Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industriell verdiskapning en mulighet for gode klimatiltak? Stortingets klimaforlik, klimatiltak og virkemidler i industrien Terje Lien Aasland, Næringskomiteen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industriell verdiskapning en mulighet for gode klimatiltak? Stortingets klimaforlik, klimatiltak og virkemidler i industrien Terje Lien Aasland, Næringskomiteen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industriell verdiskapning en mulighet for gode klimatiltak? Stortingets klimaforlik, klimatiltak og virkemidler i industrien Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

2 Norsk industri – ett godt utgangspunkt •Teknologisterke •En industri i tet •Produksjonsforståelse •Effektiv produksjon •Fornybar energi Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

3 Framtida gir utfordringer Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

4 Global kunnskap, konkurranse og klimatiltak Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

5 Mye er gjort og mer kan gjøres! Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

6 Klimakur Industripotensialet •Utslippene fra sektoren kan reduseres med 4,35 mill. tonn CO2-ekv. til 2020, tilsvarende 30 % i forhold til referansebanen •Kvotesystemet må suppleres med andre virkemidler for å utløse alle utslippsreduserende tiltak. •Utslippsreduksjoner utover 4,35 millioner tonn/år forutsetter CCS og/eller omlegging til alternative produksjonsprosesser (teknologiutvikling nødvendig) Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

7 Norge et industriland Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

8 Hvilke tiltak? Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

9 Industriell følsomhet •Viktig for samla sysselsetting –spesielt distriktene •Viktig verdiskapning i fastlands-Norge •Internasjonalt eierskap –Investeringsfølsom •Teknologi utvikling – krever investeringskraft internasjonalt –Yara, Norcem, Sil Mag, Alcoa Lista • Karbonlekkasje –Hva ender EU opp med for sin industri Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

10 Soria Moria II •Satse på utvikling og bruk av miljøteknologi gjennom tilskudd og tiltak for å redusere utslipp gjennom miljøavgifter og avtaler med industrien •Det samlede virkemiddelapparatet rettet mot norsk næringsliv skal gjennomgås for å vurdere hvordan det i større grad enn i dag kan bidra til utvikling av miljøteknologi, fornybar energi og mer miljøvennlig produksjon •Innføre Grønne sertifikater med Sverige •ENOVA og energieffektivisering Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

11 Soria Moria II •Øke FoU innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring til totalt 600 millioner kroner innen 2010 i tråd med klimaforliket •Øke forskningsbevilgningene i årene framover, i tråd med Forskningsmeldinga •Gjennomføre opptrappingsplanen for klimaforskning, jf. Klimaforliket •Styrke grunnforskningen Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

12 Virkemidlene •Gjennomgang av virkemidlene –Innovasjon Norge –SIVA –Investinor –GIEK –Eksportfinans –ENOVA •Forskningsmidlene hvordan innrettes disse mot klima? –Ny teknologi •Miljøbevilgninger/Miljøfond/Gassnova –CLIMIT –Pilot /test CCS Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

13 Forskning/ kunnskap Ide Utvikling/testfase Kommersialisering Verdiskapning Risiko kapital Lavrisiko kapital

14 Målet Å redusere norske CO2-utslipp fra industri og å legge grunnlaget for å utvikle konkurransedyktig industri tilpasset en fremtidig karbonbegrenset økonomi. Terje Lien Aasland, Næringskomiteen

15 Politisk selverkjennelse Vær ikke redd om det går langsomt fremover, vær kun redd for å stå på stedet hvil. terje.aasland@stortinget.no Terje Lien Aasland, Næringskomiteen


Laste ned ppt "Industriell verdiskapning en mulighet for gode klimatiltak? Stortingets klimaforlik, klimatiltak og virkemidler i industrien Terje Lien Aasland, Næringskomiteen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google