Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogiske utfordringer og fremtidige utviklingstrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogiske utfordringer og fremtidige utviklingstrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogiske utfordringer og fremtidige utviklingstrekk
Læringsplattformer Pedagogiske utfordringer og fremtidige utviklingstrekk Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet

2 Dagens tekst (JOH 23.1) Den utdanningspolitiske agenda Oppdraget
The Road Ahead

3 Ny Regjering - ambisjoner
Regjeringen vil styrke satsingen på IKT og læremidler for øvrig i skolen. Skolene må få nok IKT-utstyr, og lærernes kompetanse må heves Alle lærere og elever skal ha tilgang til PC og Internett Innføre gratis læremidler for elever i videregående opplæring Hele landet skal ha tilbud om tilknytting til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007. Det skal ikke være urimelige geografiske prisforskjeller ved tilknytning til bredbåndsnett. All teknologisk utvikling innen media og IKT må bygge på universell utforming. …pålegge nettleverandørene filter og vurdere innføring av en ”grooming-paragraf”

4 Tangeringspunkter LMS-studien – andre aktiviteter
FEIDE Strategi for digitale læringsressurser Bestillerkompetanse hos skoleeier eNorge 2009 Tjenesteorientert arkitektur, åpne standarder og åpen kildekode Strategi og ordninger som gir tilgang til kulturarven (ABM + kringkasting)

5 Oppdraget (i) - Bakteppet
Rask spredning Moden teknologi Fravær av kunnskapsdebatt Viktig for digitalisering av norsk skole (”Greatest since the Internet?”)

6 Learning platforms

7 Learning platforms – range of possibilities
Mapping of content to the curriculum Create and upload content Communication tools Assessment tools Student information and management Home-school links Interoperability with other systems (Source: Becta 2005)

8 Oppdraget (ii) - bakteppet
Vinne erfaringer med hvordan og i hvilken grad læringsplattformer påvirker læringsutbytte og læringsstrategier Behov for at utdanningssektoren i økende grad selv definerer hvilke egenskaper og funksjonaliteter læringsplattformene bør ha i fremtiden

9 Oppdraget (iii) - innhold
Case-studier med vekt på pedagogiske anvendelser. Stimulere til økt pedagogisk bruk og legge til rette for informerte valg. Beskrive scenarier ut fra en ønsket/tenkt utvikling Spredningsstrategier Utdanningsdirektoratet, ITU, eStandardprosjektet

10 Løsning i Storbritannia

11 The Road Ahead Beslutning om FEIDE-utrulling
Gjennomgang av Strategi for digitale læringsressurser Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å utvikle en 3-årig spredningsstrategi innenfor PfDK Ontologikonferanse Hva så med veien videre: Her vil jeg fokusere på tre ting: For det første: Vi nærmer oss en politisk beslutning om FEIDE-utrulling i OG Vi skal ta en ny gjennomgang av strategi for digitale læringsressurser ut fra at de politiske rammer har endret seg. Vi har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å komme opp med en 3-årig spredningsstrategi innenfor rammen av PfDK for å sikre bedre langsiktighet og sammenheng i dette arbeidet. Noen av dere er interessert i utvikling av ontologier – også kalt vokabularer. Departementet og direktoratet kommer i mars til å invitere til et seminar for å drøfte nasjonale strategier og veivalg for dette området.

12 The Road Ahead: Studien i en større sammnheng
The Road Ahead: Studien i en større sammnheng. Hvorfor er denne studien og vår evne til effektiv teknologiutnyttelse viktig?

13 Et ord til slutt


Laste ned ppt "Pedagogiske utfordringer og fremtidige utviklingstrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google