Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar Stockholm, 14. mars 2012 Torgeir Vaa

2 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Bakgrunn • Metoder og utstyr som brukes til registrering av trafikk er lite standardisert • Sammenlignende statistikk mellom landene er vanskelig • Registreringsutstyr er kostbart i anskaffelse på grunn av at markedet i hvert land er begrenset totalt sett og spesielt når hvert land har egen teknisk plattform

3 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) ”Nøkkeltall”: •Varighet 2010-2012->2013 •Totalramme 700 000 Euro Deltagende land: • Norge (ledende land) • Sverige • Danmark • Finland • Island Prosjektorganisasjon: •Styringsgruppe •Koordineringsgruppe •Arbeidsgrupper http://vdrum.dk/default.aspx?id=1cac15af- 4b22-40d2-b9f9-91dc67a1ed8a

4 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Hovedmål Etablere en nordisk standard for klassifisering av kjøretøy for å kunne utveksle og sammenligne trafikkdata mellom landene.

5 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Hovedaktiviteter: • State-of-the-art i Norden • Oversikt over tilgjengelig registreringsutstyr • Teststrekninger, testprosedyrer og testing • Nordisk klassifiseringsmetode • Kravspesifikasjon for registreringsutstyr

6 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Status • Informasjonsdag for bransjen, Vejdirektoratet, København, 22. september 2011 • Foreløpig klassifiseringstabell • Testmetodikk, teststrekninger og testing av utstyr • Finske radartester sommeren 2011 • Islandske tester/erfaringer • Tester i Norge (Klett), 22.-23. november 2011 • Tester i Sverige (Amsberg), 10.-11. januar 2012 • Planlegger nye tester i Danmark, Sverige og Norge høsten 2012 • Utkast til kravspesifikasjon • Publisering

7 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Klassificering ”Motordrivna fordon” (Classification “Road motor vehicle”)

8 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic)

9 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Hvordan ser en buss ut?

10 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Finske radartester ViaCount II Zierzega Icoms DataCollect

11 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Tester på Klett

12 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Utstyr som er testet på Klett

13 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Detektorer

14 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Tester i Amsberg

15 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Utstyr som er testet i Amsberg

16 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Publisering • TRA Athen, 23.-26. april, paper • NATMEC 2012, Dallas, 4.-7. juni, poster • ViaNordica Reykjavik, 11.-13. juni • Nordic Roads, artikkel levert • Nasjonale vegtidskrift, tas opp på det neste møtet i Koordineringsgruppen • NordFoU’s hjemmeside, publisering av rapporter

17 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Ekstern bistand til: • Utvikling av testmetodikk • Gjennomføring av tester • Bistand med analyser av måledata

18 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Oppsummering – forventet resultat • Felles nordisk system for klassifisering av kjøretøy • Felles funksjonell kravspesifikasjon • Rutiner for godkjenning av utstyr til trafikkregistreringer og ITS-anvendelse • Kvalitetskrav til utstyr og forbedret kvalitet på data • Samler det nordiske fagmiljøet innenfor trafikkdataområdet • Nye prosjektideer

19 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Følgeprosjekt - NorSIKT 2 • Trafikparametrar – harmonisering av definitioner och kvalitetskrav i de nordiska länderna • Planeras att genomföras som ett tvåårigt projekt under åren 2012-2013 • Partnere: Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge • Kostnadsramme: 120 000 Euro fordelt på Se, Fi og No • Ledende land: Norge • Samme prosjektorganisasjon som i NorSIKT

20 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Projektet kommer att bestå av följande huvudaktiviteter: Kartläggningar av  definitioner av trafikparametrar (som årsmedeldygnstrafik (ÅDT), trafikarbetsutveckling och hastighetsutveckling)  existerande metodik för skattning av dessa trafikparametrar i och utanför de nordiska länderna  existerande kvalitetskrav på dessa skattningar av trafikparametrar

21 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Utredningar och rekommendationer rörande • vilka trafikparametrar som bör bli föremål för harmonisering, • behovet av samordning av definitioner och kvalitetskrav, • förslag till gemensamma definitioner och kvalitetskrav för de parametrar som blir aktuella, • rekommendationer för beräkningsmetodik för respektive land, • gemensamma riktlinjer för rapportering av trafikparametrar till Eurostat och • utvärdering av behovet att gå vidare med harmoniseringen så att den även omfattar beräkningsmetodiken.


Laste ned ppt "Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google