Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010

2 Prosjekttittel i STFK: Bedre gjennomføring av videregående opplæring Pedagogisk hovedmål: Relevante og interessante læringsformer og en gjennomføringsprosent på nær 100 % Flere oppnår en formell sluttkompetanse Bedre motivasjon og læringsutbytte hos elevene og bedre arbeidsmiljø for elever og ansatte

3 Organisatorisk hovedmål Varige endringer av praksis, bli mer lærende organisasjon, dvs. utvikle og opprettholde en kultur for erfaringsdeling og praksisendring, for slik å bli bedre i stand til å bryte med etablerte mønster og strukturer.

4 Prosjektaktiviteter så langt: Kursdager – Tema: motivasjon, planlegging, vurdering – alle lærere Intervju – lærere Motivasjonsstudie – elever (spørreundersøkelse) Kurs i mappevurdering Studietur til Norwich Prosjektsamlinger med veiledning Læreplantolkning Vurdering og vurderingskriterier Klasseromsobserv. – kollegaveiledning engelsk – engelsk engelsk – programfag kompetansemiljøene

5 Metodiske grep: Mestring – kartlegging – med påfølgende faglig utviklingssamtale skriverammer Bli sett og hørt – elevmedvirkning i planlegging og vurdering – bevisstgjøring og aktualisering Nytteverdi – yrkesrelaterte tema, dagligtale, IKT-kompetanse - digitale mapper Variasjon – pedagogisk prinsipp i LK06 ulike arbeidsmåter, rytme i undervisningen – korte sekvenser – begrepsinnlæring – tilpasset opplæring

6 Kritiske suksessfaktorer Elevengasjementet TID Samarbeidstid – lærere DPL – mangel på tid – rektor som ped leder God nok forankring – ledelse og lærere Effekt direkte inn i klasserommet Læreplantolkning Styrende eksamensform Bedre samsvar mellom målene, arbeidsmåter og sluttvurderingen Spredning av de nye metodiske grep og tverrfaglig samarbeid

7 Hva ha vi oppnådd så langt? Økt digital kompetanse – mer bruk av digitale mapper Mer samarbeid mellom eng.lærerne på egen skole og med de andre eng.lærerne i prosjektet Noe samarbeid med yrkesfaglærerne – mer skrivetrening – både i programfag og fellesfag Sparer tid og krever mer tid - gjennom felles planlegging og dele opplegg Reflekterer mer over egen praksis, alene eller sammen med de andre Deler ideer mer. Lærer av hverandre Erfaringsdeling og spredning Kreativt kaos


Laste ned ppt "LK06 – fra ord til handling Prosjekt Åfjord vgs/Rissa vgs 2008-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google