Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe"— Utskrift av presentasjonen:

1 RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe

2 Radon Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder høye radonverdier
Forskning viser at 100 til 300 personer i Norge dør hvert år av lungekreft relatert til radon

3 Radon Radon viktigste årsak til lungekreft etter røyking
MS ??? Ingen påvist sammenheng

4 Radon Ca 10 % av boligmassen har over 200 Bq/m3 Kartlegginger
ca 200 kommuner har målt ca boliger er målt ca 5 – av disse har verdier over 200 Bq/m3

5 Radon Tiltaksgrense 200 Bq/m3 luft i oppholdsrom (Årsmiddelverdi)
200 til 400 Bq/m3 enkle og billige tiltak bør gjennomføres Over 400 Bq/m3, tiltak anbefales selv om det koster

6 Radon Hva må kommunen gjøre
Kartlegge om kommunen har radonproblemer (målinger) Informere og veilede innbyggere som har målt høye radonverdier Tilrettelegge for nye målinger ( evt. innkjøp, utdeling av målebokser) Orientere om radon

7 Radon Tilskudd fra Husbanken
Tilskuddsordning opprettet 1. januar 1999 Ikrafttredelse 25. juni 1999 Tilskuddsramme 2003 ca 10 mill. kr

8 Radon Tilskudd fra Husbanken
Tilskudd gis til: Eksisterende helårsboliger, som har en radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3 luft ( årsmiddelverdi ) i oppholdsrom.

9 Radon Tilskudd fra Husbanken
Hvem kan få tilskudd: Enkeltpersoner Borettslag Selskaper Stiftelser og lignende Hvem får ikke tilskudd: Kommunalt eide boliger Statlige institusjoner etater forvaltningsbedrifter.

10 Radon Tilskudd fra Husbanken
Målinger etter Statens stråleverns retningslinjer 1 stk måling godkjennes, 2 stk eller flere anbefales Måling etter at utbedringstiltak er gjort Målefirmaer - kontakt kommunen

11 Radon Tilskudd fra Husbanken
Søke/meldepliktig etter Plan- og bygningslovens bestemmelser? Tiltakene kan være søknadspliktige eller de kan være unntatt etter bestemmelsene i forskrift saksbehandling og kontroll §7 i plan- og bygningsloven.

12 Radon Tilskudd fra Husbanken
Prosjektering- og utførelse Prosjektering og utførelse av egnede tiltak, må utføres av firmaer/personer som har relevant kompetanse innen fagfeltet.

13 Radon Tilskudd fra Husbanken
Tilskuddsutmåling Normalt 75 % av godkjente kostnader Maksimalt kroner pr bolig/boenhet Kostnader under 4000 kroner gir ikke tilskudd Anbud/bindende pristilbud Normalt tilskudd bare 1 gang Ev. utbedringslån

14 Radon Tilskudd fra Husbanken
Tilskudd søkes på blankett HB 8.S.06 Søknaden sendes direkte til Husbanken Søknaden skal vedlegges Dokumentasjon av måleresultater Beskrivelse av utbedringstiltak Kostnadstilbud/anbud

15 Radon Tilskudd fra Husbanken
Utbetaling: Skriftlig søknad om utbetaling etter at arbeidene er utført. Attestasjon fra ansvarlig kontrollerende/utførende Oppstilling over faktiske kostnader

16 Radon Tilskudd fra Husbanken
Ettermåling: Etter at utbedringstiltakene er utført Innsendelse av måleresultat til Husbanken senest 1 år etter utbetaling av tilskudd.

17 Radon Lånetillegg ved nybygging
Ved forebyggende tiltak mot radon kan det gis lånetillegg på kroner

18 Radon Tilskudd fra Husbanken
Tilskuddsperiode ut 2003 ? forlengelse ? Internettadresse


Laste ned ppt "RADON BE – dagene 23. – 24. april 2003 Inger Vold Zapffe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google