Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgskonferansen 2011 High-tech for de få eller nyvinning for de mange? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 7. november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgskonferansen 2011 High-tech for de få eller nyvinning for de mange? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 7. november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgskonferansen 2011 High-tech for de få eller nyvinning for de mange? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 7. november 2011

2 Hva er oppdraget? – Befolkningens sammensetning og behov endres – Tydeligere krav til dokumentert kvalitet – Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor – Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Bred enighet om utfordringsbildet

3 Behov for ny teknologi og innovasjon Bestillingen er: Enkel, brukervennlig og effektiv teknologi for de voksende pasientgruppene Ikke bare sofistikert høyteknologi for de få.

4 Hva er innovasjon? ”Innovasjon er et nytt produkt, en ny tjeneste, ny produksjonsprosess, ny anvendelse eller ny organisasjonsform som er tatt i bruk og er gjenbrukbart for andre og skaper verdier for oss – økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte ”

5 Beat for beat

6 Innovasjon – et eksempel ”Omorganisering og bedre logistikk ved operasjonsavdelingen førte til at Sykehuset Namsos økte antallet kirurgiske inngrep med 40 prosent, uten flere ressurser. - Vi var spente på om det var mulig å overføre prinsippene for pasientflyt også til et offentlig sykehus… - Det er millioner å spare i helsevesenet, mener overlege Robin Gaupset.” Dagens Medisin 13. oktober 2011

7 Innovasjon – et eksempel Fast-track hofteprotese ved St. Olavs Hospital

8 Forskning for bedre helsetjenester Kvalitet Relevans Universitetet Helsetjenesten Lavest prioritert

9 Samarbeid om kommersialisering TTO (Technology Transfer Office) Alle landets helseregioner deltar med eierandeler sammen med universitetene Et aktivt eierskap gir mulighet til å utvikle TTO som strategisk verktøy

10 Kunnskapsbase og behovsorientering HUNT, Nord-Trøndelag Tromsø-undersøkelsene HUBR, Oslo HUSK, Hordaland - med flere Kartlegging av folkehelse - og grunnlag for forskningsinnsats

11 Kunnskap om endrede behov – tar vi de inn over oss? Kristian Midthjell Jostein Holmen Steinar Krokstad 2010 HUNT NTNU Forekomsten av fedme (BMI >30), blant menn (30-69 år) i Nord-Trøndelag HUNT 1 1984-1986 HUNT 2 1995-1997 HUNT 3 2006-2008

12

13 Samhandling og utvikling av helsetjenesten - Primærhelsetjeneste er den store helseaktøren - og vil være det i framtida - Primærhelsetjenesten er av stor betydning for de store og voksende pasientgruppene - Derfor er det et særlig behov for å forsterke innsatsen innen forskning og innovasjon

14


Laste ned ppt "Helse- og omsorgskonferansen 2011 High-tech for de få eller nyvinning for de mange? Adm. direktør Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF 7. november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google