Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008 Arbeid for alle, eller bare for noen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008 Arbeid for alle, eller bare for noen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008 Arbeid for alle, eller bare for noen?

2 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 - det er i kommunen livet leves! Lokaldemokrati Nærmiljø: Skole og barnehage Bolig Arbeid og arbeidsrettede tiltak Kultur, fritidsvirksomhet, aktiviteter Transport Reguleringsplan, plan og bygningsloven

3 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Utfordringer og muligheter Kommunene er egne geografiske, politiske, juridiske og økonomiske enheter som skal ivareta velferdsoppgaver på lokalt Kommunene er svært forskjellige i størrelse, kompetanse osv. Samtidig er de styrt av mange statlige aktører, som trekker i mange retninger

4 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 KS er en Arbeidsgiverorganisasjon Interesseorganisasjon – kommunale rammebetingelser Utviklingsaktør: konsulentvirksomhet, lederprogrammer, kvalitets- og effektivitetsutvikling Egen FoU-ordning Medlemsorganisasjon

5 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 NAV-reformen : Kommune-stat –Flere i arbeid og aktivitet- færre på stønad –Et system som er enklere for brukerne og bedre tilpasset brukernes behov –En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

6 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 NAV – noen viktige områder Bred definisjon av arbeidslinja Mange brukere er ressurskrevende Må fylles med innhold – virkemidler Samordning gir effekter for brukere med sammensatte behov

7 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Brukerretting: Styrker tilliten mellom brukere og tjenesten Et mer helhetlig bilde av brukerne; –bidrar det til at virksomheten får verdifull kunnskap som gir både engasjerte medarbeidere og mer fornøyde brukere Mer fornøyde brukere; –sikrer sentrale forvaltningsverdier som rettssikkerhet og likebehandling Brukermedvirkning bidrar til: et bedre arbeidsmiljø mer faglig utfordrende oppgaver for de ansatte i deres hverdag

8 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Verdier for kommunene som arbeidsgivere Det unike oppdraget Den åpne organisasjonen Kompetente medarbeidere Helhetlig og utfordrende lederskap

9 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Hvordan jobber KS med kvalitetsutvikling? - eksempler på prosjekter/nettverk Samordning av tjenester til barn og unge –Fokus på gode og varige modeller for koordinering og samarbeid. Et mål er å øke bruken av individuell plan. Styringsgruppe med flere fagdepartementer og KS. Prosjektet er i oppstartfasen. Samarbeid om etisk kompetanseheving –Fokus på lokale arenaer for etisk refleksjon –HOD, arbeidstakerorganisasjoner, KS –www.ks.no/etikkwww.ks.no/etikk

10 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Flink med folk i første rekke Består av to delprosjekt 1.Psykisk helse og rus 2.Kompetanseplanlegging og –utvikling Fremme bedre ledelse av tverrfaglig samarbeid gjennom å støtte kommuner som satser systematisk på å utvikle lederkompetanse

11 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Flink med folk i første rekke Ledelse og medarbeiderutvikling Tverrfaglig holdning og handling Lederrollen: Helhetlig og utfordrende ledelse Kompetente medarbeidere; kompetanseplanlegging og – utvikling Brukermedvirkning Etisk refleksjon

12 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Arbeid er er å utnytte sine evner og anlegg til beste for seg selv og samfunnet.

13 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Politisk målsetning entydig Arbeid er viktig; –Ordinært arbeidsliv –Vekst-bedrifter –Dagsentre

14 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 IA- avtalen Delmål 2 i avtalen: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne Beholde - rekruttere Tilrettelegging på arbeidsplassen

15 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Hindringer? Usikkerhet omkring –Bistand –Økonomi –Endringer –Varighet Holdninger –Arbeidsgiver –Ansatte –Brukere

16 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Når målet er arbeid…. Bistand Tilrettelegging –Forutsigelig Arbeidstrening? –Feriejobb –Operasjon dagsverk –Arbeidsuke Overgang skole - arbeidsliv

17 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

18 KS Arbeidsgiverutvikling 2008 Oppdraget Yte gode tjenester Utvikle gode tjenester Bidra i lokalsamfunnet Fokus på den enkeltes kompetanse Tilpasse oppgaver og forhold Mestring - utvikling


Laste ned ppt "Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008 Arbeid for alle, eller bare for noen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google