Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 1 Fagseminar klubbdrift 2001 18. mars 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 1 Fagseminar klubbdrift 2001 18. mars 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 1 Fagseminar klubbdrift 2001 18. mars 2001

2 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 2 Program 09:30-10:00 Innledning v/ Knut M. Ekerhovd 10:10-11:00 ISFs kurstilbud v/ Jan Nordli 11:00-12:00 Jump Run v/ Knut Lien 12:00-13:00 Lunch 13:00-13:50 Ny ordning for VO-midler v/ Ditta Valsdottir 14:00-15:00 MelWin Web v/ Jostein Tangen

3 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 3 Rapportering til F/NLF eller NIF/NOK Styret –Idrettsregistrering til NIF/NOK –Årsberetning og regnskap til F/NLF –Registreringsskjema for hver klubb til F/NLF –Søknad om støtte for VO-midler Hovedinstruktør –HI-plan før 01. februar hvert år –Kvartalsrapportering (20. jan, 20. apr., 20 jul., 20 okt.) –Kursrapportering, inkl tandem (ila 3 virkedager) –Hendelsesrapporter (ila 3 virkedager)

4 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 4 Idrettsregistrering Forlenget frist til 20.03.01 Rapportere medlemstall, aktivitetstall og data for tre tillitsvalgte F/NLF har forhåndsregistrert medlemstall Hver klubb har fått tilsendt bruker-id og PIN-kode for registrering www.idrett.no/idrettsregistrering

5 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 5 Idrettsregistrering Manglende registrering medfører tap av medlemskap i NIF –Ingen økonomisk støtte i form av tilskudd, tippemidler, VO-midler osv. Se info på www.nlf.no/fallskjerm

6 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 6 Opplysningsskjema klubber

7 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 7 Gode nyheter FXC Gratis 2. års vedlikehold for alle FXC’er eid av norske fallskjermklubber –Vinteren 2001 –Vinteren 2003 Verdi USD 140 pr åpner pr kontroll (kr 1.260,-) NB! Må fremdeles betale funksjonskontroll hver 7. mnd

8 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 8 Gode nyheter FXC Klubbene må betale for ekstra kontroller 2000 gjennom 2. års-kontrollene vintrene 2001 og 2003 Beløp vil avhenge av hvor mange som sender inn åpnere til kontroll F/NLF har forskuttert i overkant av kr 50.000,- for kontrollene etter ulykke 1/00

9 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 9

10 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 10 Ny ordning VO-midler Utdanning frem til og med B-sertifikat er blitt godkjent Instruktør 3 utdanning er godkjent for støtte

11 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 11 Ny ordning VO-midler

12 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 12 Krav til godkjennelse Det foreligger en godkjent studieplan før tiltaket iverksettes –NIF / ISF studieplaner for idrett generelt godkjennes av NIF og ISF Tiltaket varer minimum 12 timer –Tiltaket kan være bygget opp med fast innhold som varer 12 timer eller mer. –Tiltaket kan også settes sammen av godkjente moduler som til sammen blir 12 timer eller mer. Modulene kan være på 4 timer eller mer.

13 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 13 Krav til deltagelse Tiltaket har minimum 5 deltagere som har fylt 14 år. –For at det skal utbetales tilskudd må minimum 5 av deltagerne ha fylt 14 år før tiltaket igangsettes. Tiltaket har deltagerlister som er underskrevet av kurslærer –Fravær - / oppmøtelister må føres og underskrives av Kurslærer. –Disse listene MÅ kunne forevises ved evt. kontroll.

14 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 14 Krav til dokumentasjon av utgifter Utgiftsdokumentasjon –Alle utgifter må kunne dokumenteres ved utgiftsbilag, og ellers følge Regnskapsloven slik at dette kan forvises ved kontroll. Tiltak uten utgifter –Tiltaket vil være tilskuddsberettiget uavhengig av faktiske utgifter, dersom de andre kravene er oppfylt.

15 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 15 Krav til utbetaling av tilskudd For å få tilskudd til voksenopplæringstiltak må minst 75% av det godkjente tiltaket være gjennomført Dersom det er tiltak som er godkjent for 60 timer, og bare 30 timer er gjennomført, vil dette tiltaket ikke være berettiget til VO-midler

16 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 16 Krav til utbetaling av tilskudd Deltagere har IKKE anledning til å delta på samme kurs mer enn 2 ganger uten skjellig grunn. –eks. stort fravær Det er viktig å understreke at oppøving av egenferdighet ikke er tilskuddsberettiget. Kursbevis –Studieforbundet er ansvarlig for at deltaker gis relevant dokumentasjon på gjennomført opplæring (kursbevis).

17 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 17 Rapportering Alle kurs rapporteres til studieforbundet i klubbens egen idrettskrets på bestemt skjema. I tillegg til kopier av grønt skjema anbefales det at følgende dokumentasjon legges ved: Kopi av bilag for kurskostnader –Forsikring –Lisenser –kontingent for elever (Elevbevis og A-sertifikat)

18 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 18 Rapportering Send en redegjørelse til Idrettens Studieforbund om at store kostnader ved våre kurs oppstår i forkant av alle kursene, for eksempel –-kontroll og vedlikehold av felleseid klubbutstyr –-vedlikehold/leie av flykapasitet til utdanningshopp Dokumenter kostnader ved kopi av bilag

19 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 19 Støtte En gruppe på fem eller flere elever kvalifiserer seg til A-sert –Kr 3.200,- En gruppe på fem eller flere elever kvalifiserer seg til utsjekker før B-sert –2.960,- En gruppe på fem eller flere elever kvalifiserer seg til B-sert –2.160,-

20 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 20 Unngå å gjøre feil Det gis ikke støtte til grunnkurs fallskjerm Sørg alltid for å lagre dokumentasjon –Send heller kopi av flere dokumenter Vær etterretlig og rapporter faktiske kurs Ettersyn fra NIF/NOK, ISF eller Kulturdepartementet vil komme

21 Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 21 Inkluder HI og I-2’er Informer HI om dette snarest Krev at HI setter opp dette som tema på instruktørmøte Organiser grupper av elever som gjør utdannelsen likt Ta kontakt med ISF lokalt snarest


Laste ned ppt "Fallskjermseksjonen F/NLFs fagseminar 18. mars 2001, # 1 Fagseminar klubbdrift 2001 18. mars 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google