Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012
Rådgiver Helene Ruud Lunner

2 Grunnkompetanse Utdanningsdirektoratet: ”Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse.” I Oppland: Valgt å fokusere spesielt på planlagt grunnkompetanse for elever innen yrkesfaglige utdanningsprogram

3 Mål for vårt arbeid i 2012: OFK - FR-sak 40/12: Delmål 2: ”Høy kvalitet på arbeidet med planlagt grunnkompetanse”. Tiltak 1: ”Årshjul/helhetlig plan for arbeidet med planlagt grunnkompetanse i fagenhet og skole” Tiltak 2: ”Kompetanseheving og informasjon om de ulike ordningene (praksisbrev/planlagt vg3 i skole/ lærekandidat)”

4 Ordninger grunnkompetanse yrkesfaglige utdanningsprogram
Lærekandidat Praksisbrev Planlagt Vg3 Typiske trekk ved kandidaten Ungdomsrett fra Vg2 – yrkesfag Mål: Oppnå kompetanse for å utøve et yrke, og delta i aktivt arbeidslivet Rettigheter og plikter som arbeidstaker Elev fra grunnskolen med ungdomsrett på Vg1 – yrkesfag Praktisk og faglig dyktig Skoletrøtt Ungdomsrett fra vg2 – yrkesfag, individuelt inntak Kan utføre tilpasset arbeid, ikke realistisk med ordinært arbeid og lønn nåværende tidspunkt Rettigheter og plikter som elev Opplæringsarena: Helt/delvis bedrift/skole Læreplan Utvalgte mål fra læreplanen til Vg3-opplæring i bedrift Individuell tilpasning Egen godkjent forsøkslæreplan se link: Læreplaner Utvalgte mål fra læreplanen til vg3- opplæring i bedrift Overordnet ansvar Godkjent lærebedrift Videregående skole/Godkjent lærebedrift Videregående skole Slutt-kompetanse Kompetansebevis Opplæringstid To år i godkjent lærebedrift (ett år opplæring/ett år verdiskapning) To år - skole/bedrift (norsk, matte, samf.fag i skole, praksis i godkjent lærebedrift) Ett skoleår

5 Grunnkompetanse: Hvordan jobber vi videre?
Systematisk arbeid på alle VGS – kontaktperson grunnkompetanse Tidlig kartlegge aktuelle elever for grunnkompetanse, fra vg1 Vårt mål: Planlagt grunnkompetanse mot realistisk sluttkompetanse for våre elever i målgruppa

6 Videre arbeid for å kartlegge/formidle aktuelle lærekandidater
Pr : Samarbeidsmøter 7 skoler Ferdig samarbeidsmøter 15.1 Nye søknadsskjema lærekandidat – fokus PTF Ny brosjyre: Fag- og yrkesopplæring 4 årig løp Innen 20.2: Liste med oversikt behov lærebedrift sendes alle opplæringskontor

7 Oversikt mulige lærekandidater – fra 7 Vgs
Skole Fag Antall Nordre Land Industriteknologi vg2 Gjøvik-regionen Murerfag 2 Barne- og ungdomsarbeider Helsearbeiderfag Kontorfag Salgsfaget Anleggsgartner Lillehammer 5 Konditorfaget Kokkfaget IKT-servicefag Logistikkfaget Design og Tekstil Transportfag Valdres Landbruksmaskinmekaniker ? Kokkefag Anleggsmaskin

8 Opplæringskontor Formidling lærekandidater: Tar ansvar - mål alle opplæringskontor bidrar nye opplæringskontrakter fra høsten 2013 For vg1 elever: Mulig samarbeid skole/ Opplæringskontor vedr. noen praksisbedrifter? Mål: Rekruttere elever til lærefag mangel lærlinger Ønske om innspill til videre arbeid


Laste ned ppt "Samling Opplæringskontor 12. Desember 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google