Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPLÆRING I BEDRIFT- FORMIDLING AV LÆRLINGER, LÆREKANDIDATER OG PRAKSISBREVKANDIDATER status 2011 - formidling 2012 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPLÆRING I BEDRIFT- FORMIDLING AV LÆRLINGER, LÆREKANDIDATER OG PRAKSISBREVKANDIDATER status 2011 - formidling 2012 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPLÆRING I BEDRIFT- FORMIDLING AV LÆRLINGER, LÆREKANDIDATER OG PRAKSISBREVKANDIDATER status 2011 - formidling 2012 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen

2 Utdanningsavdelingen Fagopplæringseksjon Opplæringskontorer 18 kontorer tilknyttet Vestfold + kontorer som er godkjente i Vestfold Medlemsbedrifter Ca 1200 Frittstående bedrifter Ca 300

3 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære Grunn – kompetanse, programfag 2 år på skole Praksisbrev - kandidat 2 år i lære Praksis Kandidat Praksis = læretid + 25 % Tverrfaglig eksamen 2 år lære – kandidat 2 år i lære 30Mnd30Mnd Grunnskole Praksisbrev FAGBREV og SVENNEBREV Kompetansebevis Praksi s + Tverrfa glig eksam en Lærling Lærekandida t Fagskole /høgskole Skole

4 LÆRLING – målsetting er fag- /svennebrev 2+2, 1+3, 0+4 læreløp •Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått •1+3, 0+4 løp får tilbud på lærlingskolen •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Lærlingen får kontrakt •Lærlingen får lønn •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Lærling 4 år Lærling 3 år Elev 1 år Elev 2 år Lærling 2 år

5 LÆREKANDIDAT – målsetting kompetansebevis 2+2, 1+3, 0+4 læreløp •Utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) •Planen justeres i løpet av læretiden •Ingen krav til teori (programfag og fellesfag) •Får opplæringskontrakt •Lønn tarifflønn eller etter avtale •Samarbeidsavtale med NAV •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale Lærekandidat 4 år Lærekandidat 3 år Elev 1 år Elev 2 år Lærekandidat 2 år

6 Lærekandidat fra grunnkompetanse •Gjennomført 2 år grunnkompetanse •Inntak direkte fra 10. klasse •Tilbud innen programområdene: DH, BA, SS, TP, NA, RM,HS ved alle videregående skoler i Vestfold •Målgruppen er søkere med kompetansebevis som målsetting •2 år på skole med programfag og mye praksis, 2 t kroppsøving •Blir lærekandidat etter 2 år •Går opp til kompetanseprøve •Kan endres og bli lærling Grunn Kompetanse programfag 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Kompetanse bevis

7 PRAKSISBREVKANDIDAT forsøksordning for elever fra 10. klasse som ønsker praktisk arbeid Forsøket sluttføres 2011 – NIFUSTEP har utarbeidet rapport •Følger godkjente forsøkslæreplaner (vg1,2 og 3 mål) •Følger norsk, matematikk og samfunnsfag •Tilbys i 16 forskjellige fag •Tar praksisbrevprøve etter 2 år •Kan tegne ordinær lærekontrakt etter praksisbrevprøven og ta resten av fagene •Målgruppe: skolelei, svake karakterer, har forutsetninger.. Praksisbrev kandidat i 2 år Praksisbrev Lærling i 2 år Fag-svenne brev Jobb?

8 Hvem er lærekandidaten og hvem er praksisbrevkandidaten? Lærekandidaten •Generelle lærevansker •Har en ”diagnose” •Sosiale-emosjonelle vansker •Har hatt individuelle planer •Fritak for vurdering i fag? •Tar deler av mål i fag Praksisbrevkandidaten •Stort fravær/nedsatt orden og adferd •Svake resultater (karakterer) •”Skolelei”- vil jobbe praktisk •Har forutsetninger – mål om fag/svennebrev •Kan tilpasse seg et voksent miljø

9 SAMARBEIDSAVTALE MED NAV Undertegnet 20.08.10 Samarbeidsavtalen har fire hovedformål: •1. Utvikle et godt samarbeid om ungdom som tar kompetanse på lavere (lærekandidat) og som har et avklart behov for bistand NAV i gjennomføringen •2. Utvikle klare strukturer for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom NAV og fagopplæringsseksjonen •3. Sikre at ungdom i målgruppen gis likeverd tilbud i hele fylket. •4. Være et grunnlag sammen med rutinebeskrivelsen for å utvikle lokale handlingsplaner mellom NAV kontoret og Fagopplæringsseksjonen •NB! NAV midler må ikke forskutteres

10 •Studiespesialisering med fordypning i realfagene og fag-/svennebrev etter 4 år •Kombinasjon av elev og lærling i 4 år, fordeling av teori og opplæring i bedrift •Samarbeid skole –fagopplæring/opplæringskontoret i hele opplæringsløpet TAF tekniske og allmennefag

11 Praksiskandidat Privatistordning •Dokumentere allsidig og relevant praksis i faget – 60mnd. (Er ikke lærling-har ikke kontrakt) •25% lengre praksis enn lærlingen •Får godskrevet tidligere skole etter fastsatte regler •Eneste teorikrav-bestått teori i lærefaget (vg 3 læreplan) •Kan realkompetansevurderes på teori •Kan yrkesprøves i spesielle tilfeller Praksis Kandidat Læretid + 25%

12 Søkere til opplæring i bedrift 2011 •Pr. 1. mars - 865 søkere til læreplass; lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. •Mange endringer i antall søkere fra søkerdatoene til formidlingen avsluttes •Økning på 92 sammenlignet med 2010

13 Søkere til læreplass 2011 1.Mars: 734 rettssøkere til læreplass i 69 ulike fag 10. okt: 85 søkere uten tilbud om læreplass i 45 ulike fag

14 Fag og flest søkere igjen uten plass pr.10.10.11 FagSøkereHar plassUten plass Tømrer67522 Elektriker76582 Barne- ungdomsarbeid 60453 Bilfag, lette27148 Motormann1182 Reiseliv914 Salgsfag29149

15 Søkere til opplæringsplass Lærekandidater 1. februar: 131 søkere 1. september: 126 har fått plass i ca 30 ulike fag. ( 1 elektriker i 2011) 10 søkere fra andre org endring er fra lærling til lærekandidat •33 overført OT •22 til andre valg Siste året har 27 kommet tilbake i opplæring fra OT

16 Praksisbrevkandidater 1.Mars : 9 søkere 31. august: 7 har fått plass

17 Status formidling 2011 •Oppstart Vg3 fagopplæring i skole på Færder vgs 16.11.2011 med gruppe på 4 (2 fra andre fylker) •3 mnd avtale med NAV. Skal være stor sannsynlighet for å få læreplass •Tilby ekstramidler til OK/bedrifter for å ta inn lærlinger og lærekandidater •Antall på ekstratiltak: 44 •85 overført til OT 20. oktober, flest i sørfylket

18 •Bedre formidling enn i 2010 – færre overført OT •Praksis i PTF = læreplass •Ser resultater av å tenker 4 års opplæring •Ulike rutiner på skolene – fagopplæring besøker skolene for å få til bedre helhetlig opplæring •«Trykker på» opplæringskontorene for å komme tidligere i gang •Møte ved skolestart for søkere uten plass. Ot og opplæringskontorene tilstede Evaluering av formidling 2011

19 Hva er viktig for å få læreplass •Helhetlig opplæring – 4 årsløp •Bruke PTF bevisst –Prøve ut ulike fag i ”vifta”. «Små» fag etterspør lærlinger –Skaffe seg kontakter/bedrifter – presentere seg selv –Bruke skjemaene: •Avtale om læreplass •Bruke melding til bedrift •Ha fokus på orden/adferd, fravær, kroppsøving •Få bestått i alle fag; programfag, fellesfag, PTF –Ved stryk/IV i programfag gjøres kontrakten om til opplæringskontrakt –Stryk i PTF: Skolens ansvar

20 •Egen prosjektstilling i fagopplæring for å få flere lærebedrifter –Oppsøkende virksomhet –Samarbeider med opplæringskontorene –Gjennomfører skolebesøk, deltar i fagforum –Utarbeider oversikt over bedrifter som ønsker PTF elever –Møter med HNO og LO –KS og kommunene egen satsing og målsetting •Lærekandidatmøter på skolene fra februar –Skolene skal sende inn et oppfølgingskjema innen skoleslutt •Det arbeides med å opprette opplæringskontor for VTA bedrifter(varig tilrettelagt arbeid) Formidling 2012

21 NY GIV - oppfølgingsprosjektet •Det skal utarbeides skjema til bruk i skole og fagopplæring for om mulig å forhindre frafall, oppstart høsten 2012 •Stort fokus på flere læreplasser og hindre frafall •Satsing mot kommunen, NHO og LO for å få flere læreplasser

22 Søknad om formidling som lærekandidat 2012 1.Februar 2012 - Søknadsfrist for søknad om opplæringskontrakt for lærekandidater. •Søker på eget skjema • Originalen + EN kopi sendes til inntakskontoret • Husk å legg ved utskrift av søknaden fra internett og dokumentasjon • På den elektroniske søknaden registreres følgende: –Kryss av for at man søker opplæring i bedrift + at man søker opplæringskontrakt med reduserte mål. –Husk at du godkjenner opplysninger om fravær, orden og karakterer kan bli sendt til bedriftene

23 Søknad om formidling som lærling 2012 1. Mars 2012: Søknadsfrist for formidling til lærefag (lærling) Søker ordinært på web: –Kryss av for at man søker opplæring i bedrift + at man søker ordinær læreplass i bedrift som lærling. Søker du full opplæring i bedrift krysser du av for det. –Husk å godkjenne at opplysninger om fravær, orden og karakterer kan bli sendt til bedriftene –Man kan oppgi i de elektroniske søknadsskjemaet om man har fortrinn til en læreplass. Dette kan også sendes separat på eget skjema. –Husk å skrive ut kvittering på søknaden –Skjemaet melding til skole/fagopplæring: Brukes dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon om søkeren til fagopplæringen/bedrifter.

24 Søknad om formidling som praksisbrevkandidat 2012- søkes rett fra U-skolen 1.Mars 2012: Søknadsfrist for formidling som praksisbrevkandidat •Søker på eget skjema •Søker på eget kodesystem for praksisbrevkandidater (HP kode) • Originalen + to kopier sendes til inntakskontoret • Husk å legg ved utskrift av søknaden fra internett. • På den elektroniske søknaden registreres følgende: –Kryss av for at man søker opplæring i bedrift + at man søker opplæringskontorakt med reduserte mål. –Husk å godkjenne at opplysninger om fravær, orden og karakterer kan bli sendt til bedriftene

25 PROSESSEN ETTER 1. FEBRUAR OG 1. MARS 1.FEBRUAR (lærekandidat): •LÆREKANDIDATSØKERNE BLIR REGISTRERT, SORTERT OG SØKNADENE BLIR KVALITETSSIKRET •DET GJENNOMFØRES MØTER MED SØKEREN PÅ AVGIVERSKOLEN. PÅ MØTET DELTAR SØKER,FORESATT, KONTAKTLÆRER/RÅDGIVER OG OPPLÆRINGSKONTOR, PPT •DE SOM IKKE FÅR PLASS OVERFØRES OT I EGNE MØTER FRA MAI MND. 1. MARS (lærling, praksisbrevkandidat) •SØKERNE REGISTRERES, SORTERES •FORMIDLING PÅ WEB (VIGOBEDRIFT) •SØKERNE FÅR SMS OG E-POST OM HVILKE BEDRIFTER SØKNADEN ER SENDT TIL •SØKERNE FÅR SMS OG E –POST I JUNI OG AUG OM SITT EGET ANSVAR •SØKERE UTEN PLASS BLIR INNKALT TIL MØTE PÅ FYLKESHUSET CA 18. AUGUST. OT OG OPPLÆRINGSKONTORER TILSTEDE

26 KRAV OM BESTÅTT I PROGRAMFAG •Ved stryk i programfag kommer denne teksten på kontrakten. •6. Tilleggsvilkår/merknad •Lærekontrakt tegnes med forbehold om at alle fag på Vg1 og Vg2 er bestått. •Lærlingen må kontinuere, eller på annen måte dokumentere bestått i faget matematikk fra Vgl nivå. •Ved stryk i programfag etter annengangs prøve høsten 2010 vil lærekontrakten omgjøres til opplæringskontrakt, eller lærebedriften kan velge å avslutte læreforholdet.

27 KRAV OM BESTÅTT FOR Å FRAMSTILLE SEG TIL FAG- OG SVENNEPRØVE •Det er krav om bestått i alle fag for å fremstille seg til fag- og svenneprøve (§ 3-51 i forskrift) •I særskilte tilfelle kan det utferdast fag-og svenneprøve uten bestått i inntil 2 av fellesfagene(§3-67) •Fritak for vurdering kan ikke forskutteres. Det kan ikke søkes før lærlingen har en godkjent kontrakt

28 Grunnlag for vedtak er: •Har vært fritatt for vurdering med karakter i faget i grunnskolen •Har vært fritatt for vurdering med karakter i faget i videregående skole •Lærlingen har f. eks spesifikke lærevansker (lese- skrivevansker eller store matematikkvansker) •Vedtaket fattes av Fylkeskommunen v/fagopplæring på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra PPT


Laste ned ppt "OPPLÆRING I BEDRIFT- FORMIDLING AV LÆRLINGER, LÆREKANDIDATER OG PRAKSISBREVKANDIDATER status 2011 - formidling 2012 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google