Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonskontrakter i Norge og Norden Asfaltdagen 2008 Torgrim Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonskontrakter i Norge og Norden Asfaltdagen 2008 Torgrim Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonskontrakter i Norge og Norden Asfaltdagen 2008 Torgrim Dahl

2 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 2 Funksjonskontrakter asfaltdekker Status og erfaringer etter 2003 Funksjonskontrakter i øvrige nordiske land Mål og strategi - videre arbeid

3 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 3 Bærende prinsipp funksjonskontrakt asfalt For et godt utført asfaltarbeide er det utviklingen av hjulspordybden som bestemmer dekkelevetiden Årskostnaden fram til neste dekkelegging danner grunnlaget for kontraktstildeling Dermed teller både pris og den forventede dekkelevetiden, som blir beregnet ut fra tilbyderens sporgarantier

4 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 4 Informasjon i konkurransegrunnlaget –ÅDT, fartsgrense, dekkebredde –Dekketiltak - historikk –Detaljdata, jevnhet IRI –Detaljdata spordybde, årlig endring

5 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 5 Prinsipp for garanti og oppgjør

6 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 6 Funksjonskontrakt 2005 – 2009 E18 Sandvika - Slependen Region øst har lagt tilsammen ca. 45 km (2-felt ekvivalent) funksjonskontrakter siden 2005.

7 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 7 VegstrekningKmÅDT årmill. kroner 2005 E18Sandvika – Slependen 1 felt2,975 0004 0,6 Rv 109Sarpsborg - Fredrikstad4,117 5005 3,9 2006 E 6Halmstad – Akershus gr. 2 felt 12,626 8007 9,1 E 18Holmen –Bjørsvik 1 felt3,575 0005 1,1 2007 Rv 110Strømshaug - Ørmen5,79 0007 4,6 E 6 E18 Akershus gr. – Bjørnheim bru2,553 0003 7,0 Bjørnheim bru – bomstasj.4,590 0002 Bjørsvik bru – Hagabakken4,870 0003 Asker – Buskerud gr.3,240 0004 Buskerud gr. – Asker3,340 0004 E 6Gjøvik gr. – Lillehammer bru9,611 0006 4,6

8 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 8 2007-kontraktene Dekkelevetid Funksjonskontrakt

9 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 9 Erfaringer – 2007-kontraktene Levert pris ligger noe høyere enn konvensjonelle kontrakter, typisk 20%, men varierende... Entreprenørene garanterer betydelig lengre dekkelevetid enn historisk levetid på samme strekning, typisk 50% lengre, men varierende. Tilsammen betyr dette lavere årskostnad i de fleste tilfeller dersom historisk dekkelevetid legges til grunn for sammenligningen.

10 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 10 Erfaringer – 2007-kontraktene Levert pris ligger noe høyere enn konvensjonelle kontrakter, typisk 20%, men varierende.. Entreprenørene garanterer betydelig lengre dekkelevetid enn historisk levetid på samme strekning, typisk 50% lengre, men varierende. Tilsammen betyr dette lavere årskostnad i de fleste tilfeller dersom historisk dekkelevetid legges til grunn for sammenligningen.

11 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 11 Erfaringer – 2007-kontraktene Levert pris ligger noe høyere enn konvensjonelle kontrakter, typisk 20%, men varierende. Entreprenørene garanterer betydelig lengre dekkelevetid enn historisk levetid på samme strekning, typisk 50% lengre, men varierende. Tilsammen betyr dette lavere årskostnad i de fleste tilfeller dersom historisk dekkelevetid legges til grunn for sammenligningen.

12 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 12 2007-kontraktene - årskostnad Garantert årskostnad funksjonskontrakt vs. sammenlignbar reseptkontrakt og dekkestrategien for Reg. øst.

13 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 13 Erfaringer - positive Entreprenørene leverer i de fleste tilfeller bedre håndverksmessig finish enn vanlig (NCC Roads: legger seg i sælan) De tar i bruk sine tekniske spesial-løsninger mht bindemidler for eksempel Årskostnad: foreløpig ingen vesentlig besparelse Forenklet kontraktsadministrasjon sammenlignet med konvensjonelle resept- kontrakter

14 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 14 Hva forstår vi med en funksjonskontrakt? Definisjon (Finland): I beläggningsunderhåll-serviceavtal med funktionskrav ansvarar entreprenören för produktens (beläggningens) funktion ända till avtaltidens slut. Val av beläggningsåtgärder och deras datering bestäms av entreprenören. Funktion bevisas med resultaten av vägytemätningar.

15 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 15 Definisjon, varianter Danmark skiller mellom Strekningsentrepriser; vedlikehold av bære- og/eller slitelag på en gitt vegstrekning Kommuneentrepriser; ansvar for vedlikehold av et helt kommunalt vegnett i kontraktsperioden Sverige skiller mellom Funktionsbaserat beläggning med krav til materialets funktionella egenskaper Funktionsbaserat beläggning med krav til vägyta

16 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 16 Varighet for funksjonskontrakter Kontrakts- periode DKSEFINOIS 0 – 5 år Entr m funktio ns- krav X 5 – 10 år  100 % X 10 – 15 år X Service -avtal > 15 år (x)

17 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 17 Antall funksjonskontrakter DK SE FI NO Startår 1998200020022005 Antall kontrakter 63 175 15 7

18 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 18 Volum funksjonskontrakter M€ DKSEFINO Sum anbud funksjons- kontrakter (fra startår til 2007)126,5~11089~ 4

19 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 19 Strategien videre for bruk av funksjonskontrakter  Danmark:Ingen målsatt strategi  Sverige:2010 skall 30 % av underhållsbeläggningarna vara upphandlade med funktionskrav.  Finland:Vägförvaltingen satsar för tillfället mycket starkt på att utveckla serviceavtal till beläggningsunderhåll.  Norge:Har definert følgende mål: Vegnett med ÅDT > 5000: 50 % i 2012 Vegnett med ÅDT < 5000: 10 % i 2012  Island:Har foreløbig ingen strategi angående funktionskontrakter. n

20 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 20 Viktige mål med kontraktene For entreprenøren: Lønnsomhet og utvikling  Det skal lønne seg å legge vekt på høy kvalitet i alle ledd  Entreprenørens risiko skal ikke øke vesentlig For byggherren: Skal på lang sikt være fordelaktige  Lav årskostnad  Bedre og mer ensartet kvalitet Generelt: Stimulere fagmiljøet  Kompetanse- og metodeutvikling til alles nytte  Regelverket skal være enkelt  Effekt også for reseptbaserte kontrakter..

21 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 21 Viktige mål med kontraktene For entreprenøren: Lønnsomhet og utvikling  Det skal lønne seg å legge vekt på høy kvalitet i alle ledd  Entreprenørens risiko skal ikke øke vesentlig For byggherren: Skal på lang sikt være fordelaktige  Lav årskostnad  Bedre og mer ensartet kvalitet Generelt: Stimulere fagmiljøet  Kompetanse- og metodeutvikling til alles nytte  Regelverket skal være enkelt  Effekt også for reseptbaserte kontrakter.

22 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 22 Viktige mål med kontraktene For entreprenøren: Lønnsomhet og utvikling  Det skal lønne seg å legge vekt på høy kvalitet i alle ledd  Entreprenørens risiko skal ikke øke vesentlig For byggherren: Skal på lang sikt være fordelaktige  Lav årskostnad  Bedre og mer ensartet kvalitet Generelt: Stimulere fagmiljøet  Kompetanse- og metodeutvikling til alles nytte  Regelverket skal være enkelt  Effekt også for reseptbaserte kontrakter

23 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 23 Videre arbeid med asfalt funk.k. Arbeidsgruppe med alle regioner Se på erfaringene Utvikle nye kontrakter: for eksempel egenskapsbasert ? slitasje, deformasjon, bestandighet Andre ideer ? Økt volum, positivt for begge parter

24 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 24 Eksempel Strynefjellskontrakten Bonus-1: For å utnytte opprettingsmassen godt og gi besparelser for byggherren Bonus-2: Funksjonsbonus for vesentlig bedre jevnhet enn kontraktens krav, altså legge opprettingsmassen på riktig sted med godt håndverk

25 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 25 Strategier ! Vegholderen jakter på laveste årskostnad Entreprenøren skal legge seg i sælan !

26 Funksjonskontrakter Asfaltdagen 2008 td 26 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Funksjonskontrakter i Norge og Norden Asfaltdagen 2008 Torgrim Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google