Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortings- og sametingsvalget 14. September 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortings- og sametingsvalget 14. September 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortings- og sametingsvalget 14. September 2009

2 Spesielle forhold ved de enkelte stemmestedene • Stor variasjon fra sted til sted • Har hatt møte med vaktmestrene, både de og dere kan kontakte oss direkte om ”lokale” forhold • Valgtelefonen 725 46080 • Øyvind Øyen 911 12 811 eller 725 46191

3 Skoledag • Vanligvis er det skolefri på valgdagen, men ikke i år • Sannsynligvis ikke noe stort problem, det har vært SFO på valgdagen tidligere • Elevene kommer til å ha uteskole, turdag el l • De fleste velgerne kommer etter skoletid

4 Kirkevalg • Valg til menighetsråd og bispedømmeråd foregår også 14.9., og delvis på samme sted • Dette er kirkens ansvar, men vi må samarbeide om praktiske løsninger for valglokalet • Kirkevalget skal være i nærheten av stortingsvalget, men tydelig atskilt • Det beste er at valgene er i hvert sitt rom, i samme bygg

5 Flytting av valglokale Noen kretser har flyttet til annet valglokale: • Elgeseter/Øya: Øya helsehus, kantine. • Rosenborg: Bispehaugen skole, gymsal • Lade: Kirkelig aktivitetssenter • Nardo: Nardo skole • Byåsen: Byåsen skole, festsal • Breidablikk: Industriveien 7, 2. etasje • Åsheim: Åsheimhallen

6 4 nye stemmekretser • 36 Brundalen (Brundalen skole) • 37 Eberg (Eberg skole) • 38 Møllenberg (Off. serv.kontor Østbyen) • 39 Vikåsen (Vikåsenhallen) • De to første skilt ut fra Charlottenlund, Åsvang, Strindheim, Blussuvoll • De to siste ved å dele Rosenborg og Ranheim

7 Økt bemanning på noen steder • Ekstra sekretærassistent på krets 3 Kalvskinnet og 4 Elgeseter/Øya • Sekretærassistent på 28 Nypvang, 30 Spongdal og 32 Rye • En krysser til på kretsene 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 22, 26, 29, 31, 33, 34, 35

8 Avlukker • Har ikke budsjett til å skifte ut så mange som vi hadde ønsket • De 4 nye kretsene, samt 9 Lade, får nye avlukker, av samme type som kretsene 1, 3, 12 og 14 fikk i 2007 • Prøver ut ny designløsning i krets 22 Byåsen • Noen kretser kan få flere avlukker, evt skiftet ut helt ubrukelige.

9 Stemmesedler • 14 partier stiller til valg: Ap, SV, Sp, V, KrF, H, FrP, DEM, KSP, Kystp, MDG, NKP, PP, R • Bestilt 1 eske á 500 sedler av hvert parti til hver krets. Flere esker av de store partiene • Sjekk ”beholdningen” i avlukkene med jevne mellomrom

10 Tilgjengelighet • For funksjonshemmede og andre • Reservert HC-parkering nær inngangen • Inngang uten trapp/terskel • Elektrisk døråpner slått på hvis det finnes • HC-WC låst opp og ryddet • Eget avlukke for rullestoler • Heis? Med egen nøkkel?

11 Materiell og utkjøring • Materiell pakkes i en stor trekasse og en mindre trekoffert. • Kjøres ut søndag 13. sept fra kl 1530 • Stemmestyrets leder må være på plass ved levering, avtal oppmøte med vaktmester

12 Hente nøkler VIKTIG MELDING: • Stemmestyrets leder henter nøkler fredag 11. september mellom kl 0730 og 1800. • Hos Øyvind Øyen, rådhuset, Munkegata 1 • Send en stedfortreder hvis det ikke passer • Evt ring for spesialavtale, eks dagen før

13 Nøkkelhenting søndag • Gjelder kretsene 18, 19, 28, 30 og 32 • Nøkler hentes søndag 13. september mellom kl 1500 og 1600. • Rådhuset, inngang baksida • Trekoffert hentes samtidig • Ring 911 12 811 hvis døra er låst

14 Oppsett av valglokalet • Klargjøres på søndag sammen med vaktmester er etter nærmere avtale • Oppsett må tilpasses det enkelte valglokalet • Velgerens rute er: inngang – avlukke – krysserbord – urne – utgang • Dersom det er to dører, kan det være en fordel å skille inngang og utgang

15 Mulig oppsett av valglokale

16 På valgdagen • Oppmøte til 0800, eller etter avtale • Presentasjon og orientering • Valglokalet åpent for velgere fra 0900 til 2100 • Mat bringes rundt til lunsj og middag, men ta med termos til morgenkaffen, samt evt ekstra matpakke hvis dere syns dette blir for lite • Ingen partimarkering i valglokalet

17 Loddsalg • En tradisjon, godkjent av valgstyret • Plasseres slik at det ikke forstyrrer valget • Ikke i valglokalet eller de rom velgeren må passere for å komme inn i valglokalet • Godkjente søknader på følgende stemmesteder: 9, 12, 13, 14, 16, 24, 27, 28, 29, 35.

18 Stemmegivningen • Velgeren tas imot og vises til avlukke • Velgeren bretter seddelen slik at partinavn ikke vises • Velgeren vises til krysserbordet, riktig rode • Legitimasjon, kryssing, stempling, vises til urne • Velgeren legger stemplet seddel i urne

19 Noen regler for stemmegivning • ”I enerom og usett”. To eller flere velgere kan derfor ikke gå sammen inn i avlukket. • Evt assistanse skal gis av stemmestyret. En ekstra hjelper kan i spesielle tilfeller pekes ut av velgeren selv. Taushetsplikt. • Velgerne må selv møte opp ved valglokalet. • Kan i spesielle tilfeller stemme ”på gårdsplassen”

20 Hva gjør du når …. En velger har det travelt og legger førerkortet i urna sammen med stemmeseddelen. Velgeren sier: Jeg MÅ har førerkortet tilbake med en gang, det haster ….. Diskuter ulike alternativer for løsning.

21 Stemmegivninger i særskilt omslag Tre ulike typer: 1.Velgeren finnes ikke i kretsmanntallet, men er manntallsført i en annen krets i Trondheim (såkalt fremmedstemme) 2.Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim 3.Velgeren har stemt før og er avkrysset i manntallet Velgeren sendes til sekretærbordet

22 Fremgangsmåte fremmedstemmer • Velgeren vises til sekretærbordet, legitimerer seg og vises og deretter til avlukke • Velgeren tar en seddel, bretter den og går tilbake til sekretærbordet • Seddelen stemples og legges i en stemmeseddelkonvolutt • Konvolutten legges i en omslagskonvolutt • Velgerens navn og data skrives på konvolutten

23 Telefonvarsling, fremmedstemmer • Ring til velgerens krets og fortell at dere har mottatt en fremmedstemme fra en av kretsens velgere • Velgerens krets krysser av i manntallsboka med grønn penn • Får dermed kontrollert om vedkommende står i manntallet • Sikrer at ingen velgere drar fra sted til sted

24 Sametingsvalget • Tar imot stemmer på alle stemmestedene • Henvender seg til sekretærbordet • Velgeren får blå stemmesedler og konvolutt og vises til avlukke • Legger konvolutt i urne på sekretærbordet • Ingen manntallsavkryssing • Etter kl 2100: åpne urne og noter antall • Egen møtebok

25 Sortering før telling • Urnene tømmes, og sedlene klargjøres for telling/sorteres på parti • Blanke sedler sorteres og protokolleres for seg • Sedler uten stempel legges til side i en egen konvolutt • Andre sedler som stemmestyret er i tvil om kan godkjennes, legges også til side i konvolutten

26 Mer om ”tvilsomme” • Tvilsom betyr at det ikke er åpenbart at seddelen kan godkjennes • Legg til side i konvolutten alt som dere er tvil om kan godkjennes, ikke ta en diskusjon på stemmestedet. Konsenterer dere om å få gjennom ”hovedstrømmen” av kurante sedler

27 Partifordeling • Når sedlene er sortert på parti, og alle blanke og tvilsomme er lagt til side, telles sedlene pr parti • Tallene pr parti ringes inn til valgsekretariatet tlf ……… • Partisedlene legges i returesker, merkes og tapes. Ubrettet, uten strikk, binders el l

28 Innlevering i fylkeshuset • Merk stedet, tellesentralen har flyttet til Erling Skakkes gate 14. • I trekofferten legger dere manntallsbøker, møtebøker, særskilt omslag, oppsamlingskonvolutt, sametingsstemmer

29 Møtebok for stemmestyret Sametingsvalget • Ingen stemmer mottatt: Kryss av for A3 • Stemmer mottatt: Skriv antallet i B • For øvrig navn i A1 og underskrifter nederst

30 Møtebok for stemmestyret Stemmestyrenes rapport til valgstyret om hva som har skjedd på stemmestedet

31 Antall kryss i manntallet • Etter at stemmegivningen er avsluttet, telles antall (røde) kryss i kretsmanntallet. • Det totale antall kryss (alle manntallsbøkene til sammen) protokolleres i møteboka. • Føres inn i rubrikk B1

32 To typer stemmegivninger Disse protokolleres hver for seg i møteboka 1.Ordinære, dvs stemmesedler lagt i urne. Protokolleres i B3. 2.I ”særskilt omslag”, altså i en spesiell konvolutt i stedet for i urne. Protokolleres i B2.

33 B2 Særskilt omslag • B2a for såkalt fremmedstemmer, altså de som er manntallsført i Trondheim, men i en annen krets • B2b for de som ikke er manntallsført i Trondheim, eller som er avkrysset fra før • Summert i B2c

34 B3 Ordinære stemmer • Teller for hvert parti og summerer, B3.1, overføres til B3.2.a • Blanke i B3.2.b • Tilsidelagte/”tvilsomme” i B3.2.c • Summen i B3.2.d tilsvarer alle sedler i urne, som skal være lik antall kryss i manntallet • Avvik i B3.3 skal kommenteres

35 Underskrift Hele stemmestyret

36 Et lite eksempel Resultatene viser følgende tall: • Ap 200, SV 50, Sp 50, KrF 50, V 50, H 100, FrP 100, DEM 10, KSP 5, Kyst 5, MDG 10, NKP 5, PP 10, R 10 (SUM=655) • 5 blanke og 1 uten stempel • 3 manntallsbøker med hhv 220, 230, 210 kryss • 6 fremmedstemmer


Laste ned ppt "Stortings- og sametingsvalget 14. September 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google