Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Digital kompetanse Om Kunnskapsløftet og LUs etterutdanningsprogram for Oslo Kommune Eli Gjølstad Anita Gustavsen Beate Haugom Anne-Sofie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Digital kompetanse Om Kunnskapsløftet og LUs etterutdanningsprogram for Oslo Kommune Eli Gjølstad Anita Gustavsen Beate Haugom Anne-Sofie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Digital kompetanse Om Kunnskapsløftet og LUs etterutdanningsprogram for Oslo Kommune Eli Gjølstad Anita Gustavsen Beate Haugom Anne-Sofie Nilsen Avdeling for lærerutdanning Fagenhet for IKT

2 l Delleveranse 1- Grunnleggende- pedagogisk bruk av IKT med Classfronter som læringsplattform l Delleveranse 2 - Pedagogisk bruk av IKT i fag og på tvers av fag med Classfronter som læringsplattform – Pedagogiske temakurs l Målgruppe: Lærere i Osloskolen (Barnetrinn/Ungdomstrinn/Videregående) l Organisering: Ferdighetsorientert nærundervisning med nettbasert veiledning knyttet til obligatoriske oppgaver. Fakta om etterutdanningskursene

3 Delleveranse 1 l Filbehandling (12) l Digitale tekster (3) l Regneark (2) l Presentasjon (2) l Bildebehandling (3) l Nettsideproduksjon (2) l Internett og kildekritikk (2) (Avsluttet høst 2006) l Dataspill og læring (1) l Multimedia og animasjon (2) l Lydbehandling og videoredigering (2) l Storyline (2) (Avsluttet vår 2007)

4 Delleveranse II l Mappevurdering i fagene (4) + (3) l Prøveverktøy (4) + (2) l Administrator- og superbrukerkurs (2) + (3) l Læringssti (3) + (3) l Hjem og skolesamarbeid (2) + (2)

5 Progresjon Delleveranse 1 - Test - Første kurssamling – 6 timer - Gruppeoppgave-oppstart - Individuell oppgave - Annen kurssamling – 3 timer - Veiledning via Fronter - =>Kurssertifikat Delleveranse 2 - Test - Kurssamling – 4 timer - Gruppeoppgave-oppstart - Individuell oppgave - Veiledning via Fronter - =>Kurssertifikat

6 Test l I forkant av kurset – hensikt; finne kursnivået til kandidaten og plassere kandidaten på riktig kursnivå l Enkelte kurs: Deltakerne ble delt inn etter skoleslag/trinn l Testene ble laget i Fronter (Prøveverktøyet) l Deltakerne besvarte testen innen en gitt tid via Fronter (ca en ukes frist) l Kurslederne foretok fordeling av kursdeltakerne

7 Første kurssamling – 6 timer l Ferdighetsbasert nærundervisning l Gjennomgang – oppgaveløsning - diskusjoner l Praktisk-pedagogisk vinkling på oppgaver l Ekstra øvingsoppgaver for de som trengte flere utfordringer l Oppstart av gruppeoppgave (gruppesammensetning)

8 Annen kurssamling – 3 timer (Gjelder for delleveranse 1) l Oppsummering av første kurssamling - erfaringsdeling l Gjennomgang og oppgaveløsning l Vektlegging av Fronter l Felles veiledning på gruppeoppgave ved behov l Presisering av innleveringsfrister for oppgaver

9 Obligatoriske oppgaver l Gruppesammensetning; Gruppemedlemmer på tvers av skoler l Individuell oppgave – teknisk orientert ”Åpne” oppgaver - fag/trinn/emne er valgfritt – kun IKT-krav l Gruppeoppgave – didaktisk vinkling Utarbeidelse og gjennomføring av undervisningsopplegg (hovedsakelig). Diskusjonsforum der hvor dette har vært egnet l Levering i Fronter (Innleveringsmapper) innen gitte frister

10 Refleksjoner og antakelser knyttet til evalueringsresultater l Refleksjoner knyttet til innhold l Refleksjoner knyttet til organisering l Refleksjoner knyttet til kursdeltakernes didaktiske erfaringer

11 Innhold l …Her lærte jeg mange nye begreper og fikk gode svar på det jeg lurte på... l …føler at det var "matnyttig”… l …At det var passe krevende og at vi fikk utnyttet tiden godt. Ellers var alt innholdet like bra… l …Spennende innhold og engasjert kursleder... l ……stoffet ble tilpasset gruppens nivå… l …tempo og stoffet ble tilpasset gruppen, ikke forsert… l …Jeg har blitt tryggere på å bruke IKT – Laste opp filer, sende vedlegg…. l …Disse kursene har gitt meg noen tilgjengelige verktøy. Dette har i noen grad økt min selvtillit og min evne til å drive opplæring på dette området… l …bra med et datakurs som var direkte knyttet opp til skolens innhold… l …det blir for lite tid til å lære dette ordentlig… l …Emnet er omfattende. Det er lite tid til å lære dette grundig nok… l …Ikke i noen særlig grad. Jeg var i utgangspunktet svært opptatt av digital kompetanse l …Bortkastet – kunne det fra før

12 Organisering l Nivådelt kurs er en fordel l Enkelt for kursleder å kommunisere med kursdeltakere via Fronter (tester, evaluering av kurs, evaluering av oppgaver) l Fleksibilitet med hensyn til å tilpasse oppgavenes innhold og innleveringsfrister l Få kursledere – god kommunikasjon l Mangelfull informasjon i forkant av kurset – kursdeltakerne ville ha tidligere beskjed om når kursene skulle gå l Kursdeltakerne ønsket klarhet i hvilket nivå de befant seg på l Fordeling av kursdeltakere på nivåer – skjevfordeling l Lite strategisk utvalg av kursdeltakere som fikk kursplass l Kursdeltakerne finner ikke tid til å løse de obligatoriske oppgavene l Mange ledd (Mellom kursdeltaker og lærer) l Tidsperspektiv; for lang tid mellom påmelding og avvikling av kurs

13 Didaktiske erfaringer Spørreundersøkelse viser at: l Lærerne har økt sin digitale kompetanse ved at de har blitt sikrere på bruk av IKT i egen arbeidssituasjon. l Lærerne benytter i liten grad IKT sammen med elevene

14 Utfordringer l Testene har i visse tilfeller vært ”villedende” – dette har ført til at deltakerne har havnet på feil nivå l Tekniske og maskinmessige variasjoner på skolene l Valg av program – Gratisprogrammer ble foretrukket l Ulike skoleslag – Ulike trinn; Like oppgaver l Unødig mye tid har gått med til administrasjon – krevende logistikk l Kursdeltakerne er ikke gode Fronter-brukere, hvilket medfører at de ikke mottar beskjeder, får tatt tester l Kursdeltakerne har ikke gode forkunnskaper innen filbehandling til tross for obligatorisk kurs l Faglig dilemma: Fokusere på verktøybruk – fokusere på didaktisk bruk l Tomme kursplasser - sene kurs = få deltakere l Motivere lærere til å gjøre oppgavene….

15 Gjennomført dig komp 1 og 2 Ant kursplant påmeldtetatt testgj.ført mrk Filbehandling200185 151 Bildebehandling60503118 Digitale tekster60442918 Regneark4037219 Presentasjon40 2113 Internett og kilde40 220 Nettside4038277 Multi og ani604127? ikke ferdig Lyd og video403830? ikke ferdig Story40259? ikke ferdig Dataspill402311? ikke ferdig Mappe160 12354 Skole- hjem6059225 Prøveverktøy100866219 Læringssti60594537 Adm CF80776619


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Digital kompetanse Om Kunnskapsløftet og LUs etterutdanningsprogram for Oslo Kommune Eli Gjølstad Anita Gustavsen Beate Haugom Anne-Sofie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google