Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntaks- og formidlingskonferansen 2013 Martin Vestergaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntaks- og formidlingskonferansen 2013 Martin Vestergaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntaks- og formidlingskonferansen 2013 Martin Vestergaard

2 26 år Gift Skien/Kristiansand Master i Offentlig politikk og ledelse Oxford Research Universitetet i Agder

3 Bakgrunn Lærekandidatordningen – Hva er det? – Planlagt løp mot grunnkompetanse innen yrkesfag – Begrenset antall læreplanmål (ILKP) Telemark fylkeskommmune ”Hemmeligheten i Reform 94”

4 ”Med jobb i sikte” En analyse av gjennomføring i videregående opplæring og overgang til arbeidslivet for kandidater som omfattes av lærekandidatordningen i Telemark

5 Problemstilling Hvordan påvirker trekk ved individet og faktorer i systemet, prestasjonene til kandidater i et planlagt løp mot grunnkompetanse i videregående opplæring, og deres overgang til arbeidslivet?

6 Teoretisk grunnlag

7 ”Ok, nå har jeg deltatt i trekningen angående spørreskjemaet. Mvh…”

8 Funn 1)Kompetansebevis (R 1 ) og Jobb (R 2 ) a) Positiv sammenheng b) NAV 2)Skole / Bedrift a) Ser alt under ett b) Bedrift best sammenheng med R 1 og R 2 3)Hjemmet a) Rus, kriminalitet, fosterhjem… b) Positivt for R 1, Ingen sammenheng med R 2

9 Funn forts. 4)Mestringstro – Overdreven mestringstro Prosent som gjennomfører VGO Mestringstro

10 Funn forts. 5)Tilpasset opplæring (TPO) a) ”Finnes det grenser for hvor tilpasset skolen skal være?” b) Positivt for R 1, men… c) Ingen sammenheng med R 2 = Bjørnetjeneste? Avviket mellom kandidatenes behov for TPO og systemets evne til å imøtekomme behovet gjør det rimelig å stille spørsmål om det er systemsvikt mellom etterspørsel og tilbud. Eller er heller spørsmålet: Hvor tilpasset må TPO være for å være tilpasset?

11 Funn forts. 6)Pushing a) Ingen sammenheng med gjennomføring i VGO (R 1 ) og overgang til arbeidslivet (R 2 ) b) Lite pushing - Puter under armene?

12 Hva var det viktigste du lærte deg i løpet av tiden som lærekandidat? 48 av 106: Fagrelatert kunnskap 42 av 106: - Lære av feil- Å være trygg på meg selv- Sosialt - Mer moden- Å møte til tida- Selvstendig - At jeg kan noe- Å stå på- Samarbeid - Ansvar- Å være del av en arbeidsplass- Mestring - Å være meg selv- Å fungere sammen med andre

13 Avsluttende tanker Jo mer vi vet, dess mer forstår vi at vi ikke vet Praksiskandidater – Et steg på veien? I Telemark: 30 % av de som avlegger fagprøve er voksne Gap for de som havner på utsiden – LKO en fornuftig løsning?


Laste ned ppt "Inntaks- og formidlingskonferansen 2013 Martin Vestergaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google