Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Multimodal literacy ”Tekst og kontekst”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Multimodal literacy ”Tekst og kontekst”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Multimodal literacy ”Tekst og kontekst”
Syddansk Universitet, mars 2010 Astrid Granly/Eva Maagerø

2 Bakgrunn Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping
Barnehagen som pedagogisk tekst, og hypertekst: multisekvensielt strukturerte tekstsamlinger/steder, der de ulike delene er lenket sammen” (O’Halloran 2004)

3 Problemstilling I hvilken grad framstår barnehagerommet som en reflektert multimodal pedagogisk tekst, og i hvilken grad synliggjør og bidrar teksten til barns aktiviteter i rommet? Forskningsspørsmål Hvordan framstiller barnehagen seg gjennom rommet som multimodal hypertekst? I hvilken grad ivaretar rommet som multimodal hypertekst barnehagens samfunnsoppdrag? I hvilken grad framstår rommets multimodale hypertekst som flerkulturell? I hvilken grad framstår den multimodale hyperteksten som brukstekst eller kulisse i barnehagen?

4 Analysen tekstens kontekstuelle nivå – kulturkontekst, situasjonskontekst, ko-tekst tekstens struktur på makronivå strukturer i et utvalg enkelttekster som inngår i hyperteksten, på mikronivå

5 FAGOMRÅDENE Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

6 Fra ”Kommunikasjon, språk og tekst”:
”Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna (…) får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping.” (KD 2006:34):

7 Fra ”Kommunikasjon, språk og tekst”:
”Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna (…) lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver (KD 2006:34):

8 MULTIMODAL LITERACY Jewitt (2006:7): ”Learning, especially school learning, is usually understood as happening through language. Language (speech and writing) is seen as central to communication in general and learning in particular. This status is in part because language has been considered the only fully articulate means of representation and communication. It is considered fundamental to thinking and therefore to rationality: talk is a social mode of thinking (Mercer, 2002). That is, everything that can be represented, can be represented in language. ”

9 Jewitt (2006:7-8): ”Forms of communication other than language have been characterised as ’marginal’ and merely supportive of language. But visual communication in learning is increasingly prevalent (Messaris, 1994; Kress and van Leeuwen, 1996, 2001; Sharples,1998). The multimodal character of new technologies requires a re-thinking of learning as a linguistic accomplishment.”

10 Jewitt (2006:8): ”This leads to a shift from thinking about literacy as a matter of ’competence’ to thinking about it as multimodal ’design’. New technologies make available a whole range of multimodal possibilities for individuals’ production of documents: layout, colour, image, tables, word art, sound and so on. This also allows a new kind of ’reading’ of texts.”

11 Jewitt (2006:9): ”In short, what it means to be literate is becoming increasingly ’complex and elusive’ (Beavis, 1998). A multimodal approach to theories of literacy stresses communication through a wide range of forms and materials in ways that connect with the character of new technologies.”

12 Spørsmål: hvilken kompetanse forutsetter barnehagens og skolens tekster at barn utvikler for å kunne ha nytte og glede av det tekstene tilbyr? hvordan bør den forberedende lesingen i barnehagen og den tidlige leseopplæringen i skolen være når multimodalitet er utgangspunktet?

13 Analyseeksempel Fra: Fiske, Anne (2005): Sinne. Oslo: Solum

14 Kilder: Fiske, Anne (2005): Sinne. Oslo: Solum
Jewitt, Carey (2006): Technology, Literacy and Learning. A multimodal approach. London: Routledge Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London: Routledge Kress, Gunther og Carey Jewitt (2003): Multimodal Literacy. New York: Peter Young Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barnehagen. van Leewuen, Theo (2005): Introducing Social Semiotics. London: Routledge


Laste ned ppt "Multimodal literacy ”Tekst og kontekst”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google