Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

2 Alle kan energimerke nå  1. januar 2010: Ordningen trådte i kraft. Attester er gyldige i 10 år  1. juli 2010: Plikt til å merke ved nybygg, salg og utleie  31. desember 2011: Merking store yrkesbygg  31. desember 2011: Energivurdering tekniske anlegg

3  Lederartikkel Stavanger Aftenblad 27.02.10

4 Stor interesse for energimerking og energieffektivisering  Åtte av ti ønsker å redusere energibruken  Tre av ti planlegger investering i tiltak for en energieffektiv bolig  Seks av ti tror at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk  Annenhver boligeier mener energimerket vil ha betydning neste gang de kjøper bolig  Undersøkelse gjennomført av Sentio desember 2009, 2100 intervjuer

5 Fakta om ordningen  Det er bygningen/boligen som merkes – ikke brukeren  Eier er ansvarlig for merkingen  Merk på www.energimerking.no (data fra kommersielle verktøy overføres)www.energimerking.no  Kompetansekrav for å merke yrkesbygg og nye boliger

6 Målene med energimerking  Økt bevissthet om energibruk i bygninger  Bedre beslutningsgrunnlag ved kjøp og leie av bygg  Forbedre energistandarden i bygg ● Flere gjennomfører energieffektiviserende tiltak ● Stimulere til energivennlige nybygg  Mer differensiert verdsetting av bygninger  Redusert energibruk i bygninger på sikt

7 Energibruken i bygg skal reduseres  Bedriftenes innsats for redusert energibruk viser samfunnsansvar  God økonomi for bolig- og byggeier  Stimulere langsiktighet i bygge- og eiendomsbransjen ● Passivhusstandard innen 2020  Global og europeisk utvikling setter rammer for norsk virksomhet ● Energimerking et virkemiddel for EUs klimamål

8 Fremmer energieffektive bygg A B C D E F G Motivasjon til å gå lengre enn byggeforskriftene i nye hus Boligene blir bedre: Passiv- /lavenergihus kan få A Gamle boliger er lite energieffektive – kan oppgraderes

9 Differensiert verdsetting av bygg Kjøper, leietaker Selger, utleier og nybygger av bygg og boliger Krav om informasjon i form av energiattest ved markedsføring

10 Energimerke og oppvarmingsmerke Beregnet levert energi ved normalisert bruk og normalisert klima

11 Oppvarmingsmerket  Forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann), som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass  Liten andel (el/fossilt) gir best merke (grønn)  Oppvarmingsmerket skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme

12 Energiattesten er resultatet av energimerking  Energimerket basert på beregnet levert energi ved normalisert bruk og normalisert klima  Oppvarmingsmerke  Tiltaksliste skal gi eieren veiledning om mulige tiltak for å oppnå mer effektiv energibruk  Dokumentasjon som gir ny eier mulighet til å kontrollere oppgitte data

13 Enkel registrering er enkelt

14 Detaljert registrering tar lengre tid, men vil ofte gi bedre karakter

15 Energimerking i utvikling  Energimerking vil ikke være et statisk system ● Utbedre brukervennlighet ● Endringer over tid ● Standarder og forskrifter vil bli videreutviklet og skjerpet ● Revisjon av EU-direktivet vil komme

16 Få et forsprang med energimerking  Tidlig utnyttelse av energimerkingssystemet: ● Viser samfunnsansvar ● Gir god økonomi for bolig- og byggeier ● Gjør det lettere for kommunene å sette seg energipolitiske mål ● Letter markedsføringen av gode energiløsninger for utbyggere ● Styrker etterspørselen etter gode energiprodukter og - tjenester

17 Forsvarsbygg bruker attesten

18 Ta i bruk energimerking  Energiattester fra 1.1.2010 er gyldige i 10 år  Energimerk på www.energimerking.nowww.energimerking.no ● Enkel løsning ● Flere valgmuligheter for yrkesbygg  Lag en plan for bygningsmassen ● Oversikt/dokumentasjon for bygningene ● Finn fagperson (egne eller eksterne) ● Registrer data ● Ta ut attesten


Laste ned ppt "Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google