Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljørettet helsevern - hvordan kan helse- og avfallsetater i kommunene samarbeide Arild Øien Rådgiver i Helsedepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljørettet helsevern - hvordan kan helse- og avfallsetater i kommunene samarbeide Arild Øien Rådgiver i Helsedepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljørettet helsevern - hvordan kan helse- og avfallsetater i kommunene samarbeide Arild Øien Rådgiver i Helsedepartementet

2 Regelverket om miljørettet helsevern Miljørettet helsevern er en kommunal oppgave (under helsetjenesten) etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 ”Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte ” a) miljørettet helsevern b) helsestasjonsvirksomhet c) helsetjenester i skoler d) opplysningsvirksomhet e) fengselshelsetjeneste Kommunehelsetjenesteloven § 1-4 (samarbeidsoppgaver) og kapittel 4a (kontroll- og tilsynsoppgaver) Forskrifter Gir mer presise regler for feltet miljørettet helsevern

3 Hva er miljørettet helsevern Biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer. Inneklima, sanitærforhold, støy og vibrasjoner, avfall, skadedyr, luftkvalitet, forurensning til vann og grunn, lukt, smittevern (tarminfeksjoner fra vann, legionella fra kjøletårn), stråling, ulykker, stedskvalitet, estetikk, transportilbud, aktivitetsmuligheter, friluftsliv og naturkontakt, trygghet og sikkerhet, Sosiale miljøfaktorer er oppmerksomhet mot bomiljø, velferd, fordeling, sosiale nettverk, rusmiddelbruk, vold og kriminalitet og sysselsetting.

4 Kommunens oppgaver – ”samarbeidsoppgaver” Oversikt over helsetilstanden i kommunen Foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak Rådgivning og medvirkning i plan- og beslutningsprosesser

5 Kommunens oppgaver –”myndighetsoppgaver” Godkjenning av virksomheter Føre tilsyn med virksomheter og eiendommer Pålegg om granskning, opplysningsplikt og konsekvensutredning Behandle klager og evt. gi pålegg om retting og stansing

6 Avfall og miljørettet helsevern Kommunehelsetjenesteloven § 4a-8 ”forhold som direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen” Presisert i forskrift om miljørettet helsevern: § 7 – Overordnet krav § 9d – krav om håndtering og oppbevaring av avfall på helsemessig forsvarlig måte § 9e – luktplager som er til helsemessig ulempe skal unngås § 10 b – forsvarlig renhold med helsemessig tilfredsstillende metoder

7 Virkeområdet til miljørettet helsevern Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens arbeid og virkemidler innen miljørettet helsevern

8 Avfall og miljørettet helsevern Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 24 Forskrift om skadedyrbekjempelse

9 Funksjonskrav ”helsemessig tilfredsstillende”/ ”helsemessig forsvarlig” / ”hygienisk tilfredsstillende” Krav til resultat, ikke krav til fremgangsmåte Rom for funksjonelle og fornuftige løsninger Helhetsvurdering Sikkerhetsnettet


Laste ned ppt "Miljørettet helsevern - hvordan kan helse- og avfallsetater i kommunene samarbeide Arild Øien Rådgiver i Helsedepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google