Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold 17.11.2010 Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold 17.11.2010 Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold 17.11.2010 Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune

2 www.vfk.no Utdanningsavdelingen •Skoleseksjon •Fagopplæringseksjon, 13 ansatte, Opplæringskontorer 18 kontorer tilknyttet Vestfold + kontorer som er godkjente i Vestfold Medlemsbedrifter Ca 1200 Frittstående bedrifter Ca 300

3 www.vfk.no Søknad 1. februar 1.mars Formidle søkere til bedrifter Opprette kontrakter, Oppfølging veiledning Saksbehan dling Prøvenemnder Fag- svennebrev Kompetanse bevis Tidsperioden er normalt over 2 år

4 www.vfk.no Godkjenning av bedrifter •Fylkeskommunens ansvar å godkjenne bedrifter •Årlig rapportering fra bedriftene til FK (på kvalitet ) Formidling -kontraktsopprettelse •Ca 80 % formidles til opplæringskontorer ( OK) •Resten til frittstående bedrifter •Kontraktene tegnes med OK eller frittstående bedrift •OK følger opp sine kandidater og FK følger opp de frittstående WWW.yrkesfag-vestfold.no

5 www.vfk.no 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære Grunn – kompetanse, programfag 2 år på skole Praksisbrev - kandidat 2 år i lære Praksis Kandidat Praksis = læretid + 25 % Tverrfaglig eksamen 2 år lære – kandidat 2 år i lære 30Mnd30Mnd Grunnskole Praksisbre v FAGBREV og SVENNEBREV Kompetansebevis Praksi s + Tverrfa glig eksam en Lærling Lærekandida t Fagskole /høgskole Skole

6 www.vfk.no 2+2, 1+3, 0+4 læreløp •Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått •Ikke krav om teori for lærekandidaten •1+3, 0+4 løp får tilbud på lærlingskolen •Bedriften får tilskudd •Lærlingen/lærekandidaten får kontrakt •Lærlingen/lærekandidaten •skal lønnes •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Lærling/ lærekandidat 4 år Lærling/ lærekandidat 3 år Elev 1 år Elev 2 år Lærling Lærekandidat 2 år

7 www.vfk.no PRAKSISBREVKANDIDAT forsøksordning for elever fra 10. klasse som ønsker praktisk arbeid Forsøket sluttføres 2011 •Følger godkjente forsøkslæreplaner (vg1,2 og 3 mål) •Følger norsk, matematikk og samfunnsfag •Tilbys i 16 forskjellige fag •Tar praksisbrevprøve etter 2 år •Kan tegne ordinær lærekontrakt etter praksisbrevprøven •Målgruppe: skolelei, svake karakterer, har forutsetninger.. Praksisbrev kandidat i 2 år Praksisbrev Lærling i 2 år Fag-svenne brev Jobb?

8 www.vfk.no Lærekandidat •Kan bli lærekandidat fra alle modellene •Gjennomført 2 år grunnkompetanse •Utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) •Planen justeres i løpet av læretiden •Ingen krav til teori (programfag og fellesfag) •Får opplæringskontrakt •Sluttdokumentasjon er kompetansebevis •Lønn etter avtale •Bedriften får tilskudd som de andre modellene Grunn Kompetanse programfag 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Kompetanse bevis

9 www.vfk.no Grunnkompetanse – programfag Praksis i Vestfold •Søkbart direkte fra 10. klasse •Tilbud innen programområdene: DH, BA, SS, TP, NA, RM,HS ved alle videregående skoler i Vestfold •Målgruppen er de som planlegger kompetanse på lavere nivå/delkompetanse •Enkeltvedtak •2 år på skole med programfag og mye praksis, 4 t kroppsøving •Blir lærekandidat etter 2 år •Går opp til kompetanseprøve •Kan endres og bli lærling

10 www.vfk.no Hvem kan bli lærekandidat og hvem kan bli praksisbrevkandidat? Lærekandidaten •Generelle lærevansker •Har en ”diagnose” •Sosiale-emosjonelle vansker •Har hatt individuelle planer •Fritak for vurdering i fag fra grunnskolen •Tar deler av mål i fag Praksisbrevkandidaten •Underyteren •Har forutsetninger – mål om fag/svennebrev •”Skolelei”- vil jobbe praktisk •Stort fravær/nedsatt orden og adferd •Svake resultater (karakterer) •Kan tilpasse seg et voksent miljø

11 www.vfk.no LÆREKANDIDATER OG SAMARBEID MED NAV •SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG FYLKESKOMMUNEN ER UTARBEIDET •UTARBEIDET RUTINER I FORHOLD TIL AVTALEN •INDIVIDSTØNAD KAN BENYTTES SOM ET HJELPEMIDDEL/STARTPAKKE – ”INGEN SOVEPUTE” •CA 70 % HAR INDIVIDSTØNAD MÅLSETTING: •STYRKE DELTAGERNES KOMPETANSE OG ARBEIDSEVNE •ØKE DELTAGERNES MULIGHET FOR ORDINÆRT ARBEID •SKAFFE TIL VEIE KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT •FOREBYGGE OG DEMPE SKADEVIRKNINGENE AV ARBEIDSLEDIGHET •HINDRE UTSTØTING AV ARBEIDSTAKERE SOM STÅR I FARE FOR Å FALLE UT AV ARBEIDSLIVET

12 www.vfk.no Voksne lærlinger •Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått •”Restfag” tas som privatist •Bedriften får et lavere tilskudd •Lærlingen får kontrakt – utarbeides hele året •Lærlingen skal lønnes •Skal utarbeides arbeidsavtale

13 www.vfk.no Praksiskandidat Privatistordning •Dokumentere allsidig og relevant praksis i faget – 60mnd. (Er ikke lærling-har ikke kontrakt) •25% lengre praksis •Får godskrevet tidligere skole etter fastsatte regler •Eneste teorikrav-bestått teori i lærefaget(vg 3) •Kan realkompetansevurderes på teori •Yrkesprøving Praksis Kandidat Læretid + 25%

14 www.vfk.no Utfordringer •Bedre helhetlig opplæring – tenke målsetting ved inntak til vgs - utdanningsvalg •Gi god og riktig veiledning – fagvalg - egnethet •Tverretatlig samarbeid •Informere om de ulike veiene fram •Skaffe gode opplæringsbedrifter •Følge kandidatene etter avlagt kompetanseprøve •God oppfølging for å hindre frafall – for mange hever kontrakten


Laste ned ppt "Www.vfk.no Ulike veier til fag- og svennebrev Karrieresenteret i Vestfold 17.11.2010 Liv Marit Meyer Petersen Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google