Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner 1

2 Mulighetenes Oppland 2 Grunnkompetanse  Utdanningsdirektoratet: ”Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse.”  I Oppland: Valgt å fokusere spesielt på planlagt grunnkompetanse for elever innen yrkesfaglige utdanningsprogram

3 Mulighetenes Oppland 3 Mål for vårt arbeid i 2012:  OFK - FR-sak 40/12:  Delmål 2: ”Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse”.  Tiltak 1: ”Årshjul/helhetlig plan for arbeidet med planlagt grunnkompetanse i fagenhet og skole”  Tiltak 2: ”Kompetanseheving og informasjon om de ulike ordningene (praksisbrev/planlagt vg3 i skole/ lærekandidat)”

4 Mulighetenes Oppland 4 Ordninger grunnkompetanse yrkesfaglige utdanningsprogram LærekandidatPraksisbrevPlanlagt Vg3 Typiske trekk ved kandidaten • Ungdomsrett fra Vg2 – yrkesfag • Mål: Oppnå kompetanse for å utøve et yrke, og delta i aktivt arbeidslivet • Rettigheter og plikter som arbeidstaker •Elev fra grunnskolen med ungdomsrett på Vg1 – yrkesfag •Praktisk og faglig dyktig •Skoletrøtt •Ungdomsrett fra vg2 – yrkesfag, individuelt inntak •Kan utføre tilpasset arbeid, ikke realistisk med ordinært arbeid og lønn nåværende tidspunkt •Rettigheter og plikter som elev •Opplæringsarena: Helt/delvis bedrift/skole Læreplan •Utvalgte mål fra læreplanen til Vg3- opplæring i bedrift •Individuell tilpasning Egen godkjent forsøkslæreplan se link: LæreplanerLæreplaner • Utvalgte mål fra læreplanen til vg3- opplæring i bedrift • Individuell tilpasning Overordnet ansvar Godkjent lærebedriftVideregående skole/Godkjent lærebedrift •Videregående skole Slutt- kompetanse KompetansebevisPraksisbrev Kompetansebevis OpplæringstidTo år i godkjent lærebedrift (ett år opplæring/ett år verdiskapning) To år - skole/bedrift (norsk, matte, samf.fag i skole, praksis i godkjent lærebedrift) • Ett skoleår

5 Mulighetenes Oppland 5 Grunnkompetanse: Hvordan jobber vi videre?  Systematisk arbeid på alle VGS – kontaktperson grunnkompetanse  Tidlig kartlegge aktuelle elever for grunnkompetanse, fra vg1  Vårt mål: Planlagt grunnkompetanse mot realistisk sluttkompetanse for våre elever i målgruppa

6 Mulighetenes Oppland Videre arbeid for å kartlegge/formidle aktuelle lærekandidater  Pr. 12.12: Samarbeidsmøter 7 skoler  Ferdig samarbeidsmøter 15.1  Nye søknadsskjema lærekandidat – fokus PTF  Ny brosjyre: Fag- og yrkesopplæring 4 årig løp  Innen 20.2: Liste med oversikt behov lærebedrift sendes alle opplæringskontor

7 Mulighetenes Oppland Oversikt mulige lærekandidater – fra 7 Vgs SkoleFagAntall Nordre Land Industriteknologi vg2 Gjøvik-regionen Murerfag2 Barne- og ungdomsarbeider Helsearbeiderfag Kontorfag Salgsfaget Anleggsgartner Lillehammer Helsearbeiderfag5 Konditorfaget Kokkfaget IKT-servicefag Logistikkfaget Design og Tekstil Transportfag2 ValdresLandbruksmaskinmekaniker ?2 Helsearbeiderfag Kokkefag Anleggsmaskin

8 Mulighetenes Oppland Opplæringskontor  Formidling lærekandidater: Tar ansvar - mål alle opplæringskontor bidrar nye opplæringskontrakter fra høsten 2013  For vg1 elever: Mulig samarbeid skole/ Opplæringskontor vedr. noen praksisbedrifter? Mål: Rekruttere elever til lærefag mangel lærlinger  Ønske om innspill til videre arbeid


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google