Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehusets prosedyrer for legemiddelhåndtering:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehusets prosedyrer for legemiddelhåndtering:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehusets prosedyrer for legemiddelhåndtering:
Alle dokumenter som omhandler Legemiddelhåndtering ved Diakonhjemmet sykehus er samlet i EK under S (Sykehusnivå) Kap.S Diverse informasjonsdokumenter linket opp Kurver (bl.a insulin) PPS : praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten  http://pps/forside.aspx   Ligger under  Diagora under   Fag og utvikling/Oppslagsverk (M-Å) I våre retningslinjer er en del av prosedyrene linket opp. Disse er veiledende i forhold til våre retningslinjer.

2 Kapittelstruktur i EK S 21.1.1 Ansvar og oppgaver S 21.1.2 Ordinering
S Rekvirering S Oppbevaring S Istandgjøring S Utdeling S Kontroll og dokumentasjon S Vedlegg

3 S.21.1.1 Ansvar og oppgaver i legemiddel- håndteringen
Noen prosedyrer i EK: S Ansvar og oppgaver i legemiddel- håndteringen Direktør, sjefslege, avdelingssjef, avdelingoverlege, enhetsleder, postoverlege, lege, sykepleier, hjelpepleier/ omsorgs-arbeider/helsefagarbeider, sykepleiestudent, sykehusapoteker, rådgivende farmasøyt, klinisk farmasøyt Felles for alle er at alle har ansvar for å melde avvik.

4 Noen prosedyrer i EK: S 21.1.2.9 Ordinering av legemidler i kardex
Utarbeidet av leger fra Vinderen, DPS og Alderspsykiatrisk + rådgivende farmasøyt Lenker til eksempler Generisk bytte (krav til dokumentasjon!) Lenke til Synonymlisten og Legemiddellisten

5 Ordinering i kardex, S 1. Lege ordinerer legemidlet skriftlig og tydelig med kulepenn i kardex på første side. Det føres opp dato inkl. årstall, legemiddelform, -navn, døgndose. Husk navn og fødselsdato nederst på kardex. Antall tabletter skrives i tidsrubrikk. Ordineringen signeres av lege. "→" skrives i datorubrikken for legemidler pasienten bruker ved innkomst sammen med dato for innkomst. Når pasienten administrerer legemidlet selv skrives "adm. med. selv" i kurvens doseringsrubrikk. CAVE med angivelse av årsak føres i kardex. Hvis ikke kjent CAVE, sett minustegn.

6 Multidosepasienter: denne prosedyren gjelder ikke DPS og Søndre Borgen
Multidosepasienter: denne prosedyren gjelder ikke DPS og Søndre Borgen. Hva gjøres på Søndre Borgen dersom det legges inn en multidosepasient?

7 2. Engangsordinering Engangsordinering av legemidler utføres på samme måte som for øvrige legemidler. Legemidlet seponeres samtidig med ordineringen, seponeringsgrunn: "engangsdose". Seponeringen signeres av lege, men overstrykningen med gul penn utføres av sykepleier først etter at legemidlet er gitt.

8 3. Telefonordinering Legemidler som ordineres pr telefon føres straks i kardex av en sykepleier med anmerkning "tlf. Dr..." og sin egen signatur. Innføringen bekreftes med signatur av lege så snart som mulig.

9 4. Ordinering av eventuell medisin
Ordinering av "Eventuell medisin" skjer skriftlig i kardex. Punktene 1,2 og 3 følges. Ved ordinering av "Eventuell medisin" anføres maksimal døgndose og indikasjon.

10 Eks ordinering av evt medisin og av injeksjoner

11 5. Insulin, antikoagulasjonsbehandling og depotinjeksjoner
ordineres på egen kurve/kardex. Legemiddelnavn og "se egen kurve/kardex" føres i kardex. Se føring og bruk av blodsukker/insulinkurve S Selve dosen skal kun angis med tall (ikke IE) Skjema blodsukker/insulinkurve

12 6. Seponering Seponering dateres og signeres av lege. Årsak til seponering angis og seponeringen overstrykes med gul markeringspenn. Det skal fortsatt tydelig fremgå hvilket legemiddel pasienten har fått.

13 7. Doseendring Doseendring føres i kardex som seponering, hvor årsaksangivelse er "doseendring". Den nye dosen av legemidlet føres som en ny ordinering i kardex.

14 8. Generisk bytte skal gjøres av legen (gjelder for hele psykiatrien)
Lege seponerer, skriver årsak og signerer. Generisk legemiddel ordineres. Bruk Sykehusets synonymliste /(bytteliste) eller Felleskatalogen. Husk samme virkestoff, samme styrke og samme legemiddelform!

15 9. Ordinering av væsker På Alderspsykiatrisk avd., Søndre Borgen foreskrives i.v. væske først i den ordinære kardex "etter egen liste". Mengden væske per døgn og over hvor mange timer dette skal gå inn, står under "andre observasjoner" på kardexarket "Temp./ Puls/ Vekt".

16 Kontroll 10 Seksjonsoverlegen er ansvarlig for at kardex blir gjennomgått daglig. 11 Når kardex er utskrevet, fører lege aktuelle legemidler, med ordineringsdatoer, over på ny kardex. Overføringen egenkontrolleres, signeres og dateres. 12 Hver enhet/post fører og arkiverer en Signaturliste For kontroll av legers og sykepleieres identitet. Dersom hjelpepleier deler ut legemidler skal hjelpepleiers signatur også fremkomme på Signaturlisten.

17 S Rekvirering S Rekvirering av legemidler fra sykehusapoteket Apotekstyrt legemiddellager (ASL) Rekvirering og istandgjøring av parenterale ernæringsvæsker Avtale om rekvirering av viktige legemidler utenom sykehusapotekets åpningstid Oversikt over innhold i akuttlager (apotek/IVA)

18 Husk avviksregistrering i Synergi!

19 Div nyttige lister tilgjengelig på EK:
Legemiddellisten Synonymlisten Føring og bruk av blodsukker/insulinkurve Skjemaet blodsukker/insulinkurve Tabletter og kapsler som IKKE skal knuses Oppbevaringstider og veiledende brukstider for sterile legemidler etter anbrudd Istandgjøring og utdeling av de vanligst brukte antiinfektiva Forstøverapparat, avkrysningsliste for gitt forstøverbehandling Narkotikaoppgjør for sengepostene ( og skjema) Warfarin (Marevan) interaksjoner med andre legemidler, genotyping (21.1.8) Om Marevan, se EK under Vedlegg

20 Legemidler i sonde, A Gjelder pasienter som får nasogastrisk sonde Hvilke legemiddelformer er egnet? Alternativer til å knuse tablett. Problemlegemidler Flytskjema


Laste ned ppt "Sykehusets prosedyrer for legemiddelhåndtering:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google