Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EVurdering Et webbasert system for elektronisk vurdering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av elektronisk system for vurdering av forskningssøknader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EVurdering Et webbasert system for elektronisk vurdering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av elektronisk system for vurdering av forskningssøknader."— Utskrift av presentasjonen:

1 eVurdering Et webbasert system for elektronisk vurdering av søknader om forskningsmidler
Kort presentasjon av elektronisk system for vurdering av forskningssøknader

2 Fordeler med eVurdering
Enklere tilgang til søknad med vedlegg, vurderingsskjema, relaterte søknader og faglig rapport for videreførte prosjekter Alt dette er et tastetrykk unna Legger grunnlaget for bedre tilbakemelding til søker Vurderingsskjemaet fra hoved- og biansvarlig følger søknaden Skjemaet er kun tilgjengelig for sekretariatet

3 Sikkerhetsrutiner Tekniske sikringstiltak:
Lenken du har fått tilsendt er unik for deg og gir deg tilgang til søknadene og tilhørende vurderingsskjema i din komité. Lenken inneholder ditt brukernavn (ID-nummer) og passord, og må ikke videresendes til andre. Beskytt lenken på samme måte som andre ID-nummer (pinkoder) og passord. All aktivitet i systemet loggføres. Sikkerhetsbrudd kan oppdages ved kontroll av systemlogg. Organisatoriske sikringstiltak: Reglement for IKT-sikkerhet i helseregionen gjelder for all bruk av eVurdering. Du bekrefter din identitet etter pålogging, og før aktualisering av vurderingsskjema og søknader. Dette må gjøres én gang for hver PC du benytter. Følg instruksene på skjermen. Sikkerhetsbrudd må umiddelbart meldes sekretariatet. Kun medlemmer av vurderingskomiteen og sekretariatet skal ha tilgang til eVurdering.

4 Systemkrav Internett Nettleser PDF-dokumenter
Du må være tilkoblet Internett for å benytte eVurdering. Nettleser eVurdering er utviklet for og kun testet sammen med Internet Explorer i versjon 8.0 eller nyere. Noen andre nettlesere vil likevel kunne benyttes i noen tilfeller, men anbefales ikke. PDF-dokumenter Samtlige vedlegg i eSøknad er i PDF-format. For å kunne åpne PDF-dokumenter trenger du for eksempel Adobe Acrobat Reader eller lignende gratisprogram for åpning av PDF-dokumenter.

5 Oversikt: Slik fungerer eVurdering
1 Vurderingslisten Viser alle søknader i den komiteen du er med i. Søknadene vises gruppert etter om du har hovedansvaret eller biansvaret for søknaden, eller om dette ligger hos en annen i komiteen. 2 Vurderingsskjemaet Klikk på en søknad i listen for å vise vurderingsskjemaet. Du kan gå frem og tilbake mellom listen og skjemaet og lagre dine notater underveis i arbeidet. 3 Søknadsvisningen Klikk på ”vis søknad” i vurderingsskjemaet, og søknaden samt tilhørende vedlegg vises. Du kan gå frem og tilbake mellom skjemaet og visningen. Du kan også ha skjemaet og visningen på skjermen samtidig.

6 Vurderingslisten Det første du ser etter at du er logget på systemet
Merk: Les reglene for habilitet! Søknader du er hovedansvarlig for er på grønn liste. Søknader du er biansvarlig for er på blå liste. Alle andre søknader som behandles i den komiteen du er med i, er på hvit liste. Disse skal du også lese og vurdere, men vurderingen følger ikke søknaden videre.

7 Vurderingslisten Klikker man på kolonneoverskriftene sorterer man listen etter kolonnen. (Klikk en gang til for å sortere i omvendt rekkefølge.) Dato angir at du har lagret notater (vurderingsskjema) på denne søknaden. Du kan lagre dine notater underveis i arbeidet. Klikker man på prosjekttittelen, vises vurderingsskjemaet.

8 Vurderingsskjemaet Velg vis søknad. Vil du se søknaden og skjemaet samtidig, velg vis søknad i nytt vindu. Bruk tilbakeknappen i nettleseren for å vise vurderingslisten uten å lagre. Habilitet må angis før karakterer kan settes. Velg karakterer i listen. Skriv inn dine kommentarer til søknaden. Utregning og vektig skjer automatisk. Helt nederst på siden er lagringsknappene (Vises ikke her.) Du kan gå frem og tilbake og lagre dine notatene hele tiden. Bruk skjemaet som din personlige notatblokk!

9 Søknadsvisningen Tilbakeknappen benyttes for å komme tilbake til vurderings-skjemaet for søknaden. Viser andre vedlegg, herunder CV og publikasjonsliste (PDF-dokument) Merk: relevans, satsning, strategi Vis full prosjektbeskrivelse (PDF-dokument) Eventuelle relaterte søknader vises her. Klikk på lenken for å vise en relatert søknad. Merk: budsjett og ledelsesforankring

10 Trykk på navnet en gang til for å fjerne teksten.
Prosjektdeltakere I søknaden vises alle prosjektdeltakere, uavhengig av om samarbeidsforholdet er bekreftet eller ikke. Ikonene betyr følgende i rekkefølge: Mulig feil e-postadresse Venter på tilbakemelding (ikke bekreftet deltakelse) Avvist deltakelse i prosjektet Bekreftet deltakelse Trykk på navnet til prosjektdeltakeren for å vise hva vedkommende skal aktivt bidra med i prosjektet (jf gult felt), samt prosjektdeltakerens e-postadresse. Teksten kan skrives ut sammen med resten av søknadsvisningen Trykk på navnet en gang til for å fjerne teksten.

11 Søknadsvisningen Sekretariatet har mulighet til å legge inn kommentarer til den enkelte søknad. Kommentarene er synlige i visningen av søknaden. Noen av kommentarene vil være synlig for alle, inkludert søker. Andre kommentarer vil kun være synlig for vurderingskomiteen.

12 Kontaktinformasjon E-postadresse:


Laste ned ppt "EVurdering Et webbasert system for elektronisk vurdering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av elektronisk system for vurdering av forskningssøknader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google