Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT som støtte for samarbeid HiO 26.9.05 Fred-Arne Ødegaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT som støtte for samarbeid HiO 26.9.05 Fred-Arne Ødegaard."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IKT som støtte for samarbeid HiO 26.9.05 Fred-Arne Ødegaard

3 HiO, Fred-Arne Ødegaard Artikler i kompendium - pensum Bates – Technology, open Learning and Distance Education Fjuk, Ludvigsen – The Complexity of Collaborative Learning Paulsen – Undervisning på nettet Rekkedal – Nettbasert undervisning og læring Salmon – e-Moderating: The Key to Teaching and Learning Online

4 HiO, Fred-Arne Ødegaard Hva vet vi om samarbeid over nett? CSCL CSCW Aktuelle teknologier Erfaringer med samarbeid over nett

5 HiO, Fred-Arne Ødegaard Hvordan lærer vi og hvordan arbeider vi i dag? Som enkeltindivider? Som grupper?

6 HiO, Fred-Arne Ødegaard CSCW (i) Saksbehandlingssystemer

7 HiO, Fred-Arne Ødegaard CSCW (ii) Kunnskapsnettverk - herher

8 HiO, Fred-Arne Ødegaard CSCW (iii) Nettmøter – for eksempel Microsoftfor eksempel Microsoft

9 HiO, Fred-Arne Ødegaard Om CSCL Her er en god oversikt Her

10 HiO, Fred-Arne Ødegaard Eksempel fra Scadamalia- ”Deep construcitivism” Se her for foredrag ved ITU-konferansen 2003her

11 HiO, Fred-Arne Ødegaard Så om fjernundervisning og læring over nett mer generelt Trekk fra historien om fjernundervisning Teknologiske perspektiver Pedagogiske perspektiver Politiske perspektiver Aktører/organisasjoner Trender Refleksjoner

12 HiO, Fred-Arne Ødegaard Innledende eksempler Forsvaret og soldater ”på brakka” Bjarkøy og lærermangel Norske elever i utlandet Norske elever på sykehus MIT åpner alle sine kurs Engelske Open University Amerikanske Phoenix University Australske erfaringer Nederlandsk mangel på matematikklærere

13 HiO, Fred-Arne Ødegaard Noen elementer fra historien Hvorfor fjernundervisning? Læring, kunnskap, utdanning på den politiske dagsorden Korrespondanseskoler/fjernundervisningsinstitusjoner – NKS, NKI, FB etc – Nasjonale initiativ – Norgesuniversitetet – SOFF – Internasjonale initiativ: Open University Brevskolerådet Fra korrespondanseskoler til brevundervisning til fjernundervisning til åpen og fleksibel læring Norsk bidrag til oversikt – Ingeborg Bø - NADE Internasjonal historie: – http://www.pbs.org/als/dlweek/history/ http://www.pbs.org/als/dlweek/history/ – Se også: http://www.ukans.edu/history/VL/instruction/distance.htmlhttp://www.ukans.edu/history/VL/instruction/distance.html – Se også: http://www.seniornet.org/edu/art/history.htmlhttp://www.seniornet.org/edu/art/history.html

14 HiO, Fred-Arne Ødegaard Tekniske perspektiver Noen sider ved: – Brev – Radio – Lydbånd – TV – om interaktivitet og returkanaler – Billedtelefon – Kombinert undervisning – CAI – datamaskinbasert undervisning – Konferansesystemer – Internett – Tilknytning til ”collaborative work” – chat - blogs Amerikanske universiteter: ”Never say good bye to a good customer.” Dimensjonene sted – tid- tempo – interaktivitet Generelt: hvordan utnytte ny teknologi?

15 HiO, Fred-Arne Ødegaard Table 1 : Models of Distance Education - A Conceptual Framework http://www.icde.org/oslo/icde.nsf/id/FD5130FDCE096DA341256C3F00397748!OpenDocume nt Tekniske perspektiver

16 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Nettets muligheter – Effektiv distribusjon – Toveis kommunikasjon – lærer-veileder-studerende- administrasjon – Alternativ til direkte undervisning – Felles undervisning og veiledning – Gjensidig studentstøtte – Fri diskusjon og sosial møteplass – Elektronisk bibliotek – Administrative rutiner – Utvikling av læremateriell i team (http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=108)

17 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Krav til en nettskole – Alment tilgjengelig Geografisk Teknisk Økonomisk Kunnskapsmessig – Ivareta alle skolens oppgaver Undervisningsoppgaver Administrative oppgaver Sosiale oppgaver

18 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Uavhengig av tid – Kontinuerlig drift – Tillate asynkron kommunikasjon Ivareta skolens behov for mellom- menneskelig kommunikasjon – En til en – En til mange – Mange til mange

19 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Nye pedagogiske muligheter – Gir studentene kontroll over tiden – Tilgang til enorme læringsressurser – Mulighet for samarbeidslæring – uavhengig av tid og sted – Muligheter for refleksjon og tid til formulering av spørsmål og kommentarer – Tilgang til multimedieelementer

20 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Mangfold i muligheter med to hovedretninger – ”individuell fleksibel undervisning” – tids- og stedsuavhenging – ”det utvidede klasserom” – studentene fullfører som gruppe, også med fysiske møter – Og en ”hybrid” – ”kombinert undervisning”

21 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter (Rekkedal) Kvalitet og resultater – Undervisningsopplegg og læringsaktiviteter må være hensiktsmessige i forhold til mål og deltakerforutsetninger – Kvaliteten på lærernes arbeid et hovedkriterium for studentenes vurdering av kvaliteten på studietilbudet – Læringssyn: læring som endring i oppfatning av omverdenen – løse problemer, skille sentralt fra perifert

22 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer og muligheter - kvalitetsnormer (http://www.nettskolen.com/forskning/2/Kvalnorm2001.pdf)

23 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske perspektiver Norsk publikasjonsliste: Norsk publikasjonsliste – http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?a rtid=94 http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?a rtid=94 Et internasjonalt perspektiv – http://www.lis.uiuc.edu/~chip/pubs/missing_bo rders.html http://www.lis.uiuc.edu/~chip/pubs/missing_bo rders.html

24 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer – ”learning styles”

25 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer – ”learning styles” http://www.pit.ktu.lt/HP/coper/kiev.new/cit/ap_ch3/les31.htm#cat

26 HiO, Fred-Arne Ødegaard Pedagogiske utfordringer – ”learning styles”

27 HiO, Fred-Arne Ødegaard Politiske perspektiver Behovet for livslang læring Geografiske forhold Utjevning – en ny sjanse for alle Utdanning som motor i samfunnsutviklingen se denne (sosiologi-Tyrkia) og denne (Verdensbanken-Zimbabwe) og denne (u-landspespektiver-FN)denne Eksplosjonen i kompetansebehov NHOs forsøk på kunnskapstorv – eksplosjonen som forsvant ”Education as the next killer application on the net” - skjedde det? NKI: Kvalitetsarbeid i fjernundervisning NKI: Behovene for pedagogisk kompetanseBehovene for pedagogisk kompetanse

28 HiO, Fred-Arne Ødegaard Aktører - organisasjoner Norge: – NKS NKS – NKI NKI – Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet – NADE-NFF NADE-NFF – Nettverksuniversitetet Nettverksuniversitetet – Boxer Boxer

29 HiO, Fred-Arne Ødegaard Aktører - organisasjoner Internasjonale organisasjoner – ICDE ICDE – International commission International commission – ACM – e-læringsmagasine-læringsmagasin – ACM - læringsportallæringsportal

30 HiO, Fred-Arne Ødegaard Aktører - organisasjoner Aktørene – Open University Open University (også om strevet med å bli digital….) – MIT MIT Open courseware – alle kurs lagt gratis ut på nettet – en sensasjon i forhold til DRM og opphavsrett – University of Phoenix University of Phoenix Et storsatsing på nettundervisning – kun på nett! – Distance educator Distance educator – Penn State Penn State Lange tradisjoner på fjernundervisning – PBS PBS Også ”distance learning” – Brigham Young Brigham Young – Vatikanet (utrolig vakker hjemmeside – med ressurser) Vatikanet

31 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender 32 trends/Brigham Young (http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html )http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html Plassbehov i høyere utdanning Studentene ønsker skreddersydde valg (”studentene shopper”) ”Highly competitive e-learning market” Nye, eldre, krevende kunder – voksne, minoriteter, kvinner Økonomi-hensyn – (”higher education tuition fees is the nightmare of the amarican middle class”- sitat fra lederen for Open University) ”Outsourcing”, spesialisering, arbeidsdeling for ”faculty” Motstand fra ”faculty” – arbeidsbyrde, rettigheter, tradisjoner

32 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender Eksponesiell kunnskapsutvikling Endringer i universitetsstrukturen – også ”for profit insitutions”, desentralisering Studentsentrert undervisning (jf kvalitetsreformen hos oss) Sømløst mellom videregående, college, universitet, etterutdanning

33 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender De teknologiske mulighetene – Internett Økonomiske begresninger Livslang læring nødvendig for å opprettholde kompetanse Flere kurs tilgjengelige som fjernundervisning – Internett dominerende Skillet mellom fjernundervisning og lokal undervisning forsvinner

34 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender Verdensbanken – Utdannelse – en global utfordringglobal utfordring Et perspektiv fra HawaiiHawaii Fra Distance Educator:Distance Educator – Distance education has been described as a disruptive technology—an innovation that, while initially posing no threat to established institutions, over time challenges conventional practices and contributes to new ways of thinking (Archer, Garrison, & Anderson, 1999). I agree with this assessment. Distance education has already become more than an alternative form of delivery.

35 HiO, Fred-Arne Ødegaard Trender http://www.hawaiianharddrive.com/articleview.cfm?articlei d=416 http://www.hawaiianharddrive.com/articleview.cfm?articlei d=416 http://www1.worldbank.org/disted/Policy/National/diff- 02.html http://www1.worldbank.org/disted/Policy/National/diff- 02.html http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.ht ml http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.ht ml http://www.westga.edu/~distance/jmain11.html http://www.uwex.edu/disted/history.html http://www.ucea.edu/san/p6_7.pdf http://www.adec.edu/workshops/2000/poley- ala/outline.html

36 HiO, Fred-Arne Ødegaard Refleksjoner Egne erfaringer? Vurderinger? Hvor vil vi? Bjarkøy-erfaringene Nederlandsk mangel på matematikklærere Norske elever i utlandet

37 HiO, Fred-Arne Ødegaard Noen foiler fra professor Syvertsen, NTNU Om utfordringer knyttet til ny teknologi ved universitetene

38 HiO, Fred-Arne Ødegaard The Economy of the Digital Medium $948 $385 $1133 Web subscription $86 Paper Subscription Rate Air Mail

39 HiO, Fred-Arne Ødegaard Peter Drucker says: "Thirty years from now the big university campuses will be relics. Universities won't survive. It's as large a change as when we first got the printed book. Do you realize that the cost of higher education has risen as fast as the cost of health care? Such totally uncontrollable expenditures, without any visible improvement in either the content or the quality of education, means that the system is rapidly becoming untenable. Higher education is in deep crisis... It took more than 200 years (1440 to the late 1600s) for the printed book to create the modern school. It won't take nearly that long for the big change” Dictionary

40 HiO, Fred-Arne Ødegaard Peter Drucker says: "Thirty years from now the big university campuses will be relics. Universities won't survive. It's as large a change as when we first got the printed book. Do you realize that the cost of higher education has risen as fast as the cost of health care? Such totally uncontrollable expenditures, without any visible improvement in either the content or the quality of education, means that the system is rapidly becoming untenable. Higher education is in deep crisis... It took more than 200 years (1440 to the late 1600s) for the printed book to create the modern school. It won't take nearly that long for the big change” un-ten-a-ble (un ten'uh buhl) adj. 1. incapable of being defended, as an argument or thesis; indefensible. 2. not fit to be occupied or lived in. [1640-50] Derived words --un ten-a-bil'i-ty, un-ten'a-ble-ness, n un-ten-a-ble (un ten'uh buhl) adj. 1. incapable of being defended, as an argument or thesis; indefensible. 2. not fit to be occupied or lived in. [1640-50] Derived words --un ten-a-bil'i-ty, un-ten'a-ble-ness, n Dictionary

41 HiO, Fred-Arne Ødegaard The media shape the thinking 50000 years: spoken language 5000 years: written language 500 years: printed books 50 years: computers 5 years: digital media Idea: professor Mitchel Resnick, MIT Media Laboratory new media skills: 5 years knowledge economy: 10 years new organizations: 25 years new universities: 100 years??

42 HiO, Fred-Arne Ødegaard Every medium has its natural symbols Clay and pinPapyrus and brushStone and chisel Cuneiform letters Hieratic letters Runic letters

43 HiO, Fred-Arne Ødegaard The Computer The Printing Press Simpletypog raphy J OHANNES G UTENBERG The Icon From incunabulas to

44 HiO, Fred-Arne Ødegaard Connections “The secret of what anything means to us depends on how we've connected it to all the other things we know. That's why it's almost always wrong to seek the "real meaning" of anything. A thing with just one meaning has scarcely any meaning at all.” - Marvin Minsky “The secret of what anything means to us depends on how we've connected it to all the other things we know. That's why it's almost always wrong to seek the "real meaning" of anything. A thing with just one meaning has scarcely any meaning at all.” - Marvin Minsky The LINK is the FUNDAMENTAL PROPERTY of the digital medium (WWW)

45 HiO, Fred-Arne Ødegaard agents Learning Modes Teaching Mode Teacher SEND Student Learning Mode Learner ACCESS Facilitator ACTIVE

46 HiO, Fred-Arne Ødegaard Three Paradigm Shifts Digital Media Knowledge Economy New Learning Paradigm Knowledge has become the primary economic resource

47 HiO, Fred-Arne Ødegaard Reading Writing Arithmetics Hard-working Acquire knowledge Present ideas Differential communication Team-working Printed Book Basic Skills Digital Network

48 HiO, Fred-Arne Ødegaard Challenges for the University New learning modes New modes of evaluating learning New roles for teachers and students Continous learning Learning as business New academic values

49 HiO, Fred-Arne Ødegaard Oppgave Definifsjoner av CSCW og CSCL (1/3 s) Netthenvisninger til forståelse av CSCW og CSCL (1/3 s) Egne refleksjoner (1/3 s) Sendes fao@mod.dep.no, med kopi til fre-arn@online.nofao@mod.dep.no fre-arn@online.no Frist 1 uke

50 HiO, Fred-Arne Ødegaard


Laste ned ppt "IKT som støtte for samarbeid HiO 26.9.05 Fred-Arne Ødegaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google