Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Trafikketaten 400 ladepunkter på 4 år for EL-motorvogner Marianne Mølmen førstekonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Trafikketaten 400 ladepunkter på 4 år for EL-motorvogner Marianne Mølmen førstekonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Trafikketaten 400 ladepunkter på 4 år for EL-motorvogner Marianne Mølmen førstekonsulent

2 Bakgrunn – politisk vedtak “Byrådet bes etablere 400 ladepunkter for elbiler i perioden 2008 – 2001, hvorav 100 nye ladestasjoner i 2008. Det settes av 4 millioner kroner til å installere ladepunktene, finansiert av parkeringsfondet. Parkeringsplasser skal reserveres for elbiler. Et hensiktsmessig antall ladestasjoner for elbiler etableres også utenfor sentrumsområdet.” Bystyrets budsjettbehandling desember 2007, verbalforslag s35, Nye ladestasjoner

3 Starten 20 plasser for EL-motorvogner i Saga P-hus, Munkedamsveien – åpnet 9. mai 2008.

4 Saga P-hus, 20 plasser

5 Skilt

6 Utstyr i fase 1 Defa

7 Utstyr i fase 1 Garo

8 Veien til stikkontakten •Forslag til lokasjon av ladepunktet •Befaring av el-entreprenør og egen driftsseksjon •Uttegning av plassering av ladepunkt(ene) •Forslag til skiltforskrift oversendes politiet •Skiltforskrift mottas fra politiet •Bestilling sendes el-entreprenør •El-entreprenør sender søknad til strømleverandør •Strømleverandør godkjenner søknaden •El-entreprenør sender gravesøknad til Samferdselsetaten •Samferdselsetaten godkjenner søknaden •Graving igangsettes •Utstyr monteres •Nettpartner eller evnt. el-entreprenør kobler til strømmen •Etterarbeid av gravearbeidene utføres •Ladepunktet settes i drift

9 Åpning ved byrådssekretær Lene Langemyr, 12. november 2008

10 Hammersborg Torg - 6 plasser åpnet 12. desember 2008

11 Status per november 2009 74 plasser på gateplan og 20 i Saga p-hus: Totalt 94 plasser

12 Etablering av tilskuddsordning fra Klima- og miljøfondet (tidligere ENØK-fondet) til private som ønsker å etablere ladepunkter for EL-motorvogner. Private firmaer, boligsameier, borettslag, kjøpesentra og lignende, kan søke om tilskudd til å etablere ladeplasser som er reservert for EL-motorvogn. Det kan søkes om inntil kroner 10.000,- per ladepunkt. Trafikketaten håndterer søknadene og kommer med sin anbefaling før ENØK-etaten gir tilsagn og foretar utbetaling etter at ladeplassen er oppført. Et krav er at det er mulig å måle energiforbruket på plassene. Plassene vil kunne bli regnet med i den samlede summen på 400 plasser på 4 år. Ferdigstilte ladepunkt: 12 I ferd med å ferdigstilles: 20 Godkjente søknader for ladepunkt: 112

13 Presse For å få mer oppmerksomhet rundt tilskuddsordningen og utbyggingen av ladestasjoner har Trafikketaten blant annet: • Satt inn annonser i lokale aviser • Informert aktuelle store bedrifter, kjøpesentre og parkeringshus • Stått på stand (Miljøfestivalen)

14 Annet som er underveis • Utvidelse av SAGA p-hus • Ny modell - ladestasjon

15 Ladestasjon 2010 Leverandør: Proxll/ENSTO


Laste ned ppt "Oslo kommune Trafikketaten 400 ladepunkter på 4 år for EL-motorvogner Marianne Mølmen førstekonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google