for psykosebehandling og rehabilitering
VISJON Optimal behandling og rehabilitering i et kulturelt og helsefremmende perspektiv. FORRETNINGSIDE Vår virksomhet skal inspirere og legge til rette for aktivitet, opplevelser, refleksjon og erfaringsdannelse. Vi vil gi pasienter kunnskap og erfaring som bidrar til myndiggjøring, mening, mestring og utvikling. STRATEGIMÅL Tilrettelegge tilbud innen kulturaktivitet, fysisk aktivitet og friluftsliv. Tilbudene kan/ bør integreres i behandling og rehabilitering, samt ha overføringsverdi til livet utenfor institusjonen. Utvikle og drifte gode arenaer for kultur og kreativ virksomhet, friluftsliv og fysisk aktivitet. Videreutvikle Kulturnettverket Innlandet og deres webside. Være oppdatert ift kunnskapsbasert dokumentasjon på bruk av kultur og aktivitet som metode i behandling/ rehabilitering. Samarbeide med avdelingens FOU-enhet og kliniske fagmiljøer for å øke kunnskap/ kompetanse på dette. Vår virksomhet: 2 delt fokus Aktivitet på sykehuset Aktivitet i kommunene Undersøkelse ved utflytting på begynnelsen av 90 tallet som viste at brukerne var tilfreds med boforhold og økonomiske ordninger, men fritid og innhold i hverdagen var mangelfull. Skape møteplasser og arenaer ute i kommunen. Feie for egen dør: dårlige arenaer og fasiliteter for kulturell og fysisk aktivitet. Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

5 Kulturnettverket www.kulturnettverk.no
Kulturnettverket Innlandet er et uformelt nettverk dannet høsten 2003. Nettverket arbeider med samordning og utvikling av aktivitetstilbud og støttefunksjoner til brukere i et rehabiliteringsforløp. Målgruppa er ungdom og voksne som har en psykisk lidelse eller dobbeldiagnose rus/ psykose. Vi arbeider for å øke aktivitetstilbud for brukerne i kommuner. Vi arbeider for å bedre støttefunksjoner og informasjonsrutiner. Vi benytter også nettverket til erfaringsutveksling, kompetanseutvikling hos oss ansatte. Nettverket arbeider på tvers av nivåer og sektorer. Det betyr at tilbudene vi samordner i nettverket kan benyttes både i behandling/ rehabilitering på sykehuset og som meningsfull hverdagsaktivitet for de som er hjemme. Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

6 Kultur i faglig sammenheng:
Som kulturarbeidere i helsevesenet utsetter vii oss for utfordringer. Vi står i en patrnalistisk og en tung faglig tradisjon, hvor medisin har sykdomsmodell har vært dominerende tankegods. Har måtte brøyte veg. Blitt utfordret på sette vår faglighet opp mot det tankegods psykiatrien representerer. Enklere nå enn for bare 10 år siden. Inntog av brukerperspektiv gyldigjort vårt arbeid. Kultur har mye å bidra med i bedringsprosesser og livskvalitetsperspektivet. . Representerer Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

7 Øke livskvaliteten til den enkelte
Kultur og aktivitet som intervensjon i rehabiliteringsprosessen og sekundærforebyggende arbeid. Eks: Siri Næss’ peker på følgende indikatorer på livskvalitet: Være aktiv Ha tilhørighet Selvfølelse Grunnstemning av glede Livskvalitetsindikatorer sentralt i sekundær forebyggende intervensjoner: For å bedre psykisk og fysisk, unngå reinnleggelse eller forverring av sykdom Være aktiv, her er kansje vår oppgave å vekke interesse, tenne en gnist. Få en fysisk eller mentalt interessert. Det kan være ved å kartelegge interesser, oppsøke kultur som eks.spørre om å få se noen dikt fra nattbordskuffen, gå biblioteket, platebutikker eller konseter, eller ulike friluftsområder. Tilhørighet: Ved ha ha interesser , kulturell kapital kan det være med på å knytte sosiale kontakter og nettverk. Få nye roller, som fisker, skribent og ikke bare pasientrollen på Sanderud. Selvfølelse: Det mest nærliggende er at kulturell virksomhet kan gi mestringsopplevelser. Kreativ virksomhet kan også stimulere følelser og utfordre egostyrken. A stå i en kreativ prosess er hard arbeid og kan være mentalt tøft. Man står i et spenningsfelt hvor en vet en kan lykkes eller misslykkes. Vil en greie å skape noe eller blir det ingenting av.Dette kan utfordre egostyrkens fleksibilitet, men også en trening på å stå i prosesser over tid. Det er mye å si om selvfølelse i denne sammenheng men dere som kan mer enn meg om psykologi kan tenke videre på mulighetene selv. Jeg kan kort si hva en av informanter sa om det: s. Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

8 Fysisk aktivitet Betydning av fysisk aktivitet for helse og kroppens velvære har lenge vært kjent (Martinsen, 2005). Å være i stand til å leve opp til de kulturelle verdiene i samfunnet er et moment for å skape meningsfullhet (Knudsen, Josephsson 2004). Fysisk aktivitet handler om verdier, livsstil og sosial tilhørighet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2005). Det er dokumentert at mennesker med psykisk lidelse er i dårligere fysisk form enn befolkningen for øvrig (Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Mennesker med psykiske lidelser kan oppleve at fysisk aktivitet er gunstig for deres mentale helse. Samtidig er fysisk aktivitet viktig for at de skal bevare sin kroppslige helse (Martinsen, 2005). Vårt tilbud: Trening på treningssenter Skidager, Budor og Trysil (med overnatting) Fjelltur (med overnatting) Fiske/ friluftsuke Div. aktivitetsdager ”Starter vi med kroppen virker det positivt på sinn og sosialt liv” (Hippokrates, 400 f.kr) Fysisk aktivitet har mange helsegevinster, både fysisk (forebygge smerter i muskler og ledd, beskytter mot utvikling av hjerte- karsykd, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt og flere kreftformer), psykisk (overskudd, selvfølelse, energi, humør, bedre rusta til å møte hverdagen og utfordringer) og sosialt (deltagelse i samfunnsliv, fellesskapsfølelse) Pga fysisk inaktivitet, passivitet som symptom + bivirkning av sykd. Vårt tilbud innen fysisk aktivitet. Husk: det sosiale aspektet også viktig på våre arr. Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

9 Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

10 Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

11 Verktøy og metoder som virker
Individuell plan Gode informasjonsrutiner Ledsagertjeneste Transport Økonomisk støtte Nye veier for støttekontakt individuell, deltagelse i gruppe, ind. tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon (Fritid med bistand) Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

12 Fritid med Bistand- Noe for oss?
FmB er en metode virkeliggjort i Kristiansand. Metoden benyttes for å kunne inkludere mennesker med ulike funksjonshemninger eller personer med rusproblemer i det ordinære organisasjonsliv. FmB er et alternativ til tradisjonell støttekontakt. Fritid med bistand er et tiltak der en deltaker og en tilrettelegger sammen med en saksbehandler i løpet av en begrenset periode arbeider for at deltakeren etter hvert kan stå på egne bein i en fritidsaktivitet deltakeren selv har valgt. Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering. Kttverket v/ ormann, Mari Fjeldsven, Eva Strypet, Morten, Hilde Kristin A. Aam

13 Fritid med bistand som prøveprosjekt Sykehuset i samarbeid med kommuner
Sanderud 2-3 kommuner Fylkeskommunen Helsedirektoratet Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.


Laste ned ppt "Tilretteleggerfunksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google