Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleierestanser, en utfordring? Shpresë Nuha Boligkonsulent Bygge- og eiendomsavdeling By- og kulturutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleierestanser, en utfordring? Shpresë Nuha Boligkonsulent Bygge- og eiendomsavdeling By- og kulturutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleierestanser, en utfordring? Shpresë Nuha Boligkonsulent Bygge- og eiendomsavdeling By- og kulturutvikling

2 Organisering av bygge- og eiendomsavdelingen

3 Helhetlig boligsosialt arbeid Alle boligvirkemidler er samlet ved Bygge- og eiendomsavdelingen. Basis i rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – til å mestre et boforhold Fagavdelingene kartlegger og innstiller til teamet som anbefaler Bygge- og eiendomsavdelingen til å gjøre vedtak Bygge- og eiendomsavdelingen fatter vedtak og setter vilkår for oppfølging i vedtaket. Skille mellom forvaltning bolig og tjenester Tverrfaglig tildelings- og drøftingsteam består av: 1. Tjenestekontoret 2. NAV - sosial 3. Barneverntjenesten 4. Psykiske helsetjenester og rusomsorgen 5. Bygge- og eiendomsavdelingen

4 Oppfølging av husleierestanser 1.Prosjekt ”færre utkastelser” i 3 år – samarbeid med skien. 1.Ført til egen handlingsplan for hvordan vi forebygger utkastelser.

5 Saksmøter Møtes 1 gang i måneden med gjennomgang av restanseliste Bygge- og eiendomsavdelingen, NAV sosial og Regnskapsavdelingen Praktiserer varslingsreglen i husleieloven jamfør §9-11, er nedfelt i husleiekontrakten

6 Saksprosess Betalingsoppfordring Sak i saksmøte Tiltak Sak i tverrfaglig tildelingsteam Begjæring om fravikelse

7 Trekk i NAV – ytelse §22-6

8 Når benytter vi §22-6 Når det foreligger et mislighold på husleie Der det er et kjent forhold at leietaker har historie med betaling av husleie Leietaker selv ønsker dette

9 Statistikk og resultater HER KOMMER ET DIAGRAM

10 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Husleierestanser, en utfordring? Shpresë Nuha Boligkonsulent Bygge- og eiendomsavdeling By- og kulturutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google