Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner?. Postoperative sårinfeksjoner er: Infeksjon etter gjennomgått kirurgisk inngrep som oppstår i eller utgår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner?. Postoperative sårinfeksjoner er: Infeksjon etter gjennomgått kirurgisk inngrep som oppstår i eller utgår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner?

2 Postoperative sårinfeksjoner er: Infeksjon etter gjennomgått kirurgisk inngrep som oppstår i eller utgår fra operasjonslokalisasjonen Omfatter også infeksjoner i organ og hulrom

3

4 Konsekvenser av en postoperativ sårinfeksjon for pasienten Økt sykelighet og nedsatt livskvalitet Økt dødsrisiko Lengre liggetid Ofte reinnleggelse Økt antibiotikaforbruk Økte utgifter grunnet lengre rekonvalesens

5 Samfunnsmessige konsekvenser av postoperative sårinfeksjoner Økte kostnader –behandlingskostnader Hver postoperativ sårinfeksjon koster i USA mellom 400 og 2 600 US $ Hver infisert hofteprotese kostet i Sverige 350 000 kr –økt utbetaling av sykepenger Komplikasjonsbehandling fortrenger primærbehandling Økt antibikabruk trigger resistensutvikling

6 Postoperative sårinfeksjoner- forekomst og forebyggingspotensiale

7 Forekomst av postoperative sårinfeksjoner Uren kirurgi –ca 40% Ren kirurgi – 1,5% Ultraren kirurgi –0,5% ved korrekt bruk av forebyggende tiltak og antibiotikaprofylakse Cruse and Ford 1980

8 Forebyggingspotensiale 20-30% av infeksjoner kan forebygges Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner

9 Forhold som påvirker infeksjonsutvikling Forhold ved pasienten (alder, underliggende sykdom m.m) Forhold ved behandlingen (kirurgisk teknikk, ulike forebyggende tiltak)

10 Tiltak for å redusere infeksjonsforekomst Overvåking Tilstrekkeltig smittevernpersonell Tilstrekkelig og adekvat personell, resursser og utstyr Dedikert personell Kunnskapsbaserte tiltak God håndhygiene Hawthorne effekt?

11 Overvåking er et nøkkeltiltak Overvåking med tilbakemelding til kirurger –reduserer infeksjonsforekomst i seg selv –gjør det lettere å målrette og evaluere infeksjonsforebyggende tiltak –er grunnlag for kunnskapsbaserte tiltak –kan avdekke svikt i rutiner og utbrudd

12 Forutsetninger for å ha god effekt av overvåking Forståelse i ledelsen og fagmiljø at dette er viktig og nyttig –tilstrekkelige ressurser Systematisk innsamling og bruk av data –fortrinnsvis elektronisk datafangst –fortløpende overvåking –vurdering og bruk av resultater –tilbakemelding til kirurger

13 Fordeler med insidensovervåking Løpende oversikt over infeksjonsforekomst Kan undersøke hvilke variabler som øker risikoen Kan korrigere for forskjeller i risikovariabler ved sammenlikning mellom sykehus Gir vedvarende oppmerksomhet Er et konstnadseffektivt tiltak

14 Hvordan bruke data Verktøy for det enkelte sykehus –dokumentere kvalitet av behandling –verktøy for kvalitetsforbedring –utgangspunkt for forskning –argumentere for ressurser til smittevern Sentrale helsemyndigheter –oversikt over forekomst av postoperative infeksjoner –en av mange faktorer for fritt sykehusvalg

15 Oppsummert Mange får en postoperative sårinfeksjon 20-30% av infeksjonene kan forebygges Overvåking er et nøkkeltiltak for kvalitetsforbedring

16 Pasientene tar sykehusinfeksjoner alvorlig - det må helsevesenet og!


Laste ned ppt "Hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner?. Postoperative sårinfeksjoner er: Infeksjon etter gjennomgått kirurgisk inngrep som oppstår i eller utgår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google