Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNER MED 30 ELLER FLERE I VALGMANNTALLET 2005 SKAL I TILLEGG: velge samevalgstyre arrangere valgting foreta foreløpig opptelling føre møtebok innrapportere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNER MED 30 ELLER FLERE I VALGMANNTALLET 2005 SKAL I TILLEGG: velge samevalgstyre arrangere valgting foreta foreløpig opptelling føre møtebok innrapportere."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNER MED 30 ELLER FLERE I VALGMANNTALLET 2005 SKAL I TILLEGG: velge samevalgstyre arrangere valgting foreta foreløpig opptelling føre møtebok innrapportere til Valgnatt

2 PRØVING AV FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGER En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom a)velgeren er innført i Sametingets valgmanntall i kommunen, b)stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er c)stemmegivningen er avgitt til rett tid

3 PRØVING AV FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGER d)stemmegivningen er avgitt til rett stemmemottaker, med mindre den er avgitt som brevstemme e)omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet f)velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning g)stemmegivningen er kommet inn til samevalgstyret innen kl. 21 på valgdagen.

4 GODKJENNING AV STEMMESEDLER En stemmeseddel skal godkjennes dersom a)det fremgår at den gjelder sametingsvalget b)det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på c)partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen.

5 TELLING AV STEMMESEDLER AVGITT PÅ FORHÅND Foreløpig opptelling starter senest 4 timer før valglokalene stenger Holde noen stemmegivninger utenfor og blande med sent innkomne Må ta hensyn til hemmelig valg, kan utsette telling til alle forhåndsstemmegivninger er mottatt Innrapportering til Valgnatt

6 VALGTING Tid og sted, samt kunngjøring: som for stortingsvalget. Stemmegivning i valglokalet også i stor grad lik stortingsvalg (stemmestyre, legitimering, enerom og usett, hjelp til stemmegivning, særskilt omslag) Valgene skal likevel holdes atskilt, bruk egen urne til sametingsvalget, godt merket. Forskjeller angående manntall, kryssing og stemmeseddelkonvolutt

7 KRYSSING I MANNTALL Avhenger av hvordan valget er organisert a)Valg i alle stemmekretsene, og manntallet fordelt på stemmekrets: Kan krysse av i hver krets b)Valg i alle/flere stemmekretser, men bare ett manntall, hos samevalgstyret: Krysses hos samevalgstyret. Velger må kunne identifiseres. c)Bare ett stemmested: Krysser på stedet.

8 BRUK STEMMESEDDELKONVOLUTT OGSÅ PÅ VALGTING Velgeren legitimerer seg, får en stemmeseddelkonvolutt og henvises til avlukke Velgeren legger selv konvolutten i urne Bruke særskilt omslag dersom velger er forhåndsavkrysset eller ikke i manntallet.

9 TELLING OG VIDERESENDING Foreløpig telling av valgtingssedlene hos samevalgstyret Innrapportering med en gang til opptellingsvalgstyret i kretsen Valgnatt Møtebøker

10 MØTEBOK FOR STEMMESTYRET Kan krysse for A3 dersom stemmer ikke mottatt Fyller bare ut B2 dersom man har flere mottakssteder, men sentralt manntall Husk underskrift Kommunene orienterer om dette i sin opplæring av stemmestyrene

11 MØTEBOK FOR SAMEVALGSTYRET Har i stor grad de samme rubrikkene og den samme logikk som møtebok for valgstyret ved stortingsvalget Avsluttes etter foreløpig opptelling, ettersom endelig opptelling foregår hos opptellingsvalgstyret

12 USIKKER? Ta kontakt med Sametinget eller Valgforum hvis dere har spørsmål Viktig nr 1: Husk å rapportere inn til Valgnatt med en gang etter foreløpig opptelling. Viktig nr 2: Husk å sende materiellet videre til opptellingsvalgstyret.


Laste ned ppt "KOMMUNER MED 30 ELLER FLERE I VALGMANNTALLET 2005 SKAL I TILLEGG: velge samevalgstyre arrangere valgting foreta foreløpig opptelling føre møtebok innrapportere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google