Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Påvirkningsparadokser - om hvordan europeisk påvirkning blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner Elin Lerum Boasson, PhD-student CANES-partnermøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Påvirkningsparadokser - om hvordan europeisk påvirkning blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner Elin Lerum Boasson, PhD-student CANES-partnermøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Påvirkningsparadokser - om hvordan europeisk påvirkning blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner Elin Lerum Boasson, PhD-student CANES-partnermøte Polhøgda 10.11.08

2 Innhold:  Bygger på to av fire case-studier i PhD- prosjektet  Dominerende forestillinger i Europeiseringsforskningen  Nye innsikter fra PhD-prosjektet så langt  Implikasjoner for CANES-partnere

3 Bygger på to case-studier  Organisatoriske endringer 2000-2008 –Ferdig:Fjernvarme og vind blant energiprodusenter –Ferdig:Lavenergi og fornybar energi i byggenæringen –2009:Solcelleprodusenter i prosessindustrien –2009:CO2-deponeringsaktører i oljeindustrien  Forklaringsfaktorer –Europeiske omgivelser: Samspill EUs klimapolitik- statsstøtteregler-Europeiske trender-markedsutvikling –Nasjonal politikk –Nasjonale næringers tradisjoner og kultur

4 Dominerende forestillingerI  Politiske organisasjoner i fokus –Påvirkning skjer mellom det politisk nivå i EU og de nasjonale parlamenter og regjeringer  Forvaltningens kultur/institusjonelle logikk –Myndighetene i fokus, ikke nasjonale næringer  Forklaring av offentlig politikk og organisering –Man tar for gitt og/eller problematiserer i liten grad om eventuelle politiske endringer vil gi samfunnsendringer

5 Dominerende forestillinger II  Goodness of fit –EU-politikk vil kun medføre nasjonal endring dersom det er forskjell mellom EU-politikk og nasjonal politikk og/eller tradisjon. –EU-påtrykk for endring vil fremme nasjonal endring  Mangel på spesifisering av hvordan det Europeisk nivået påvirker –Hvilke aktører som aktiviseres nasjonalt problematiseres sjelden –Europeisk og nasjonalt nivå fremstilles statisk

6 Nye innsikter I  Relasjon EU-nasjonale næringer er viktig –Om næringene forholder seg aktivt til EU- politikken eller ikke kan avgjøre nasjonale effekter –Om næringene forholder seg til enkelte deler, eller helheten av EU-politikk, har betydning  Både nasjonale myndigheters og næringenes institusjonelle logikk avgjør –Energi: Samfunnsøkonomi vs bedriftsøkonomi –Bygg: Ingeniørlogikk vs bedriftsøkonomi vs samfunnsøkonomi vs håndverklogikk

7 Nye innsikter II  Det politiske nivået er ikke viktigste mottaker av Europapåvirkning –Næringene kan endres selv om ikke nasjonal politikk endres –Nasjonal politikk kan endres uten at dette fører til at næringene endres –Om politikerne engasjeres seint kan de snu effektene av påvirkningen fra Europa

8 Nye innsikter III  Likhet mellom det Europeiske nivået og det nasjonale fremmer endringer, ikke omvendt –At både EU og norske regjeringer har satte mer ambisiøse mål fremmet endring(fornybar, energisparing) –Likhet i energiprodusentenes bedriftsøkonomiske logikk i Norge og Europa fremmet vindkraftendringer –Kontrast mellom OED og regjeringens samfunnsøkonomiske logikk hemmet ideen om grønne sertifikater å gi større effekter –Kontrast mellom OEDs samfunnsøkonomiske logikk og statsstøttereglene hemmet større endring –At EU har engasjert seg mer i fornybar elektrisitet enn i varme har gjort det lettere å skape nasjonale endringer innen varme enn elektrisitet

9 Nye innsikter IV  Oversetterne har stor betydning for om organisatoriske endringer oppstår eller ikke –Energi: OED oversatte statsstøtte, selskapene oversatte grønne sertifikater –Bygg: KRD oversatte i forhold til byggeforskrift, OED oversatte merkeordningen for bygg og statsstøtt  Koordingering mellom oversettere kan avgjøre –OED og næringen var ikke koordinert verken når det gjaldt statsstøtteregler eller RES-direktiv og dette hemmet større endringer i forhold til vindkraft  Det er vanskelig å spesifisere mekanismene bak normativ påvirkning mellom EU og nasjonale næringer, men den skjer

10 Demokratiske paradokser  Regjering og Storting har stor makt –Klarte å få energiprodusentene opptatt av varme –Stoppet grønne sertifikater  Liberalisering kan åpne for politisk styring, men politikerne har problemer med å styre liberaliserte næringer –Ingeniør- og samfunnsøkonomilogikker er enklest å ty til politisk –Energi: klarer ikke å lage støttesystem for el. –Bygg: klarer ikke å lage virkemidler for får ned energiforbruket i næringsbygg

11 Implikasjoner for CANES- partnere I  Aktivt forhold til EU-politikk –Kan brukes strategisk, men er sjeldent nok –Man må være bevisst hele omfanget av EU- politikk (husk statsstøttereglene!)  Ta hensyn til alle sentrale forhold når dere kartlegger det politiske mulighetsrommet –Europeisk politikk og utvikling –Nasjonal politikk –Nasjonal forvaltning

12 Implikasjoner for CANES- partnere II  Ikke bli for oppslukt i favorittløsningen deres  Vær oppmerksom på kognitive rammer –Egne tendenser til ønsketenkning –Forsøk å forstå forvaltningens logikk –Forsøk å forstå forholdet forvaltning-politikere  Ikke mist fokuset på hva dere vil oppnå  Vær åpen for å forhandle frem kompromissløsninger


Laste ned ppt "Påvirkningsparadokser - om hvordan europeisk påvirkning blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner Elin Lerum Boasson, PhD-student CANES-partnermøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google