Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe

2 Side 2 Husbanken Radon F Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder høye radonverdier – Forskning viser at 100 til 300 personer i Norge dør hvert år av lungekreft relatert til radon

3 Side 3 Husbanken Radon F Radon viktigste årsak til lungekreft etter røyking F MS ??? Ingen påvist sammenheng

4 Side 4 Husbanken Radon F Ca 10 % av boligmassen har over 200 Bq/m 3 F Kartlegginger – ca 200 kommuner har målt – ca 40 000 boliger er målt – ca 5 – 6 000 av disse har verdier over 200 Bq/m 3

5 Side 5 Husbanken Radon F Tiltaksgrense 200 Bq/m 3 luft i oppholdsrom (Årsmiddelverdi) F 200 til 400 Bq/m 3 – enkle og billige tiltak bør gjennomføres F Over 400 Bq/m 3, – tiltak anbefales selv om det koster

6 Side 6 Husbanken Radon F Hva må kommunen gjøre – Kartlegge om kommunen har radonproblemer (målinger) – Informere og veilede innbyggere som har målt høye radonverdier – Tilrettelegge for nye målinger ( evt. innkjøp, utdeling av målebokser) – Orientere om radon

7 Side 7 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Tilskuddsordning opprettet 1. januar 1999 F Ikrafttredelse 25. juni 1999 F Tilskuddsramme 2003 ca 10 mill. kr

8 Side 8 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Tilskudd gis til: – Eksisterende helårsboliger, som har en radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3 luft ( årsmiddelverdi ) i oppholdsrom.

9 Side 9 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Hvem kan få tilskudd: – Enkeltpersoner – Borettslag – Selskaper – Stiftelser og lignende F Hvem får ikke tilskudd: – Kommunalt eide boliger – Statlige institusjoner etater forvaltningsbedrifter.

10 Side 10 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Målinger etter Statens stråleverns retningslinjer – 1 stk måling godkjennes, 2 stk eller flere anbefales – Måling etter at utbedringstiltak er gjort – Målefirmaer - kontakt kommunen

11 Side 11 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Søke/meldepliktig etter Plan- og bygningslovens bestemmelser? – Tiltakene kan være søknadspliktige eller de kan være unntatt etter bestemmelsene i forskrift saksbehandling og kontroll §7 i plan- og bygningsloven.

12 Side 12 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Prosjektering- og utførelse – Prosjektering og utførelse av egnede tiltak, må utføres av firmaer/personer som har relevant kompetanse innen fagfeltet.

13 Side 13 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Tilskuddsutmåling – Normalt 75 % av godkjente kostnader – Maksimalt 40 000 kroner pr bolig/boenhet – Kostnader under 4000 kroner gir ikke tilskudd – Anbud/bindende pristilbud – Normalt tilskudd bare 1 gang – Ev. utbedringslån

14 Side 14 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Tilskudd søkes på blankett HB 8.S.06 F Søknaden sendes direkte til Husbanken F Søknaden skal vedlegges – Dokumentasjon av måleresultater – Beskrivelse av utbedringstiltak – Kostnadstilbud/anbud

15 Side 15 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Utbetaling: – Skriftlig søknad om utbetaling etter at arbeidene er utført. – Attestasjon fra ansvarlig kontrollerende/utførende – Oppstilling over faktiske kostnader

16 Side 16 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Ettermåling: - Etter at utbedringstiltakene er utført - Innsendelse av måleresultat til Husbanken senest 1 år etter utbetaling av tilskudd.

17 Side 17 Husbanken Radon Lånetillegg ved nybygging F Ved forebyggende tiltak mot radon kan det gis lånetillegg på 20 000 kroner

18 Side 18 Husbanken Radon Tilskudd fra Husbanken F Tilskuddsperiode – ut 2003 ? – forlengelse ? F Internettadresse – www.husbanken.no/regelverk


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google