Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortings- og sametingsvalget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortings- og sametingsvalget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortings- og sametingsvalget
14. September 2009 (Noen velkomstord innledningsvis, velkommen både til nye valgmedarbeidere og gamle travere, samt gamle i nye roller.) Husk at det også er sametingsvalg, selv om det ikke medfører så mye arbeid for oss. Datoen er også en fordel å huske. Spesielle forhold om det enkelte stemmested: (Neste lysbilde)

2 Spesielle forhold ved de enkelte stemmestedene
Stor variasjon fra sted til sted Har hatt møte med vaktmestrene, både de og dere kan kontakte oss direkte om ”lokale” forhold Valgtelefonen Øyvind Øyen eller Enkelte ting som angår det enkelte stemmestedet, tar vi direkte med de det gjelder. Dere kan når som helst kontakte oss, gjerne i arbeidstida ….. Starter med en del ting som er nytt i år. Går deretter over til regler og prosedyrer, og møtebok til slutt

3 Skoledag Vanligvis er det skolefri på valgdagen, men ikke i år
Sannsynligvis ikke noe stort problem, det har vært SFO på valgdagen tidligere Elevene kommer til å ha uteskole, turdag el l De fleste velgerne kommer etter skoletid Over halvparten av stemmestedene er skoler (25 i år). Tror ikke det blir noe stort problem, men en del av rektorene nevnte det da jeg bestilte skolene til valget Pauserom og eventuelt andre nødvendigheter har jeg tatt opp med vaktmestrene.

4 Kirkevalg Valg til menighetsråd og bispedømmeråd foregår også 14.9., og delvis på samme sted Dette er kirkens ansvar, men vi må samarbeide om praktiske løsninger for valglokalet Kirkevalget skal være i nærheten av stortingsvalget, men tydelig atskilt Det beste er at valgene er i hvert sitt rom, i samme bygg På steder der det er ett stort lokale (gymsal, forsamlingssal) og ett mindre (klasserom, personalrom), bør det gå greit å holde begge valgene samtidig. Kirkevalget trenger ikke like stor plass som stortingsvalget. En utfordring er at det ikke er skolefri på valgdagen. Kanskje vanskelig å få låne flere rom enn gymsalen.

5 Flytting av valglokale
Noen kretser har flyttet til annet valglokale: Elgeseter/Øya: Øya helsehus, kantine. Rosenborg: Bispehaugen skole, gymsal Lade: Kirkelig aktivitetssenter Nardo: Nardo skole Byåsen: Byåsen skole, festsal Breidablikk: Industriveien 7, 2. etasje Åsheim: Åsheimhallen Elgeseter/Øya vil fortsatt være i området ved St.Olavs hospital, men flytter til det nye Øya helsehus. Rosenborg flytter midlertidig til Bispehaugen skole mens ny Rosenborg skole bygges. Lade flytter til Kirkelig aktivitetssenter på grunn av vanskelige forhold ved Lade skole. Nardo flytter tilbake til nye Nardo skole. Byåsen flytter tilbake til nye Byåsen skole, i rehabilitert festsal. Breidablikk bruker fortsatt Industriveien 7, men valglokalet blir i 2. etasje Åsheim benytter Åsheimhallen like ved Åsheim skole. (denne mangler i utsendt liste)

6 4 nye stemmekretser 36 Brundalen (Brundalen skole)
37 Eberg (Eberg skole) 38 Møllenberg (Off. serv.kontor Østbyen) 39 Vikåsen (Vikåsenhallen) De to første skilt ut fra Charlottenlund, Åsvang, Strindheim, Blussuvoll De to siste ved å dele Rosenborg og Ranheim Noen kretser hadde etter hvert blitt veldig store, særlig Åsvang, Rosenborg og Charlottenlund. De nye kretsene blir ”middels” store, og får utstyr og bemanning deretter. De gamle kretsene beholder inntil videre opprinnelig bemanning og utstyr. (Strindheim er så lite redusert at de får en krysser til likevel.) Håper å redusere kødannelse.

7 Økt bemanning på noen steder
Ekstra sekretærassistent på krets 3 Kalvskinnet og 4 Elgeseter/Øya Sekretærassistent på 28 Nypvang, 30 Spongdal og 32 Rye En krysser til på kretsene 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 22, 26, 29, 31, 33, 34, 35 For å redusere kødannelser, alternativ til å dele opp kretser er å styrke bemanning 1. Pga mange fremmedstemmer, erfaring fra 2007 2. Har vanligvis ikke hatt sekr.ass her 3. Prøver å unngå > 1000 manntallsførte pr krysser, samt jevn fordeling mellom rodene innen hver krets. Ikke sikkert at matematikken gir jevn fordeling i praksis, så erfaringen vil vise om det lykkes. (Lademoen har fått 2 nye kryssere, så de var mest underbemannet sett ut fra skrivebordsteori) Viktig å unngå kø mellom avlukke og krysserbord. Før avlukkene kan det bli kø dersom velgeren ”somler”. Avhjelper noe med tilstrekkelig antall avlukker.

8 Avlukker Har ikke budsjett til å skifte ut så mange som vi hadde ønsket De 4 nye kretsene, samt 9 Lade, får nye avlukker, av samme type som kretsene 1, 3, 12 og 14 fikk i 2007 Prøver ut ny designløsning i krets 22 Byåsen Noen kretser kan få flere avlukker, evt skiftet ut helt ubrukelige. Planen er å skifte ut noen avlukker fra valg til valg. Går litt tregere enn vi hadde håpet. Noen fikk nye sist, og denne gangen er det stort sett de nye kretsene som får nye avlukker. Pluss Lade, som flytter inn i Kirkelig aktivitetssenter. Departementet har pekt ut Trondheim blant testkommunene for ny designløsning for valgmateriell, bl a avlukker og urner. Vi har fått utstyr til ett stemmested, og har valgt Byåsen. Det er en stor krets, og vi er tilbake i festsalen på skolen, som er nyoppusset. Har kontakt med vaktmestrene ift supplering og utskifting.

9 Stemmesedler 14 partier stiller til valg:
Ap, SV, Sp, V, KrF, H, FrP, DEM, KSP, Kystp, MDG, NKP, PP, R Bestilt 1 eske á 500 sedler av hvert parti til hver krets. Flere esker av de store partiene Sjekk ”beholdningen” i avlukkene med jevne mellomrom 500 sedler i hver eske, bare ett parti i hver eske. H og FrP får 2 esker på drøyt halvparten av kretsene. Ap får 2 på de fleste, og 3 på de største. Vi har reservelager hvis det går tomt i løpet av dagen

10 Tilgjengelighet For funksjonshemmede og andre
Reservert HC-parkering nær inngangen Inngang uten trapp/terskel Elektrisk døråpner slått på hvis det finnes HC-WC låst opp og ryddet Eget avlukke for rullestoler Heis? Med egen nøkkel? Stor oppmerksomhet om dette på valgdagen, men det skal jo være i orden resten av året også ….. Gjelder ikke bare rullestol, men også rullator, svaksynte oa NHF har pleid å dra rundt og lage en oppsummering. Vi fikk mye bedre omtale i 2007 enn i 2005. Har gått gjennom dette med vaktmestrene, har vi dette på stell, har vi kommet langt.

11 Materiell og utkjøring
Materiell pakkes i en stor trekasse og en mindre trekoffert. Kjøres ut søndag 13. sept fra kl 1530 Stemmestyrets leder må være på plass ved levering, avtal oppmøte med vaktmester Tre flyttebiler fra Vinje, en fra valgsekretariatet blir med hver bil. Vær på plass når vi kommer, og ha telefonen påslått. Vaktmester er informert om at dere skal gjøre en avtale om å klargjøre valglokalet. Hvis stemmestyreleder er forhindret, må en stedfortreder gis ansvaret for dette.

12 Hente nøkler VIKTIG MELDING:
Stemmestyrets leder henter nøkler fredag 11. september mellom kl 0730 og 1800. Hos Øyvind Øyen, rådhuset, Munkegata 1 Send en stedfortreder hvis det ikke passer Evt ring for spesialavtale, eks dagen før Gjelder alle unntatt 18, 19, 28, 30, 32. Alltid noen som glemmer dette. Stemmestyreledere: Skriv det inn i kalenderen! Utvidet tidsramme (ift utsendt info) om morgenen, romslig slik at dere kan hente før og etter arbeidstid.

13 Nøkkelhenting søndag Gjelder kretsene 18, 19, 28, 30 og 32
Nøkler hentes søndag 13. september mellom kl 1500 og 1600. Rådhuset, inngang baksida Trekoffert hentes samtidig Ring hvis døra er låst Trekoffert og nøkler hentes av stemmestyreledere på søndag. Årsak: Materiellutkjøring med Vinjebiler rekker ikke rundt Byneset og Jonsvatnet. Stor trekasse og urner oa kjøres ut på forhånd. Trekofferten må vente til manntallsbøkene er klare. Hvorfor manntallsbøkene er så sene? Venter så lenge som mulig for å få krysset i manntallet de som har avgitt forhåndsstemme. Da ser dere om noen prøver å stemme på nytt. (Ingen angremulighet ved valget.) Rekker likevel ikke å få med alle, noen forhåndsstemmer kommer på mandags morgen. Vi ringer ut til dere slik at dere kan krysse av disse (med svart kryss) i manntallsbøkene. (Ringerunden er også en sjekk av telefonsamband, samt en mulighet til å si at alt er helt OK hos dere.)

14 Oppsett av valglokalet
Klargjøres på søndag sammen med vaktmester er etter nærmere avtale Oppsett må tilpasses det enkelte valglokalet Velgerens rute er: inngang – avlukke – krysserbord – urne – utgang Dersom det er to dører, kan det være en fordel å skille inngang og utgang Ingen standard for dette, ettersom lokalene er så ulike. Velgerens rute er imidlertid den samme.

15 Mulig oppsett av valglokale
Velgeren bør bli tatt imot ved inngangen og vist til avlukket. Bør også stå noen fra stemmestyret ved avlukkene. En fra stemmestyret skal passe urna.

16 På valgdagen Oppmøte til 0800, eller etter avtale
Presentasjon og orientering Valglokalet åpent for velgere fra 0900 til 2100 Mat bringes rundt til lunsj og middag, men ta med termos til morgenkaffen, samt evt ekstra matpakke hvis dere syns dette blir for lite Ingen partimarkering i valglokalet Stemmestyrene pleier å avtale oppmøte kl 0800, men det kan variere. Stemmestyreleder leder en kort presentasjonsrunde og orienterer om de ulike oppgavene. Stemmestyre, sekretær og sekretærassistent har fått tilsendt den samme orienteringen på forhånd. Kryssere og vakter har fått en kortere orientering om sine oppgaver. Vaktmestrene har hatt eget orienteringsmøte. De som har møtt opp kl 2100, får stemme. Stemmestyret ordner eventuell kø kl 2100. Noen steder er det kantine (krets 4, 24, 38), da får dere spise der på valgets regning Ingen kaffe i år. Bare 2 måltider. Ta av jakkemerkene som dere har brukt i valgkampen 

17 Loddsalg En tradisjon, godkjent av valgstyret
Plasseres slik at det ikke forstyrrer valget Ikke i valglokalet eller de rom velgeren må passere for å komme inn i valglokalet Godkjente søknader på følgende stemmesteder: 9, 12, 13, 14, 16, 24, 27, 28, 29, 35. På følgende stemmesteder: 9, 14, 16 Frelsesarmeen 12 Charlottenlund sanitetsforening 13 Strindheim skoles musikkorps 24 Tiller sanitetsforening 27, 28, 29, 35 Leinstrand sanitetsforening Valghåndboka: ”Loddsalg, innsamlinger og liknende som kan forstyrre valgavviklingen, er også forbudt i valglokalet og i de rom velgeren må passere for å komme inn i valglokalet.”

18 Stemmegivningen Velgeren tas imot og vises til avlukke
Velgeren bretter seddelen slik at partinavn ikke vises Velgeren vises til krysserbordet, riktig rode Legitimasjon, kryssing, stempling, vises til urne Velgeren legger stemplet seddel i urne Fint om stemmestyret er litt ”vertskap” for velgerne, tar imot og veileder Har vært litt kluss med bretting før, men det går seg vel til Dersom velgeren ikke har brettet seddelen, skal vedkommende inn i avlukket igjen for å brette. Kjøp og salg av stemmer Alle skal legitimere seg. Også broren din. De andre vet ikke at det er broren din. Kryssing og stempling hører sammen. Skal være nok stempler til alle og vel så det. Velgeren legger selv seddelen i urna. Det skal være en urnevakt som passer på. En og bare en stemplet seddel for hver velger. Kort vei fra krysserbord til urne. Ingen velgere på avveie i valglokalet etter kryssing og stempling. Ut deretter.

19 Noen regler for stemmegivning
”I enerom og usett”. To eller flere velgere kan derfor ikke gå sammen inn i avlukket. Evt assistanse skal gis av stemmestyret. En ekstra hjelper kan i spesielle tilfeller pekes ut av velgeren selv. Taushetsplikt. Velgerne må selv møte opp ved valglokalet. Kan i spesielle tilfeller stemme ”på gårdsplassen” Familiestemming er ikke lov. Ekstra hjelper er bare i helt spesielle tilfeller. Da blir det 3 i avlukker. Ikke anledning til å stemme ved fullmakt el l. Da går to ut og tar med en seddel av hver, samt urne og stempel. Legitimasjon først for kryssing. Helst skal det være så tilgjengelig at alle kommer seg inn.

20 Hva gjør du når …. En velger har det travelt og legger førerkortet i urna sammen med stemmeseddelen. Velgeren sier: Jeg MÅ har førerkortet tilbake med en gang, det haster ….. Diskuter ulike alternativer for løsning. Et alternativ er å åpne urna. I noen kommuner vil ikke det være mulig, de plomberer alle urnene. Fordeler og ulemper. Fordel med åpne urner: Kan tømmes i løpet av dagen, og man kan ”rydde opp” i slike situasjoner som denne. I offentlighet eller på bakrom? Fordeler og ulemper her også. Bakrom forstyrrer valghandlingen minst.

21 Stemmegivninger i særskilt omslag
Tre ulike typer: Velgeren finnes ikke i kretsmanntallet, men er manntallsført i en annen krets i Trondheim (såkalt fremmedstemme) Velgeren er ikke manntallsført i Trondheim Velgeren har stemt før og er avkrysset i manntallet Velgeren sendes til sekretærbordet Særskilt omslag er et kroneksempel på stammespråk innen valg Når krysseren ikke kan krysse av. Enten fordi han/hun ikke finner velgeren i manntallet, eller det står et kryss der fra før. Velgeren sendes til sekretærbordet.

22 Fremgangsmåte fremmedstemmer
Velgeren vises til sekretærbordet, legitimerer seg og vises og deretter til avlukke Velgeren tar en seddel, bretter den og går tilbake til sekretærbordet Seddelen stemples og legges i en stemmeseddelkonvolutt Konvolutten legges i en omslagskonvolutt Velgerens navn og data skrives på konvolutten Legitimasjon viktig her også, må ha velgerens identitet. Bruker stemmeseddelkonvolutt pga hemmelig valg, identiteten skrives på omslagskonvolutten. Hvis noen stusser på dette, så si at de to konvoluttene åpnes til ulik tid. Ingen mulighet for å spore hva den enkelte har stemt. Konvoluttene oppbevares hos sekretæren, skal ikke i urna.

23 Telefonvarsling, fremmedstemmer
Ring til velgerens krets og fortell at dere har mottatt en fremmedstemme fra en av kretsens velgere Velgerens krets krysser av i manntallsboka med grønn penn Får dermed kontrollert om vedkommende står i manntallet Sikrer at ingen velgere drar fra sted til sted Dersom velgerens krets IKKE finner vedkommende i manntallet, må det gis beskjed til den kretsen der stemmen er avgitt, slik at det kan skrives på omslagskonvolutten. Likedan dersom det er krysset av fra før. Kretsenes telefonnummer er forhåndsprogrammert på de telefonene dere får tilsendt.

24 Sametingsvalget Tar imot stemmer på alle stemmestedene
Henvender seg til sekretærbordet Velgeren får blå stemmesedler og konvolutt og vises til avlukke Legger konvolutt i urne på sekretærbordet Ingen manntallsavkryssing Etter kl 2100: åpne urne og noter antall Egen møtebok Holder valget til sametinget atskilt fra stortingsvalget for å unngå sammenblanding. Ca manntallsførte i Trondheim, rimelig å vente seg fra 0 til 5 velgere. Egen merket urne. Sender med et ark til å lime på urna. Alle manntallsførte til sametingsvalget har fått tilsendt stemmesedler fra Sametinget, men dersom de ikke har med, har vi sendt med noen seddelsett som dere kan dele ut. Bruker blå stemmeseddelkonvolutt. Vi (samevalgstyret) krysser av i manntall i etterkant. Dere noterer antall. Kommer tilbake til møteboka. Garanterer at den er enkel 

25 Sortering før telling Urnene tømmes, og sedlene klargjøres for telling/sorteres på parti Blanke sedler sorteres og protokolleres for seg Sedler uten stempel legges til side i en egen konvolutt Andre sedler som stemmestyret er i tvil om kan godkjennes, legges også til side i konvolutten Klokka er 2100, eller litt over dersom det tar tid å avvikle kø. Senk skuldrene og rydd bort alt uvedkommende først. Spesielt ubrukte sedler og stempler. Åpne urnene og sorter. Blanke sedler for seg. Uten stempel kan ikke godkjennes. Stempel er garantien for at en velger bare legger en seddel i urna.

26 Mer om ”tvilsomme” Tvilsom betyr at det ikke er åpenbart at seddelen kan godkjennes Legg til side i konvolutten alt som dere er tvil om kan godkjennes, ikke ta en diskusjon på stemmestedet. Konsenterer dere om å få gjennom ”hovedstrømmen” av kurante sedler Kan skje i spesielle tilfeller der velgeren har med ”egne” sedler selv, og ikke tar seddel i avlukket. Eksempler er: Framgår ikke hvilket parti det gjelder Partiet stiller ikke liste her Er dere i tvil, så legg til side. Vi tar saken senere.

27 Partifordeling Når sedlene er sortert på parti, og alle blanke og tvilsomme er lagt til side, telles sedlene pr parti Tallene pr parti ringes inn til valgsekretariatet tlf ……… Partisedlene legges i returesker, merkes og tapes. Ubrettet, uten strikk, binders el l Sedlene telles en gang. Ikke nødvendig å telle flere ganger. Ta dere heller god tid med den ene gangen. Ikke stress. Ringer inn til oss. Vi videresender til valgnatt, som er kilden for valgsending i TV. Norge venter i spenning. Dere får egne returesker. Legg partisedlene nedi. Egne merkelapper også. Egen blåtape.

28 Innlevering i fylkeshuset
Merk stedet, tellesentralen har flyttet til Erling Skakkes gate 14. I trekofferten legger dere manntallsbøker, møtebøker, særskilt omslag, oppsamlingskonvolutt, sametingsstemmer Bruker fylkestingssalen i år. I kofferten legges øvrig materiell til innlevering, altså manntall, møtebøker, særskilt omslag, konvolutten med blanke og tilsidelagte/”tvilsomme”, sametingskonvolutter. De blanke skal altså ikke i retureskene, men i oppsamlingskonvolutten. Det står på konvolutten.

29 Møtebok for stemmestyret Sametingsvalget
Ingen stemmer mottatt: Kryss av for A3 Stemmer mottatt: Skriv antallet i B For øvrig navn i A1 og underskrifter nederst To muligheter: Enten har dere mottatt stemmer, eller så har dere ikke. Hhv B eller A3 Antall i B eller kryss for A3 Konvoluttene tas ut av urna, men de åpnes ikke. Leveres inn i trekofferten, som sagt.

30 Møtebok for stemmestyret
Stemmestyrenes rapport til valgstyret om hva som har skjedd på stemmestedet Ikke så veldig mye vanskeligere for stortingsvalget enn for sametingsvalget? Et par ting som kompliserer: Skal telles på parti, må derfor sortere ut blanke og slikt Særskilt omslag må protokolleres (Vis parallelt word-dokumentet.) Pkt A er bare å fylle ut. Ser heller på B.

31 Antall kryss i manntallet
Etter at stemmegivningen er avsluttet, telles antall (røde) kryss i kretsmanntallet. Det totale antall kryss (alle manntallsbøkene til sammen) protokolleres i møteboka. Føres inn i rubrikk B1 Dere skal jo instruere krysserne, og det kan være greit å fortelle dem hva som skal skje i etterkant, altså at røde kryss skal telles og protokolleres og sendes videre i systemet helt til topps. Det samlete antall røde kryss i B1.

32 To typer stemmegivninger
Disse protokolleres hver for seg i møteboka Ordinære, dvs stemmesedler lagt i urne. Protokolleres i B3. I ”særskilt omslag”, altså i en spesiell konvolutt i stedet for i urne. Protokolleres i B2. Vi repeterer: To typer stemmegivninger To tabeller i møteboka, B2 og B3 for hhv særskilt og ordinær.

33 B2 Særskilt omslag B2a for såkalt fremmedstemmer, altså de som er manntallsført i Trondheim, men i en annen krets B2b for de som ikke er manntallsført i Trondheim, eller som er avkrysset fra før Summert i B2c Det som er viktig her, er at tallet stemmer med det reelle antallet konvolutter som dere leverer inn.

34 B3 Ordinære stemmer Teller for hvert parti og summerer, B3.1, overføres til B3.2.a Blanke i B3.2.b Tilsidelagte/”tvilsomme” i B3.2.c Summen i B3.2.d tilsvarer alle sedler i urne, som skal være lik antall kryss i manntallet Avvik i B3.3 skal kommenteres Her er det å legge sammen de tall man har pr parti til et totaltall. Det skal være en seddel i urna for hvert kryss i manntallet. Hva kan avvik skyldes? Ustemplet seddel, kan være at en velger har brettet to sedler inni hverandre (dersom antall sedler er høyere enn antall kryss) Gått uten å stemme (dersom antall kryss er høyere) Dersom noe ”rart” skjer i løpet av valgdagen, kan det skrives i meldingsfeltet i møteboka.

35 Underskrift Hele stemmestyret
Ikke glem denne, da må vi vekke dere midt på natta 

36 Et lite eksempel Resultatene viser følgende tall:
Ap 200, SV 50, Sp 50, KrF 50, V 50, H 100, FrP 100, DEM 10, KSP 5, Kyst 5, MDG 10, NKP 5, PP 10, R 10 (SUM=655) 5 blanke og 1 uten stempel 3 manntallsbøker med hhv 220, 230, 210 kryss 6 fremmedstemmer Fyll ut møteboka ut fra disse tallene


Laste ned ppt "Stortings- og sametingsvalget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google