Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer ved avhending av fiskerihavner 28. September 2011 Forsvarsbygg Skifte Eiendom v/prosjektleder Frode Karlsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer ved avhending av fiskerihavner 28. September 2011 Forsvarsbygg Skifte Eiendom v/prosjektleder Frode Karlsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer ved avhending av fiskerihavner 28. September 2011 Forsvarsbygg Skifte Eiendom v/prosjektleder Frode Karlsen

2 Praktiske utfordringer ved avhending av fiskerihavner •Forurensing •Vern •Ivareta kommunale, fylkeskommunale og lokale interessenter •Salg ”as is”, rehabilitere eller utvikle? •Uklare eiendomsforhold •Behov for tomtedeling •Adkomst •Eierskap vann / avløp •Marginalt marked •Media

3 Utfordringer for Kystverket –Strategiske utfordringer –Portefølje og framdriftsplan –Organisering

4 Strategiske utfordringer –Avklare forventninger fra eier –Identifisere og beslutte hvilke havner som skal avhendes –Rekkefølgen i avhendingen: starte med inntektsgivende eller kostnadskrevende prosjekt? –Kartlegge økonomipotensialet (inntekter og kostnader). Ambisjonsnivå? –Samfunnsøkonomiske hensyn •Strategi mot kommuner og lokale brukere •Samfunnsansvar: fokus på etterbruk og miljø •Nivå for opprydning (forurensing) –Valg av organisasjonsform for ivaretakelse av avhendingen

5 Utfordringer – portefølje og framdriftsplan –Porteføljeanalyse •Inndeling i ulike grupper •Risikoanalyse •Eiendommer med heftelser (vern, forkjøpsrett og lignende). •Omtale eventuelle utfordrende prosjekt - Fremdriftsplan •Plan for hvilke havner som først skal avhendes •Sette opp budsjett for en gitt periode

6 Organisatoriske utfordringer –Valg av organisering for å løse oppdraget •Kjøpe en komplett verdikjede •Kjøpe deler av kjeden •Løse hele oppdraget internt –Utarbeide rapporteringsform på bakgrunn av valgt organisasjonsstruktur –Fullmakter


Laste ned ppt "Utfordringer ved avhending av fiskerihavner 28. September 2011 Forsvarsbygg Skifte Eiendom v/prosjektleder Frode Karlsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google