Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asfaltdagen 2008 - TORSVT Norge rundt – og litt til Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asfaltdagen 2008 - TORSVT Norge rundt – og litt til Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Norge rundt – og litt til Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet

2 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Hovedtrekk fra dekkesesongen 2007 (Svv) •Sen oppstart pga uavklarte forhold •Budsjettsituasjonen: noe bedre enn foregående år –ca. 830 mill.kr (rv) og 390 mill. kr (fv) •Fortsatt økning i etterslepet ! •Ingen store problemer knyttet til dekkeleggingen •Fortsatt en del å gå på i fht. ønsket kvalitet •Problemer knyttet til nasjonal vegdatabank (NVDB)

3 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Økning også for 2007 – endelige tall ikke klare

4 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Resultat 2007 – Tilstand riksveger Eneste lyspunkt ! Omtrent samme tendens for jevnhet (endelige tall ikke klare for IRI enda)

5 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Kjøp av asfalt (Svv) i 2007 Totalt ca. 1,7 mill. tonn (Rv + Rv) Økning fra ca. 1,5 mill. tonn (2006) ≈ +13%

6 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong Region øst (prosj.leder Torgrim Dahl): •Generelt jevnt god gjennomføring •I hovedsak fått det vi har bestilt –Noe å hente på hulrom, jevnhet og ”finish” •HMS: Entreprenørenes system fungerer –Noe å hente på RUH og trafikkdirigering •Ujevne prestasjoner blant entreprenørene –også innen samme selskap

7 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong Region sør (prosj.leder Jens Lofthaug): •Stort sett bra kvalitet på arbeidet –Stort arbeidspress hos entreprenørene har i enkelte kontrakter ført til forringelse av kvalitet, spesielt knyttet til finishen på dekket (skjøter, avkjøringer, busslommer) •Problem med å holde tidsplaner –sen oppstart + generell stor aktivitet i anleggsbransjen –dårlige framdriftsplaner hos noen firma •Noe mangelfull erfaring hos enkelte ”trafikk-dirigeringsfirmaer” førte til unødvendige kødannelser •Positive erfaringer med bruk av evaluerings-skjema for asfaltarbeider både hos bygg-herre og entreprenør

8 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong Region vest (prosj.leder Harald Andersen): •Stort sett bra kvalitet –Litt for stor variasjon i kapasitet og kvalitet mellom entreprenørerene •Rapportering (HMS), fakturering og dokumentasjon varierer for mye mellom entreprenørene (to tilfredsstillende, 1 for dårlig !)

9 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong Region midt (prosj.leder Sverre Digernes): •Kontraktene utført uten særlig store problemer •God kommunikasjon med entreprenørene –Stort sett løsningsorienterte •Flest trekk knyttet til bindemiddelinnhold •Skulle gjerne sett større konkurranse om kontraktene (kun 3 entreprenører i regionen)

10 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong Region nord (Odd Danielsen): •Forbedringspotensiale på kvalitet og rapportering HMS •For mye feil/sen fakturering

11 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Prisutvikling asfalt kjøpt av Svv 2006 - 2007 •Tilbudsprisene (kr/tonn asfalt ekskl. klebing og transport) økte med gj.snittlig 7 % fra 2006 – 2007 •I tillegg en sterk økning i indeks for regulering mht bindemiddelpris gjennom sesongen •Dvs. mindre total mengde asfalt i fht. hva økning i dekkebudsjettet skulle tilsi •Regionale forskjeller –Størst prisøkning i region nord, midt og vest

12 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Sterk økning i indeks for prisregulering (bindemiddel) i asfaltkontraktene

13 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Konkurransegrunnlaget Asfalt 2008 De viktigste endringene •Tilpasning til CEN-standard for asfalt (NS-EN 13108) –Sertifisering av produsenter –Typeprøving av asfaltmasser •Oppdatert Hb018 •Teknologirapport 2418 Kontroll og dokumentasjon av reseptbaserte asfaltkontrakter erstattes av ny rapport (TR 2505) •Krav om at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser bærer ID-kort (ny forskrift 1.1.2008, info: Arbeidstilsynet)

14 Asfaltdagen 2008 - TORSVT •Entreprenørene utarbeider arbeidsvarslingsplaner –Som hovedregel, evt. unntak vil beskrives i kap. E2 •Ikke betaling for merforbruk ved oppretting •Justering av krav til jevnhet og kanter målt med rettholt •Noe justering av tidsfrister for dokumentasjon •Ny sanksjon ved manglende kvalitetsrapportering –trekk i oppgjøret på kr 1 000 pr manglende prøveresultat (massesammensetning, densitet og hulrom) •G2 – Transportlistene fjernes Konkurransegrunnlaget Asfalt 2008 De viktigste endringene forts.

15 Asfaltdagen 2008 - TORSVT Utsikter 2008 og videre..... •Ramme for asfalt (Rv): 835 mill. kr. –Ikke nok til å dekke prisøkningen •Utlysing av kontraktene: 25. januar •Sertifisering/typeprøving: Vi håper og tror alle entreprenørene har dette under kontroll ! •Økt bruk av funksjonskontrakter (vegdekker) •Regionreformen nærmer seg (1.1.2010) –Da blir alle øvrige rv overført til regionene –Status for Svv enda ikke avklart


Laste ned ppt "Asfaltdagen 2008 - TORSVT Norge rundt – og litt til Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google