Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kostnadsdekkende husleie” i et verdiskapingsperspektiv Borghild Fløtre, Statsbygg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kostnadsdekkende husleie” i et verdiskapingsperspektiv Borghild Fløtre, Statsbygg."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kostnadsdekkende husleie” i et verdiskapingsperspektiv Borghild Fløtre, Statsbygg

2 St. prp. nr. 1 (2005-2006) MOD •Statsbygg skal innen vedtatte rammer for økonomi, kvalitet og framdrift: –Sikre at hensynet til tilgjengelighet, miljø, arkitektur og kulturhistoriske verdier blir avveid og ivaretatt Hovedstrategi for Statsbygg 2005-2006 •Statsbygg skal bidra til at vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til universell utforming, arkitektur og statlige planinteresser, kulturhistoriske verdier og miljø, blir avveid og ivaretatt.

3 Utfordringen •St. prp. 1 stiller krav til at Statsbygg oppnår et en viss avkastning •Statsbygg skal leie ut sine bygg til ”kostnadsdekkende leie”

4 Finansiell ”tegning” av et Bygg Kostnadsdekkende husleie: Nåverdien kontantstrømmene (leie og restverdi) i årene 2-21 skal dekke investeringen i år 0

5 Verdien av investeringen Ny investeringer: byggekostnad Kjøp i markedet: markedspris Eksisterende bygg i Statens eie: hva vil noen i markedet betale for eiendommen?

6 Verdien av bygget i markedet ALTSÅ: Hvis bygget selges, hva er høyeste ALTERNATIVE VERDI staten kan få for eiendommen Et advokatkontor kan være villig til å betale mer for en eiendom enn en kulturinstitusjon

7 Utfordringen En praktfull kulturhistorisk eiendom kan ha høy markedsverdi  Med Statsbyggs rammevilkår vil dette gi høy ”kostnadsdekkende leie” Hvordan begrunne utleie til en som vil betale langt mindre?

8 •Det som kjennetegner kulturhistoriske eiendommer er at ulike brukere av bygget kan gi svært ulike bidrag til samfunnet forøvrig.  Samfunnsøkonomisk sett kan inntektene være betydelig større enn inntektene som leietakeren er villig til å betale (leieinntekten) Utfordringen, forts.

9 Kalkulert kostnadsdekkende leie Total ”samfunnsøkonomisk” leie ≠

10 Kulturminnevern Behov for å måle verdiskapning •Staten har altså mulighet til å prioritere, og la samfunnsøkonomisk verdi reflekteres i en kalkulert leie. •Gjennom dette kan vi: –Prioritere mellom leietaker A eller B, dvs. finne den leietakeren som gir best nytte for samfunnet –Prioritere mellom investering i bygg X eller Y –Synliggjøre verdien det har for samfunnet å bevare Kulturhistoriske eiendommer  Dette forutsetter at samfunnsøkonomisk verdien kan tallfestes slik som Østlandsforskning har presentert tidligere i dag.


Laste ned ppt "”Kostnadsdekkende husleie” i et verdiskapingsperspektiv Borghild Fløtre, Statsbygg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google