Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsearbeid i Lier kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsearbeid i Lier kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsearbeid i Lier kommune
Kartleggingsverktøy kommunalt folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 10. juni 2013

2 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til fjord Ca 300 km2
Landlig preget og urbant orientert Snart innbyggere

3 FOLKEHELSE et satsningsområde for Lier kommune
Målsetning for folkehelsearbeidet : Flere leveår med god helse Reduksjon av sosiale helseforskjeller Veier til målet: Fremme helse og trivsel Forebygge sykdom Sette inn tiltak tidlig ved sykdom eller plager

4 Liunger mest fornøyd med helsen DT 25. juni 2012

5 Hva har vi gjort ? Vi jobber målrettet med å videreutvikle folkehelsearbeidet. Videreutvikling er prosessarbeid A) Hva vil vi - målsetning B) Hva har vi – kartlegging C) Hva skal til for å komme dit? – tiltak D) Hva er effekten? - evaluering Mange deltar i prosessarbeidet Liunger, frivillige organisasjoner, helsearbeidere, politikere osv

6 Folkehelse – et felles ansvar
Individet har ansvar for egen helse – og samfunnet har ansvar for å legge til rette slik at «bakken ikke blir for bratt», slik som figuren til høyre illustrerer.

7 Folkehelsekoordinator
pådriver til videreutvikling styrke bruk av virkemidler/anledninger som fremmer god helse og reduser sosiale helseforskjeller

8 90 % av folkehelsa skapes utenfor helsesektoren
Offentlige tjenester Helsefremming/forebygging Tidlig intervensjon Miljø-faktorer Trygge bolig- og nærområder Sosiale møteplasser Levevaner Fysisk aktivitet og søvn Sosialt liv Kosthold Alkohol og tobakk Utdanning og arbeid Fullføre videregående skole Delta i arbeidslivet Oppvekst Trygghet og omsorg Kvalitet i skoler og barnehager

9 Det er behov for kartlegging for å få oversikt
Folkehelseloven presiserer at folkehelsearbeid er en kontinuerlig prosess. Loven understreker nytten av systematisk og langsiktig folkehelsearbeid utfra følgende sirkelmodell Oversikt §5 Planstrategi §6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5 Folkehelseloven §5 understreker behovet for å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne. Erfaringer fra vårt folkehelsearbeid til seniorer «et godt liv–livet ut» viser at det i tillegg er nyttig å ha oversikt over folkehelsearbeidet/tiltakene som ytes til liunger.

10 Differensiert folkehelsearbeid
Nivå 1 Helsefremmende tiltak for alle liunger Nivå 2 Helsefremmende og forebyggende tiltak for liunger i risikogrupper for leve- og helsevansker Nivå 3 Forebyggende tiltak til liunger som har behov for særskilt oppfølging i fht helse og levevaner

11 Virksomhetsledere utfører kartleggingen
Målsetning for Lier kommune sitt folkehelsearbeid er bedre folkehelse og reduksjon av sosiale helseforskjeller. Som et ledd i dette arbeidet er det nyttig å ha oversikt over vårt kommunale folkehelsearbeid. Dette er grunnen til at det ønskes at dere som virksomhetsleder bidrar til grov kartleggingen av kommunalt folkehelsearbeid.

12 Hvordan brukes data fra kartleggingen
Data fra grovkartleggingen vil brukes for å konkretisere kommunalt folkehelsearbeid i folkehelsemeldingen som vil legges frem til høsten Kartleggingen vil være med å legge føringer for videreutvikling av kommunalt folkehelsearbeid.

13 Utfylling av kartleggingsskjema
Kartleggingen setter fokus på følgende punkter: Konkretisering av kommunalt folkehelsearbeid Differensiert folkehelsearbeid Effekt av folkehelsearbeid Konkretiser folkehelseutfordringer Folkehelsearbeid virksomheten ønsker å trekke frem

14 Kartlegging av kommunalt folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid i virksomhet som fremmer helse og/eller reduserer sosiale helseforskjeller Grønt nivå Gult nivå Rødt nivå Har ønsket folkehelse effekt Usikker på folkehelse effekt Har ikke ønsket folkehelse effekt Kommentar Konkretiser folkehelseutfordringer fra virksomhetens ståsted Folkehelsearbeid virksomheten ønsker å trekke frem, f.eks utviklingsarbeid som fremmer helse og/eller reduserer sosiale helseforskjeller

15 Forventet effekt av kartlegging
Oversikt over kommunalt folkehelsearbeid Bevisstgjøring om virksomhetens folkehelse rolle Innspill til videreutvikling av folkehelsearbeid

16 Erfaringer fra Lier om folkehelsearbeid
Oversikt over helsetilstanden og folkehelsearbeid Kunnskapsbasert valg av videreutviklingstiltak Tettere samarbeid om folkehelsearbeid på tvers Styrke folkehelse fokuset


Laste ned ppt "Folkehelsearbeid i Lier kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google