Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅDGIVERSAMLING 2013 Træleborg konferansesenter 4. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅDGIVERSAMLING 2013 Træleborg konferansesenter 4. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅDGIVERSAMLING 2013 Træleborg konferansesenter 4. desember 2013

2 1. september 216 uten plass Igangsetting av Vg3 fagopplæring i skole innen utdanningsprogrammene på: Færder (TP, EL), Greveskogen (RM, SS) Sandefjord (IKT, frisør), Thor Heyerdahl (BA) Utprøving av nye modeller: RE og Thor Heyerdahl vgs TAF Kvalifiseringsprogrammet Overført til OT Fakta 2013

3 Fag hvor det er etterspørsel etter lærlinger: BA:Betongfaget, malerfaget murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, taktekkerfaget, ventilasjon - og blikkenslagerfaget EL: Kulde – og varmepumpemontørfaget RM: Industriell matproduksjonsfaget, bakerfaget SS: Logistikkfaget, yrkessjåførfaget TP: Laboratoriefaget Fag med for mange søkere i forhold til læreplasser. Antall uten plass i parentes. BA: Tømrerfaget (18) DH: Frisørfaget( 10), profileringsdesignfaget (2) EL: Automatiseringsfaget(12), dataelektronikerfaget(8), elektrikerfaget(21) HO: Barne- og ungdomsarbeiderfaget(20), helsearbeiderfaget (12) RM: Kokkfaget(8), konditorfaget (3) SS: IKT-faget(16), salgsfaget(16), sikkerhetsfaget(4), reiselivsfaget(9) TP: Bilfagene(24), industrimekanikerfaget(18), sveisefaget(4), matrosfaget(6), motormannfaget(6)

4 Vg1- Særløp Samarbeid om PTF Vg2 Samarbeid om PTF Kvalifisering til læreplass Læreplass Vg3 i skole innen 1. september Kvalifiseringsprogram OT Helhetlig opplæring 2+2= 4

5 1. feb 1. mars 1. juni-vg3 oversikt? 1. sept- Vg3 1. okt- OT Læreplass

6 PTF Arbeid med PTF på systemnivå- felles maler for hele fylket Etablert arbeidsgruppe mellom skoler, fagopplæring og fagorganisasjonene: For å se sammenhengen mellom skolenes ansvar for PTF og mulig læreplass. (samarbeid med opplæringskontorer og fagopplæring)

7 § 6A-1. Verkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat Søkjarar til læreplass som lærling må oppfylle vilkåra for inntak til neste trinn for å kunne bli formidla til opplæring i bedrift på neste trinn. Dette inneber mellom anna at søkjaren må ha bestått faga innanfor programområdet på Vg2, jf. § 6-28, for å kunne formidlast på Vg3, eller ha faglege føresetnader for å følgje opplæringsåret på neste nivå, jf. § 6-37. FOR-2013-09-01-104 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

8 § 6A-2. Lokal forskrift om formidling Fylkeskommunen skal fastsetje lokal forskrift om formidling. Den lokale forskrifta om inntak og den lokale forskrifta om formidling kan vere den same forskrifta. FOR-2013-09-01-104 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

9 § 6A-9. Rett til Vg3 i skole Søkjarar som har lovfesta rett til opplæring etter opplæringslova § 3-1, men ikkje får tilbod om læreplass, har rett til inntak i eit programområde på Vg3 som byggjer på det programområdet på Vg2, som søkjaren har gjennomført. Fylkeskommunen skal tilby søkjaren opplæring i skole dersom søkjaren ønskjer det, og dersom dei ikkje kan skaffe læreplass innan 1. september. Tilsvarande plikt til å tilby opplæring i skole gjeld der læreplanverket fastset eit anna opplæringsløp. FOR-2013-09-01-104 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

10 LÆREKANDIDAT – målsetting er kompetanseprøve Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) Planen justeres i løpet av læretiden Ingen krav til teori (programfag og fellesfag). Kan søke spesielt på lærlingskolen Får opplæringskontrakt Lærekandidaten får lønn Samarbeidsavtale med NAV Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 4 + 01 + 3 2 + 2

11 Lærekandidat fra grunnkompetanse Gjennomført 2 år grunnkompetanse Tilbud innen alle videregående skoler i Vestfold 2 år på skole med programfag, mye praksis, 2 t kroppsøving og andre fagkombinasjoner Blir lærekandidat etter 2 år Går opp til kompetanseprøve Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Grunn- Kompetanse 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Kompetansebevis

12 Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift Modell 1 Modell 2 Modell 3 Grunn- Kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling 30 mnd Lærekandidat 24 mnd Lærling Kompetansebevis Fag- /svennebrev

13 Modell 1  2 år på skole med grunnkompetanse  2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat  Kompetansebevis. Grunn- Kompetanse 2 år Lærekandidat 24 mnd Kompetansebevis

14 Modell 2  2 år grunnkompetanse i skole  Bestått programfag, starter som lærekandidat  Overgang fra lærekandidat til lærling: - Læretiden vurderes individuelt  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Grunn- Kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling Fag- /svennebrev

15 Modell 3  2 år grunnkompetanse, bestått programfag  Lærling, 30 mnd.  Grunnkompetanse gir 9mnd. godkjenning pr år i lærefaget pga manglende fellesfag  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Fag- /svennebrev Lærling 30 mnd Grunn- Kompetanse 2 år

16 Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve; Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12  25% lenger tid enn læretid i faget  Bestått, Vg3 teori eksamen i faget. Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget). Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP. Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.

17 Lærlingskolen overføres til Færder vgs fra 01.08.14 Nytt lærefag: Byggdrifterfaget (1+3) BA Tilskudd på 50 000 kr til nye lærebedrifter Basistilskuddet for lærlinger øker med 3 500 kr. Nytt


Laste ned ppt "RÅDGIVERSAMLING 2013 Træleborg konferansesenter 4. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google