Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgfagsnettverket Et samarbeid om valgemner i Informasjonsteknologi for lærere Presentert på SOFFs konferanse 10.4.00 Monica Johannesen & Leikny Øgrim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgfagsnettverket Et samarbeid om valgemner i Informasjonsteknologi for lærere Presentert på SOFFs konferanse 10.4.00 Monica Johannesen & Leikny Øgrim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgfagsnettverket Et samarbeid om valgemner i Informasjonsteknologi for lærere Presentert på SOFFs konferanse 10.4.00 Monica Johannesen & Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo

2

3 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Valgfagsnettverket http://www.nettskolen.com/studium/valgfagsnettverk/ Fjernundervisning og nærundervisning Bedre tilbud til studentene –Tilbud om flere valgemner –Fleksibilitet med hensyn til tid og rom Planer om utvidelse med mellomfag

4 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Samarbeidspartnere –Høgskolen i Oslo, allmennlærerutdanningen –NKI Fjernundervisningen (Nettskolen) –Høgskolen i Bodø, lærerutdanningen –Høgskolen i Buskerud –Høgskolen i Vestfold –Høgskolen i Østfold

5 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Mål Målet med prosjektet er å utvikle et åpent internett-basert valgfagsnettverk i IT for lærere, sette dette i ordinær drift som fjernundervisning og skaffe systematisk kunnskap om denne formen for lærerutdanning.

6 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Nett- skolen HiBo HiO NKI HiVe HiØ HiBu ? S S S S S S

7 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Organisatorisk og faglig samarbeidskonsept Samarbeidsnettverket reiser problemstillinger og utfordringer: –organisatorisk –økonomisk –pedagogisk

8 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Evaluering - så langt Samarbeid i prosjektet: organisatorisk, økonomisk og faglig Det enkelte kurs fra studenter og lærere Fjernundervisningsfag i nærundervisningskurs

9 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Organisatorisk samarbeid Avtale mellom samarbeidende institusjoner bygger på SOFFs standardkontrakt Deltakende institusjoner forplikter seg til å tilby avtalte kurs via samarbeidsnettet i prøveperioden.

10 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Økonomisk samarbeid Standardkostnader for hver student er brutt ned til –Faglige kostnader: utvikling, leveranse og eksamen (74 %) –Administrative kostnader: opptak, kurslister, eksamen, vitnemål (26 %)

11 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Økonomisk oppgjør 99-00

12 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Evaluering fra deltakerne Flere valgfag/bedre tilbud Flere studenter på sikt Erfaringer kan brukes i andre prosjekter framover Godt samarbeid i prosjektet Studentene er forberedt på fjernundervisning Utvikling av mellomfag Kursoppleggene preget av "brevkurs” - manglende interaksjon * Lite erfaringsutveksling/ faglig ensomhet Uklare krav til utstyr for å følge kurs Lite engasjement fra studenter i nettverket Positive erfaringer Negative erfaringer

13 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Nettlæring - hva er det? Nettbasert læring, nettbasert undervisning, elektronisk fjernundervisning, OFL…………? Valget av nettbaserte medier gir ikke nødvendigvis grunnlag for å kalle noe fjernundervisning

14 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Fjernundervisning for nære studenter Studentene ved Høgskolen i Oslo er vant til å bruke weben => Overgangen til web-basert fjernundervisning er derfor kanskje lettere? Utvikling av metaforer –Administrativ bruk kontra bruk i undervisningen –Fra kronologisk mot tematisk

15 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Web-bruk i nærundervisning Effektivitet –Studenter vet hvor de skal søke informasjon –Orden på kursmateriale, oppgaver og besvarelser –Ansatte deler undervisningsmateriale resultat: vi er flinkere til å dokumentere det vi gjør –Sporbarhet: Ad hoc løsninger er lettere (vikar) Gjesteforelesere kan orientere seg

16 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Nær- eller fjernundervisning? Tar i bruk fjernundervisningselementer i stedbunden undervisning Bruk av diskusjonsforum, nettsider og e-post Tar i bruk nærundervisningselementer i fjernundervisning Samhandling og synkron kommunikasjon Realisert i kurset Jenter og IT i skole og samfunn i Valgfagsnettverket

17 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Bieffekt: Innsyn i det lukkede klasserom! Nettbasert dokumentasjon av undervisningsplaner Nettbasert presentasjon av undervisningsmateriale Åpen og fleksibel læring

18 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Utviklingen framover Fra nærstudent til fleksibel student - fra klasseromslærer til nettlærer –Undervisningsmetoder - mange muligheter? –Undervisningsoppgaver - endring av situasjonen for læreren? –Åpent og fleksibelt læringsmiljø - lærerens mareritt?

19 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Mellomfag Muligheten til å fortsette mot hovedfag IKT-didaktikk Tilbudet skal være totalt nettbasert Baserer seg på utstrakt gjenbruk av kurser Bygger på etablert samarbeid og leveransesystem dvs: Valgfagsnettverket

20 Johannesen og Øgrim, Høgskolen i Oslo Modell for mellomfaget

21 Norgesnett-tanken i miniatyr? Vil du være med så heng på


Laste ned ppt "Valgfagsnettverket Et samarbeid om valgemner i Informasjonsteknologi for lærere Presentert på SOFFs konferanse 10.4.00 Monica Johannesen & Leikny Øgrim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google