Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien fra offentlig til sivil Roger Jenssen, Skifte Eiendom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien fra offentlig til sivil Roger Jenssen, Skifte Eiendom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien fra offentlig til sivil Roger Jenssen, Skifte Eiendom

2 Utgangspunkt i 2000: Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg skulle i perioden 2001 – 2008 reduseres fra over 6 til 3,5 mill. kvm. Det ble forutsatt at inntekter og utgifter ved avhendingen utliknet hverandre St.prp. nr. 45 (2000-2001) St.prp. nr. 55 (2001-2002) St.prp. nr. 42 (2003-2004) Status i etter 2010:

3 Status i januar 2010: Avhendet over 2700 eiendommer 2,4 millioner kvadratmeter bygningsmasse avhendet Netto 2,7 milliarder kroner tilbakeført som inntekter i forsvarsbudsjettet Selger rådgivningstjenester til aktører som avhender offentlig eiendom Avhendet etablissement (lite) Avhendet etablissement (stort)

4 Total omsetning 2001 – 2010: 4 844 mill kroner 60 % 9 % 7 % 3 % 12 % Tilbakeførte inntekter til forsvarsbudsjettet Miljø, rive, sikre og ryddekostnader FDV Foredlingskostnader Markeds- og meglerkostnader Administrasjon og annet Verdibevarende og verdiøkende produksjon

5

6 Kvalitetssikring i alle prosesser juss økonomi miljø kulturminne samfunnskontakt Gjennomsiktighet dokumentasjon åpenhet innsyn fullmakter

7 Kvalitet satt i system: ”Skiftenøkkelen”

8 Avhendings prosessen Reguleringsarbeid Miljøkartlegging og opprydding Kjøpe tilstøtende eiendom Sikring av skyttergraver og -stillinger Riving av kondemnert bygningsmasse Ivareta fredet bygningsmasse Verdivurdering Idédugnad i lokalmiljøet Tiltaksplaner Mulighetsstudie Sluttrapport Utredninger Myndighetskontakt Kommunikasjon Offentlig avklaring Markedsvurdering Entepriser Hjemmelsinfo Samfunnsansvar Taksering TinglysningSeksjonering Kartforretning Utvikling av eiendommen Meglerkontakt Behovsvurdering MarkedsføringAvfallskartlegging- og håndtering Rammeavtaler Kvalitetssystem Mediehåndtering I Sediment prøver Eierstrategi Prosjektering av byggeledelse Minnesmerker Interessent- håndtering Jordprøver Vannprøver


Laste ned ppt "Veien fra offentlig til sivil Roger Jenssen, Skifte Eiendom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google