Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartleggingsverktøy kommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 10. juni 2013 Folkehelsearbeid i Lier kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartleggingsverktøy kommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 10. juni 2013 Folkehelsearbeid i Lier kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartleggingsverktøy kommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 10. juni 2013 Folkehelsearbeid i Lier kommune

2 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til fjord Ca 300 km2 Landlig preget og urbant orientert Snart 25.000 innbyggere

3 FOLKEHELSE et satsningsområde for Lier kommune Målsetning for folkehelsearbeidet : 1.Flere leveår med god helse 2.Reduksjon av sosiale helseforskjeller Veier til målet: Fremme helse og trivsel Forebygge sykdom Sette inn tiltak tidlig ved sykdom eller plager

4 Liunger mest fornøyd med helsen DT 25. juni 2012

5 Hva har vi gjort ? Vi jobber målrettet med å videreutvikle folkehelsearbeidet. Videreutvikling er prosessarbeid A) Hva vil vi - målsetning B) Hva har vi – kartlegging C) Hva skal til for å komme dit? – tiltak D) Hva er effekten? - evaluering Mange deltar i prosessarbeidet Liunger, frivillige organisasjoner, helsearbeidere, politikere osv

6 Folkehelse – et felles ansvar Individet har ansvar for egen helse – og samfunnet har ansvar for å legge til rette slik at «bakken ikke blir for bratt», slik som figuren til høyre illustrerer.

7 Folkehelsekoordinator pådriver til videreutvikling styrke bruk av virkemidler/anledninger som fremmer god helse og reduser sosiale helseforskjeller

8 90 % av folkehelsa skapes utenfor helsesektoren Helsefremming/forebygging Tidlig intervensjon Offentlige tjenester Trygge bolig- og nærområder Sosiale møteplasser Miljø- faktorer Fysisk aktivitet og søvn Sosialt liv Kosthold Alkohol og tobakk Levevaner Fullføre videregående skole Delta i arbeidslivet Utdanning og arbeid Trygghet og omsorg Kvalitet i skoler og barnehager Oppvekst

9 Det er behov for kartlegging for å få oversikt

10 Differensiert folkehelsearbeid Nivå 1 Helsefremmende tiltak for alle liunger Nivå 2 Helsefremmende og forebyggende tiltak for liunger i risikogrupper for leve- og helsevansker Nivå 3 Forebyggende tiltak til liunger som har behov for særskilt oppfølging i fht helse og levevaner

11 Virksomhetsledere utfører kartleggingen Målsetning for Lier kommune sitt folkehelsearbeid er bedre folkehelse og reduksjon av sosiale helseforskjeller. Som et ledd i dette arbeidet er det nyttig å ha oversikt over vårt kommunale folkehelsearbeid. Dette er grunnen til at det ønskes at dere som virksomhetsleder bidrar til grov kartleggingen av kommunalt folkehelsearbeid.

12 Hvordan brukes data fra kartleggingen Data fra grovkartleggingen vil brukes for å konkretisere kommunalt folkehelsearbeid i folkehelsemeldingen som vil legges frem til høsten 2013. Kartleggingen vil være med å legge føringer for videreutvikling av kommunalt folkehelsearbeid.

13 Utfylling av kartleggingsskjema Kartleggingen setter fokus på følgende punkter: Konkretisering av kommunalt folkehelsearbeid Differensiert folkehelsearbeid Effekt av folkehelsearbeid Konkretiser folkehelseutfordringer Folkehelsearbeid virksomheten ønsker å trekke frem

14 Kartlegging av kommunalt folkehelsearbeid Folkehelsearbeid i virksomhet som fremmer helse og/eller reduserer sosiale helseforskjeller Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå Har ønsket folkehelse effekt Usikker på folkehelse effekt Har ikke ønsket folkehelse effekt Kommentar Konkretiser folkehelseutfordringer fra virksomhetens ståsted Folkehelsearbeid virksomheten ønsker å trekke frem, f.eks utviklingsarbeid som fremmer helse og/eller reduserer sosiale helseforskjeller

15 Forventet effekt av kartlegging 1.Oversikt over kommunalt folkehelsearbeid 2.Bevisstgjøring om virksomhetens folkehelse rolle 3.Innspill til videreutvikling av folkehelsearbeid

16 Erfaringer fra Lier om folkehelsearbeid 1.Oversikt over helsetilstanden og folkehelsearbeid 2.Kunnskapsbasert valg av videreutviklingstiltak 3.Tettere samarbeid om folkehelsearbeid på tvers 4.Styrke folkehelse fokuset


Laste ned ppt "Kartleggingsverktøy kommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 10. juni 2013 Folkehelsearbeid i Lier kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google