Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bygg – og anleggsteknikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bygg – og anleggsteknikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bygg – og anleggsteknikk
Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

2 Nye betegnelser i videregående opplæring
Tidligere betegnelser Nye betegnelser Studieretninger Utdanningsprogram Kurs Programområder Grunnkurs (GK) Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VK1) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VK2) Videregående trinn 3 (Vg3) Felles allmenne fag Fellesfag (FF) Studieretningsfag Felles programfag (FPF) Valgfrie programfag (studieforberedende) Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

3 Utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk
Utdanningen inneholder: Felles programfag - du får en smakebit av alle fagene i dette programmet Fellesfag - allmenne fag som mattematikk, norsk, engelsk m.fl Prosjekt til fordypning - fordypning i ønsket lærefag, som for eksempel tømrerfaget Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

4 Utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk
Gjennom utdanningsprogrammet for Bygg og anleggsteknikk får du praktisk og teoretisk kunnskap. I det første året vil du få en grunnleggende innføring i produksjon, tegning, bransjelære og Helse, miljø og sikkerhet. Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskrive konstruksjoner, og å lese tegninger og kart, både manuelt og digitalt. Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

5 Utdanningsløp - blanding av teori og praksis
3 alternativer: 2 + 2 år - 2 år i skole og 2 år i bedrift 1 + 3 år - 1 år i skole og 3 år i bedrift (Vg2 teori må taes i praksisdelen) 0 + 4 år - 4 år i bedrift (all teori må taes i praksisdelen) Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

6 Bygg- og Anleggs-teknikk
Utdanningsløp 4 år i bedrift FF FPF PF 3 år i bedrift FF FPF PF Vg I Bygg- og Anleggs-teknikk Vg 2 Byggteknikk 2 år i bedrift Fag i programområdet Vg 2 Anleggsteknikk 2 år i bedrift Fag i programområdet Vg 2 Klima,energi.miljø 2 år i bedrift Fag i programområdet Vg 2 Treteknikk 2 år i bedrift Fag i programområdet Vg 2 Overflateteknikk 2 år i bedrift Fag i programområdet Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

7 Fag og timefordeling Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift Fellesfag
Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift Fellesfag (allmenne fag) 12 timer/uke Normal arbeidstid (allmenne fag) 9 timer/ uke Felles programfag (lære om fagene) 17 timer/uke (lære om fagene) 17 timer/ uke Prosjekt til fordypning (i ønsket lærefag) 6 timer/ uke (i ønsket lærefag) 9 timer/ uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke. Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

8 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Fag og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Opplæring i bedrift Fellesfag (12 timer/ uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/ uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/ uke) Totalt 35 timer/ uke Fellesfag (9 timer/ uke) 2 Norsk 2 Engelsk 2 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/ uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/ uke) Totalt 35 timer/ uke eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (30 timer/ uke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 8 2. fremmedspråk 4 Nyere historie Totalt 30 timer/ uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter pr uke. Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

9 Utdanningsløp og innplassering av fag
VG1 VG2 VG3 Byggteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Anleggsteknikk Fjellarbeidsfaget Asfaltfaget Vei- og anleggsfaget Banemontørfaget Anleggsmaskinførerfaget Bygg og Klima, energi Rørleggerfaget anleggsteknikk og miljø Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Treteknikk Trevare- og bygginnredningsf. Trelastfaget Særløp Limtreproduksjonsfaget Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Overflateteknikk Malerfaget Glassfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund

10 Bygg- og anleggsteknikk
VG3 Betongfaget VG1 VG2 Tømrerfaget Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Asfaltfaget Asfaltørens viktigste oppgave er produksjon av asfalt i asfaltverk, laboratoriearbeid, utlegging av asfalt i større og mindre maskinlag, overflatebehandling, overhaling av utstyr samt arbeidsvarsling og trafikkregulering. Veg- og anleggsfaget Veg- og anleggsarbeiderens hovedarbeidsområder er kommunalteknisk arbeid, dvs. lednings- og grøftearbeid, vanlige former for sprengningsarbeider og bygging og drift av veier. Veg- og anleggsarbeideren deltar også i arbeidsstikking og enkle grunnundersøkelser samt fundamentering og forskalingsarbeid. Tunnel- og fjellarbeidsfaget Faget omfatter driving av tunnel og arbeid på stuff, alle typer sprengningsarbeid i dagen, betjening av borerigger, boreutstyr samt lading og sprengning. En annen viktig arbeidsoppgave er fjellrensk og sikring av fjell. Bergverksfaget Bergverksfaget særpreges av en industriell utnyttelse av naturresurser, dvs. stein, som resulterer i salgbart produkt. Arbeidet omfatter uttak av malmer, kull og mineralske råstoffer for videreforedling samt stein, pukk, grus og sand til anleggs- pg bygningsformål. Arbeidet omfatter videre driving av tunneler under jord i tillegg til steinbrudd og uttak i dagen. Murerfaget Stillasbyggerfaget Utarbeidet av Norges Byggmesterforbund


Laste ned ppt "Bygg – og anleggsteknikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google